Dobbelt så mange mænd som kvinder drømmer om eget bureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Hver anden bureau-ansatte mand vil gerne stifte eget bureau. Kun hver fjerde bureau-ansatte kvinde har tilsvarende startup-tanker. Kvindernes bevæggrunde for – og barrierer mod – at stifte bureau vejer tungere end mændenes.

Bureaubiz’ undersøgelse med 294 personer fra bureaubranchen viser markante forskelle mellem mænd og kvinders drømme og planer om at stifte eget bureau. 

Kvinder drømmer sjældnere om at stifte eget bureau end mænd, og de ser også større barrierer for at stifte eget bureau. Til gengæld vejer deres bevæggrunde for at gøre det tungere end mændenes. 

Først til den store, umiddelbare forskel: I Bureaubiz-undersøgelsen om startup-drømme og -erfaringer er det blandt kvinder 24 pct. af de ansatte, som drømmer eller har planer om at stifte eget bureau, mens det blandt mænd er næsten det dobbelte med 47 pct.

Når først planen om at stifte eget bureau er materialiseret, så er der ikke den tilsvarende store forskel på kønnene – i al fald ikke hvad angår hvor konkrete planerne er. 

Omtrent hver femte kvinde og hver femte mand med eget bureau for øje agter at realisere planen inden for det kommende år, og godt halvdelen af kvinderne og nøjagtig halvdelen af mændene ser deres bureau inden for 1-5 år. 

”Det er foruroligende, at forskellen mellem mænd og kvinders lyst til at springe ud som iværksætter og stifte eget bureau er så stor. Det tyder på, at der på bureauområdet er et kæmpe uforløst potentiale i flere bureauer med kvindelige ejere og dermed en endnu mere dynamisk bureaubranche” siger Thomas Torp, adm. direktør for Grakom – Kommunikationsindustrien, og tilføjer:

”Bureaubranchen har i dag en skæv kønsfordeling, hvor klart hovedparten af bureauejerne i dag er mænd.”

Både bevæggrunde og barrierer vejer tungt blandt kvinder

De kvinder, der konkret drømmer eller har planer om at stifte bureau, mener det generelt mere end mændene. Blandt de 10 oplistede bevæggrunde vægter kvinder i 9 tilfælde bevæggrunden tungere end mændene. Kun ”Mulighed for højere løn” vejer mændene tungere end kvinder. 

Både mænd og kvinder har den samme bevæggrund øverst på deres liste: Større selvstændighed.

Blandt kvinder følger herefter ”Mere frihed”, mens mændenes næstvigtigste bevæggrund er ”Arbejde med egne værdier”. 

Derudover vægter kvinderne ”ingen chef” og ”større ansvar” betydeligt højere blandt deres bevæggrunde end mænd. 

For både mænd og kvinder med drømme/planer om at stifte eget bureau er det de økonomiske faktorer, som udgør de største barrierer. 

For kvinderne ligger ”Mindre eller ingen løn” øverst på listen over barrierer, for mænd er ”afhængig af fast indkomst” øverst. For begge vægter ”Økonomisk risiko” også tungt.

Også på barrieresiden vægter kvinderne de listede muligheder tungere end mændene – undtagen ”Arbejde for meget”. Den største forskel mellem kvindernes og mændenes besvarelser ligger på vægtningen af det administrative arbejde. For kvinderne er dette en væsentlig større barriere end for mændene. 


”En af de ting, jeg bider mærke i er, at kvinderne opfatter barriererne for at stifte eget bureau større end mændene. Derfor er det også vigtigt, at vi kommer til bunds i, hvorfor barriererne opfattes som større, hvis vi skal komme problemet til livs”, siger Thomas Torp, adm. direktør for Grakom – Kommunikationsindustrien. 

Erfaringerne fra mandlige og kvindelige bureau-stiftere

Bureaubiz’ undersøgelse omfatter også personer, som selv har stiftet eller har været med til at stifte eget bureau.

Deres bevæggrunde følger i høj grad mønstret fra de personer, som drømmer eller har planer om at stifte eget bureau. Det er således fortsat ”Større selvstændighed” og ”Mere frihed”, som ligger højest – både blandt mænd og kvinder, mens ”Ingen chef” var 3. vigtigste bevæggrund for kvinderne til at stifte deres bureau, mens nr. 3 blandt mændene var ”Arbejde med egne værdier”. 

”Undersøgelsen afslører dog også en positiv ting – nemlig at når først man har stiftet et bureau, så er virkeligheden, at kvinder og mænd har samme oplevelse af de faktiske barrierer,” siger Thomas Torp. 

Undersøgelsen viser nemlig, at forskellen mellem mænd og kvinder bliver betydeligt indsnævret, når man ser på de oplevede barrierer blandt ejere, som selv har stiftet deres bureau.

Med andre ord: De reelle barrierer, som henholdsvis mænd og kvinder løber ind i ved stiftelsen, opfattes stort set ens.

Et andet interessant aspekt er, at opfattelsen af barriererne, inden man stifter eget bureau, synes betydeligt større, end de opleves blandt dem, som har kastet sig ud i iværksætterdrømmen. 

Det kan tyde på, at barriererne opfattes som større blandt dem, som drømmer eller har planer om at stifte eget bureau, end de reelt er. Og økonomiske faktorer er en mindre barriere for bureau-stifterne. Her ligger ”For få opgaver” og ”Skal selv finde opgaver (salg)” øverst på listen for bureaustiftere af begge køn.

Thomas Torp konkluderer: 

”Der er brug for, at flere kvinder springer ud i at stifte eget bureau. Det kommer ikke nødvendigvis af sig selv, og der er brug for, at vi fortsætter snakken om, hvordan vi kan nedbryde barriererne.”

Se undersøgelsen her