DSB inviterer til reklamebureau-udbud på Teams

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Sidste gang DSB var i udbud inviterede man til informationsmøde, hvor ikke færre end 60 bureauer deltog. Denne gang inviterer man også til møde. I coronaens ånd bliver det holdt på Teams. DSB lukker lidt op for nogle af udbudsbetingelserne nu, mens andre bliver meldt ud med invitationen og resten kommer på selve mødedagen.

I 2017 valgte DSB en anderledes tilgang til et udbud om nyt reklamebureau: En informationsdag, hvor ikke færre end 60 bureauer mødte op.

Samme koncept bruger man nu igen, hvor tiden er inde til at gå i nyt udbud. Bortset fra, at man naturligvis tager højde for corona, og derfor bliver informationsmødet holdt via Teams.

Oplægget til udbuddet bliver dog på et punkt anderledes end sidste gang, fortæller Milica Milutinovic Rakic, der er strategisk indkøber hos DSB og dermed ansvarlig for udbuddet.

”Sidste gang bad vi ikke om et kreativt oplæg, det kommer vi til denne gang.”

Netop det, at oplægget ikke skulle indeholde et kreativt oplæg, gav kritik ved informationsmødet for 3 ½ år siden, hvor man som noget nyt kun bad om strategi og idé.

Det er man altså så gået væk fra igen.

Vil gerne have flere bureauer
Selvom det ikke er et krav, så ser DSB gerne, at flere bureauer går sammen, siger Milica Milutinovic Rakic:

”Vi ønsker stadig som sidst et full-service bureau, og endda helst gerne flere specialiserede bureauer som går sammen i netværk/konsortier til at byde ind på aftalen.”

Møde lige inden jul
DSBs informationsmøde bliver afholdt den 17. december, men omkring 14 dage inden offentliggør DSB dele af udbudsmaterialet.

”Den 4. december inviterer vi officielt til informationsmødet via vores udbudsportal EU-supply, hvor der også vil være vedhæftet dele af udbudsmaterialet, f.eks. hvilke kompetencer vi efterspørger,” siger Milica Milutinovic Rakic.

Hun tilføjer, at bureauer kan stille skriftlige spørgsmål på baggrund af de foreløbige informationer, der frigives den 4. december, som man så vil svare på mundtligt på selve informationsmødet.

På selve mødet den 17. december vil udbudsbudgettet blive offentliggjort. Allerede nu kan Milica Milutinovic Rakic fortælle, at den nye kontrakt ikke bliver på fire år som den nuværende:

”Det bliver en femårig kontrakt, nærmere betegnet 3 år med option på endnu 2 år. Faktisk har vi ret til at udbyde en aftale på otte år, men det synes vi er for lang tid på et område, der ændrer sig relativt hurtigt.”

Togbureauet skal køre parløb med det nye bureau
I dag er det Togbureauet – et konsortium af Republica og Nordlid – der er DSBs bureau. De vandt udbuddet i 2017. Kontrakten med Togbureauet løber indtil 2021.

Det nye bureau – som i realiteten også kan ende med at blive det nuværende – får kontrakt allerede fra efteråret 2021, da DSB ønsker, at der er en overgangsperiode mellem det nuværende og det nye bureau.

Ved DSBs udbud i 2017 var det Maria Gry Henriksen, der var marketingchef. Nu er det Benedicte Howitz Bardram, som har været den marketingansvarlige siden januar i år.