Abonnementsfælder: Vildledning kan medføre krav om tilbagebetaling

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Webshops dømt til at betale abonnementsopkrævninger tilbage, fordi det ikke fremgik tydeligt, at kunden indgik en abonnementsaftale.

Flere erhvervsdrivende er blevet dømt til tilbagebetaling af abonnementsbetalinger opnået gennem vildledning på webshops. Derved skærpede Højesteret i december 2023 en dom i Sø- og Handelsretten fra sidste år.

Når en kunde købte en vare på en af de tre webshops, fremgik det ikke tydeligt, at kunden indgik en abonnementsaftale. Højesteret anså fremgangsmåden for groft vildledende og klart retsstridig. Tilbagebetalingspligten blev – henset til reglerne om forældelse – afgrænset til at omfatte betalinger modtaget senere end tre år før sagernes anlæg. Tilbagebetalingspligten blev tillagt renter fra opkrævningstidspunkterne. Webshopsene havde automatisk trukket mellem 89 og 199 kroner om måneden på forbrugernes konti for et såkaldt abonnement, der gav adgang til at handle varer til ‘medlemspris’ i netbutikkerne. 

Højesteret fandt, at der var tale om en klar overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, hvorfor forbrugerne efter § 12, stk. 3 ikke var bundet af abonnementsaftalerne. Højesteret fandt på det grundlag, at de civilretlige betingelser for tilbagebetaling var opfyldt, medmindre kravene var forældet. 

Højesteret bemærkede herefter, at hvorvidt der var grundlag for et generelt tilbagebetalingspåbud efter markedsføringslovens § 24 afhang af en proportionalitetsafvejning. I denne afvejning indgik, at selskabernes forretningsmodel og den måde, som bestillingsafgivningen, opkrævningen af abonnementsbetalingerne samt faktureringen var tilrettelagt på, indebar, at det sløredes for kunderne, at kunderne også skulle betale abonnement som et led i køb af en vare. Abonnementsbetalingerne var således opnået ved en fremgangsmåde, der måtte anses for groft vildledende og klart retsstridig. Uanset påbuddets betydelige økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende kunne det ikke anses for at være uforholdsmæssigt indgribende. 

Kilde: Højesterets dom af 7. december 2023 i sag BS-37131/2022 (2. afd.) Group Buy ApS mod Forbrugerombudsmanden, sag BS-37142/2022 Buuks.dk ApS mod Forbrugerombudsmanden og sag BS-37160/2022 Sayve ApS mod Forbrugerombudsmanden. Sø- og Handelsretten afsagde dom den 16. september 2022 i sagerne BS-42547/2020, BS-42553/2020 og BS-42558/2020 

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning