DSB bureauskift holdt under radaren

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

I juli sendte DSB tre bureauaftaler i udbud for i alt 170 mio. kr. Det tredje udbud blev afgjort for nylig, mens de to andre er blevet afgjort mere ubemærket for flere måneder siden.

I ubemærkethed har DSB udskiftet bureauer, der de næste tre- fem år skal levere ydelser for en samlet værdi af kr. 170 mio. kr.

Det drejer sig om tre aftaler, der blev sendt i udbud i juli sidste år. Det mindste af de tre udbud er for nylig blevet afgjort. Det er et udbud på 7,5 mio. kr. inden for salgsmodellering, der skal fungere som vigtige værktøjer for beslutninger i flere dele af selskabet. Her vandt Data Intelligence opgaven, og samarbejdet startede 1. april.

De to andre udbud på tilsammen 157,5 mio. kr. er reelt blevet afgjort i ubemærkethed, da de allerede blev afsluttet i november sidste år. Resultatet blev, at DSB har skiftet Dentsu Aegis ud med OMG.

Mere konkret er Carat skiftet ud med OMD, som har vundet mediebureauopgaver for 130 mio. kr. mens Resolution har fået et budget på 27,5 mio. kr. til digitale bureauydelser. Det lå tidligere hos Carat og s360.

Med i udbudsprocessen til mediebureauydelser var Dentsu Aegis og GroupMs bureau Wavemaker, mens Resolution på de digitale ydelser var oppe imod Dentsu Aegis og GroupM.

Samarbejdet med OMD/Resolution trådte allerede i kraft den 1. januar, og om årsagen til, at de to store udbud ikke er meldt ud, siger adm. direktør fra OMD, Bo Damgaard, at det først var på grund af en stand-still periode, og derefter kom corona-krisen.

Integrerede samarbejdsrelationer
DSB holdt for nogle år siden et stort informationsmøde inden et reklamebureau-udbud, som Republica og Nordlid vandt under det nye navn Togbureauet. Hos Data Intelligence roser managing director, Kristian Dyhr Toft, udbudsmaterialet ved det nærværende udbud:

”Det var rart at se et ambitiøst og velgennemtænkt udbudsmateriale, hvor der – udover et stort fokus på media og marketingaktiviteter – er sat klare ambitioner om, at salgsmodellering også skal fungere som et vigtigt beslutningsstøtteværktøj i flere dele af organisationen. En virksomhed som DSB er jo en kompleks organisation, hvor mange forskellige afdelinger vil kunne drage nytte af de indsigter, som denne type værktøj kan bidrage med”.

Bo Damgaard er naturligvis også tilfreds med opgaven, og han fortæller om, hvordan samarbejdet kommer til at foregå:

”Vi kommer til at etablere en integreret relation, hvor vi arbejder som en virtuel forlængelse af DSB. Det er vores erfaring, at det giver et langt større afkast af marketinginvesteringen, og de bedste forudsætninger for bringe marketingarbejdet til det højeste niveau. Vi arbejder uvildigt og transparent i alle dele af værdikæden, hvilket er vigtigt for DSB, og det bliver vores fornemmeste ambition at hjælpe DSB til at udnytte deres kommercielle potentiale gennem fokuseret marketinginnovation.”

Fakta om aftalerne ifølge udbuddene
Aftalerne løber i 36 måneder og kan forlænges 2×12 måneder.

Mediebureauaftalen, der er på 130 mio. kr., indeholder udover rådgivning om og eksekvering af medieindrykninger, mediastrategisk rådgivning, mediaplanlægning, og rådgivning i forbindelse med valg af marketingteknologi.

I den digitale aftale, der er på 27,5 mio. kr., er der tale om ydelser inden for tag management og implementering af tracking på web og i apps, statistik på samme, konverteringsrateoptimering og søgeordsoptimering.

Salgsmodelleringsaftalen på 7,5 mio.kr. omfatter anskaffelse af bureauydelser i form af udarbejdelse af salgsmodellering, samt rådgivning omkring tolkning og anvendelse af modellernes resultater.