Flot regnskab fra Umwelt

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

25 nye kunder, mere strømlinede processer og en casebank, der både giver kunderne tryghed og gør arbejdet hurtigere hos medarbejderne, har givet Umwelt både en øget top- og bundlinje.

Efter at være vokset flot fra 2011 til 2014, har Umwelt haft nogle lidt sværere år i 2015 og 2016, bl.a. fordi de mistede tre af de største kunder – PFA, Profil Optik og Georg Jensen.

Nu kan CEO Martin Michael Hansen igen præsentere et flot regnskab med en stigning i bruttofortjeneste på godt 10% og et resultat, der i 2016 lød på knap en mio. i underskud, og i 2017 ligger på godt 2 mio. kr. i overskud.

Det flotte regnskab skyldes primært to årsager: En stor tilgang af kunder og en optimering af de interne processer.

“2017 lykkedes godt for os ved en kombination af flere forhold: Et fokus på at levere løsninger til flere og større kunder, en meget dedikeret indsats fra alle medarbejdere, samt en mere procesdrevet tilgang til marketing med de dertilhørende referencer.”

Han forklarer nærmere:

”Vi har ensrettet vores ydelser, så vi i stedet for at lave alt muligt, følger en sekstrins proces. Det giver os mulighed for at komme hurtigere frem til en anbefalet løsning, og det giver en større rentabilitet og en bedre bundlinje.”

Udover at have forfinet de interne processer, har Umwelt samlet cases inden for forskellige brancher, som man kan vise potentielle kunder.

Både de strømlinede processer og casesamlingen har været medvirkende årsag til, at Umwelt sidste år tiltrak 25 nye kunder, bl.a. Velux og Chr. Hansen. Det er omkring dobbelt så mange som man hidtil har fået ind om året.

Martin Michael Hansen fortæller endvidere, at man mere end tidligere oplever, at kunderne køber tryghed.

”Tryghed for, at de får den sammenhængende marketingplatform og den opdaterede digitale tilstedeværelse, som virksomhederne selv og deres kunder efterspørger. Umwelt arbejder i højere grad i spændingsfeltet mellem marketingstrategi og digitale ydelser end tidligere. Og vi kan skabe tryghed i dette relativt brede indsatsområde med vores nye processer og vores cases som referencer, og det kan vi allerede på det første møde. Det har vist sig at være en god beslutning med disse prioriteringer.”

F.E. Bording blev medejere af Umwelt for et år siden, hvor de købte 20 procent af bureauet. Det ejerskab har ifølge Martin Michael Hansen betydet et skærpet fokus, en stærk sparring med nogle, der kender branchen og en øget professionalisering.

Nøgletal for 2017 (i parentes 2016)
Bruttofortjeneste 2017: 18,7 mio. kr. (16,9 mio).
Årets resultat: 2 mio. kr. (-782.800)
Bruttofortjeneste pr. medarbejder: 604.000 (604.000)
Antal medarbejdere: 31 (28)

Relaterede artikler