Endnu et godt PR-regnskab

Finn Graversen,
journalist

Friday & Partners voksede flot i 2020. Corona betød dog, at indtjeningen ikke fulgte med i samme spor.

Friday blev en femtedel større i 2020, og på den måde melder bureauet sig ind i striben af stærke PR-regnskaber, som Bureaubiz omtalte tirsdag.

Fridays fremgang dækker dog over noget mere corona-turbulens end tallet umiddelbart antyder, og det kan man bl.a. se ud af nogle centrale nøgletal.

Friday er som selskabsform et P/S, og det betyder, at bureauet altid ender med 0 kr. på bundlinjen, idet et overskud flyttes over på partnernes løn ved afslutning af året. Bureauets indtjeningsevne udtrykkes derfor i højere grad gennem bruttoavancen pr. medarbejder og gennemsnitslønnen.

På disse to tal blev der i 2020 tale om en faldende indtjening.

“Ved indgangen til 2020 integrerede vi et lille reklame- og design-bureau (Ideal) i Friday og i løbet af året sagde vi også goddag til to video-folk i et mikrobureau. Det betyder, at vi også har bekostet en udvidelse og ombygning af vores lokaler. Men samtidig blev vi som mange andre mærket af corona, der bl.a. indebar en række aflyste projekter, samtidig med at kapacitetsomkostningerne fortsat var der,” siger medstifter Mikael Baden og fortsætter:

“Vi har ikke haft lønnedgang i corona-perioden, og at vi i den situation har kunnet levere vækst og nøgletal, der hører til i den høje ende af branchen, anser jeg for super tilfredsstillende. Samtidig er vi i dag et bureau med en meget bredere palet. Vi har hele tiden været meget konsulenttunge, men i dag er vores kreative afdeling blevet væsentlig løftet, og vi kan tilbyde et langt mere komplet produkt, hvor vores rådgivning kan følges op med film, design og animationer. De to sider supplerer hinanden godt, og det er en udvikling af bureauet, der har været super positiv.”

Friday havde en gennemsnitsløn på 824.276 kr. i 2020. Tager man forbehold for den del, der er overskud til partnerne (1,2 mio. kr.), så lander gennemsnitslønnen på 782.897 kr., hvilket fortsat er i den klart høje end i branchen.

“Vores mål er at ligge i det øvre kvartil, hvad angår senior-kompetencer og have en bruttoavance pr. medarbejder på omkring 1 mio. kr., og begge dele lever vi op til,” siger Mikael Baden.

Bureauet har siden 2015 oplevet en betydelig vækst – det er blevet ca. 5 gange større – og er nu klart i Top 10 over landets største PR-bureauer. Men bureauet har nu også en størrelse, der kan stille nogle andre krav til udviklingen.

“Alle ville gerne have været corona foruden. Men når det er sagt, så er vi nu et sted som virksomhed, hvor det var meget sundt lige at stoppe op og overveje, hvor vi er, og hvor vi skal hen herfra,” siger Mikael Baden, der stiftede bureauet i 2014 sammen med Lars Bo Kirk.

Friday havde 10 partnere ved årets udgang. Det er lige nu blevet til 7, fordi der er tre partnere, der har valgt at søge at realisere andre drømme.

Nøgletal for Friday P/S

  • Bruttoavance 28,247 mio. kr. +21,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 974.304 kr. -16,3 pct.
  • Lønandel 84,6 (86,9)
  • Resultat før skat 0 kr.
  • Gennemsnitsløn 824.276 kr. -18,5 pct.