Fem indsatsområder skal styrke kreative erhverv

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Regeringens vækstteam for kreative erhverv har løst sin opgave og udpeget fem konkrete indsatsområder. Blandt andet skal politikerne gøre det lettere og billigere at byde på offentlige opgaver.

Det 13 mand store udvalg, som regeringen i foråret nedsatte for at kaste lys over, hvordan de kreative erhverv kan bidrage til Danmarks vækst, har nu færdiggjort sit arbejde.

Arbejdet har udmøntet sig udpegelsen af fem indsatsområder med i alt 21 konkrete anbefalinger, der skal ”hjælpe Danmark med at indtage en position som internationalt førende vækstmiljø”.

Bureaubranchen har været repræsenteret i det såkaldte Vækstteam for kreative erhverv ved Envision-partner Mona Juul, kreativ direktør i Have Kommunikation Christian Have og tidligere ejer af Seidenfaden Design Troels Seidenfaden.

Vækstteam for de kreative erhverv har udpeget fem indsatsområder med i alt 21 konkrete anbefalinger til politikerne:

1. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
Det skal skabes ved blandt andet at etablere Danish Creative Factories – et iværksætter- og innovationsmiljø, hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder om at skabe nye forretningsmodeller og løsninger.

2. Bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger
Det skal sikre, at kreative virksomheder vokser i Danmark frem for i udlandet. Blandt andet skal Vækstfonden m.fl. bruge nye præstationsindikatorer (KPI’er) og risikoberegningsmetoder ved investeringer i digitale kreative forretninger.

3. Offentligt/privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer
Det skal være billigere for virksomheder at byde på offentlige opgaver. Samtidig skal det offentlige være bedre til at anvende udbudsmodeller, der fremmer innovation og bæredygtighed.

4. En mere effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder
Ifølge vækstteamet er det for nemt og udbredt at være digital tyv i Danmark, og det afholder virksomheder fra at investere.

5. Øget international synlighed og eksport
Etableringen af et offentligt/privat partnerskab skal blandt andet videreudvikle og markedsføre en fælles international fortælling om Danmarks kreative DNA. Samtidig skal en treårig forsøgsordning med produktionsrabatter udligne international konkurrence.

Stigende global efterspørgsel
De danske kreative erhverv over en bred kam omsætter ifølge Erhvervsministeriet for 248 mia. kr. og udgør en stigende andel af Danmarks samlede eksport. I 2016 var andelen knap 8,5 pct. svarende til 92 mia. kr.

Ifølge vækstteamet stiger efterspørgslen efter de kreative kompetencer globalt, da de kreative kompetencer hjælper med at bygge bro mellem teknologi og menneskelig adfærd.

Og anbefalingerne får da også en varm modtagelse af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K):

”De kreative erhverv er en styrkeposition i dansk økonomi med flotte tal for både eksport, beskæftigelse, omsætning og værdiskabelse. Jeg glæder mig derfor til at dykke ned i vækstteamets idéer, som jeg vil tage med mig i det videre arbejde med at styrke de kreative erhverv i Danmark og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige,” siger ministeren ifølge en pressemeddelelse.

Udvalgets formand Jacob Holm, der er adm. direktør i Fritz Hansen A/S oplyser, ser intet til hinder for en fortsat markant eksportvækst for de kreative erhverv. Hvis politikerne følger udvalgets anbefalinger kan det, siger han, ligefrem føre til yderligere 50 pct. vækst frem mod 2025.

Kræver samarbejde
Udviklingen sker dog ikke af sig selv, påpeger Jacob Holm. De kreative erhverv er klar til at samarbejde med såvel regeringen som uddannelserne og andre organisationer og fonde om at finde nye løsninger.

”Digitaliseringen ændrer måden at drive forretning på, og på en række områder skal vi samarbejde for at gøre op med det der hidtil har været ’god latin’, da det begrænser vores vækst og virke i fremtiden,” lyder det fra formanden.

Hos DI (Dansk Industri) har man allerede hilst vækstteamets udspil velkommen, og erhvervsministeren har fulgt op med nedsættelsen af et nyt udbudsfagligt råd, der skal give bedre offentlige udbud.

Vækstteamet for kreative erhverv er et af i alt fire vækstteams, og opfølgningen på anbefalingerne fra de fire udvalg er på finanslovforslaget for 2019 i alt tildelt 205 mio. kr. fra 2019-2022.