Input fra branchen gav mere præcist udbud

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Børne- og Undervisningsministeriet indbød den grafiske branche til dialog før man gik ud med et udbud. Nu er input fra markedet indarbejdet i udbuddet, der er blevet offentliggjort i dag.

I foråret inviterede Børne- og Undervisningsministeriet den grafiske branche til en dialog om et udbud inden for grafiske ydelser.

Efter at have fået en håndfuld besvarelser er udbuddet i dag blevet offentliggjort.

På spørgsmålet om, hvad dialogen har udmøntet sig i, svarer specialkonsulent i BUVM, Marie Steinmetz-Beck Bender:

”Vi har foretaget en uddybende og mere detaljeret gennemskrivning af vores kravsspecifikationern efter gode input fra markedet,” siger hun og og uddyber det, man primært har præciseret i det netop offentliggjorte udbud:

”Vi har lavet en mere detaljeret gennemgang af det system, der skal bruges til at udarbejde de forskellige typer prøvematerialer, som den nye grafiske leverandør skal levere. Samtidig har vi visualiseret et årshjul, der viser, hvornår der vil være spidsbelastning med arbejdsopgaverne. Sidst men ikke mindst, har vi præciseret den sikkerhed og fortrolighed, der er nødvendig i projektet.”

Digitale prøver 
Selve opgaven går ud på at hjælpe 74 opgavekommisioner – der hvert år udarbejder eksaminer og prøver til forskellige uddannelsesområder – med at udarbejde forskellige typer digitalt prøvemateriale samt kvalitetssikre det grafiske udtryk i prøverne.

Bag udbuddet står Børne- og Undervisningsministeriet sammen med Kontor for Prøver, Eksamen og Test og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Udbuddet lyder på 12 mio. kroner over fire år, og gennemføres som et udbud med forhandling.

Der er frist for spørgsmål til udbuddet den 24. august og fristen for at deltage i udbuddet er den 3. september.

Se udbuddet her