Hello Monday har 20-doblet sin udenlandske profit

Finn Graversen,
journalist

Hello Monday havde et stærkt år i 2021, men specielt er overskuddet fra de internationale afdelinger nærmest eksploderet.

Hello Monday har længe haft en solid kreativ position på det amerikanske marked, hvor man igennem årene har stået bag adskillige markante arbejder. På bundlinjen har det amerikanske kontor dog ikke synet af meget.

Indtil nu.

Går man tilbage til 2016, så har Hello Mondays indtægter på kapitalandele ligget under 1 mio. Gennemsnittet er ca. 400.000 kr., mens højdepunktet var i 2016, hvor posten lød på ca. 800.000 kr.

Men i regnskabet for 2021 har Hello Monday bogført en indtægt på kapitalandele på 9,7 mio. kr. Mere end en 20-dobling i forhold til gennemsnittet for de foregående 5 år. Posten dækker dog over både det amerikanske og det hollandske kontor. New York-afdelingen er dog klart den største af de to.

Samtidig har Hello Monday i Danmark haft et stærkt år med vækst på både top og bundlinje, og med eksplosionen i de udenlandske indtægter betyder det, at Hello Monday kommer ud med en samlet bundlinje på over 22 mio. kr. – næsten en firedobling – og en overskudsgrad på svimlende 59,9 baseret på den omsætning, der fremgår af det danske regnskab. Her oplyses omsætning fra udlandet dog ikke, men ifølge partner Anders Sønderby Jessen er gruppens samlede aktivet omkring 79 mio. kr. og på det grundlag bliver overskudsgraden meget mere menneskelig.

Det kan ligne et økonomisk gennembrud i USA, men det ord vil Anders Sønderby Jessen ikke bruge.

“Vi har haft stigende aktivitet i alle afdelingerne. Men vi har især set en stor vækst i USA og vores afdeling i Amsterdam har også haft et godt år. I dag har vi 4 ansatte på vores Amsterdam kontor og 15 der er tilknyttet vores kontor i New York,” siger Anders Sønderby Jessen og fortsætter:

“Jeg vil ikke kalde det et gennembrud – vi har bare oplevet en større interesse, globalt set, i vores kreativitet. Holdet i USA har ca. været det samme – men projekterne er i USA – og også globalt set – blevet større.”

Endelig understreger han, at de tre afdelinger arbejder globalt som et team.

Hello  Monday er i øvrigt blevet solgt til det internationale digitale bureau, Dept, men da det er en handel, der er foregået i starten af i år, har den ikke haft nogen indflydelse på væksten i 2021. Men resultatet for 2021 var da ikke det værste udgangspunkt for at forhandle en pris for bureauet.

Nøgletal for Hello Monday

  • Bruttoavance 37,893 mio. kr. +45,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,263 mio. kr. +35,8 pct.
  • Lønandel 47,7 (53,7)
  • Resultat før skat +13,04 mio. kr. +112,6 pct. (ex indtægter af kapitalandele)

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz