IKEA vælger nyt leadbureau i Danmark

Peter Engholm,
journalist

I februar 2020 blev Virtue præsenteret som Ikea’s nye leadbureau i Norden samt Belgien og Portugal. Nu siger møbelkoncernen farvel og vender tilbage til en gammel kending.

Ikea har haft markante bureaupartnere – men har også skiftet ud på pladserne. Efter blot halvandet år som leadbureau i seks lande, herunder Danmark, stopper Virtue. I stedet vender Ikea retur til NoA-bureauet Åkestam Holst, der i en årrække havde håndteret Ikea i Sverige, indtil Virtue tog over.

I Danmark har Hjaltelin Stahl markeret sig på som Ikea-bureaupartner. Tidligere med Kvalitetstestet af Hverdagen og senest, i 2019, med Black Friday (Re)Sale – begge ret tungt awardbelønnet.

Da Virtue – efter en pitch – blev valgt som leadbureau i Norden samt Belgien og Portugal, var det prisvindende også til at få øje på: Bureauet havde sommeren forinden leveret et imponerende resultat med en Grand Prix ved Cannes Lions for Carlings-casen adDRESS The Future.

I august 2020 kunne Ikea og Virtue præsentere det første resultat af samarbejdet i form af The Rhythm of Life – og kampagnespottet Find a Greener Rhythm.

I Kristi Himmelfarts-ferien i år blev Åkestam Holst ifølge det svenske branchemedie, Resumé, kontaktet af Helena Rosenqvist Hallin, som i sin egenskab af country marketing communications leader har ansvaret for Ikea’s brand i de seks lande. Her åbnede hun for muligheden for, at de to parter kunne genoptage samarbejdet – eller rettere udvide det, for Åkestam Holst håndterede i forvejen den taktiske markedsføring. Og således blev det.

Hvorfor Ikea har skiftet bureau, fremgår ikke af Resumé, og Helena Rosenqvist Hallin er endnu ikke vendt tilbage på Bureaubiz’ henvendelse.

Åkestam Holst er som NoA-bureau tæt beslægtet med bl.a. &Co i Danmark. Men for nærværende ser det ikke ud til, at andre bureauer i NoA-netværket bliver involveret i Ikea-arbejdet.