Brug kunstig intelligens til at producere podcast

Simon Brix
podcastvært, -producent og direktør i Podcastbureauet

Kunstig intelligens kan være en kreativ partner, når du vil producere en podcastserie. Du kan bruge ChatGPT, Bard og Bing til at gøre dine interviews og manuskripter bedre og kreere et unikt logo til din podcast.

AI er ikke en erstatning for den menneskelig indblanding, når du producerer podcasts. Slet ikke. Men det kan være en katalysator for kreativitet i produktionsprocessen. Du kan bruge AI til at:

  • Generere nye idéer
  • Få feedback på dit indhold
  • Researche
  • Skrive udkast til show notes
  • Designe et logo

Nye idéer

Idéudvikling kan nogle gange være udfordrende. AI hjælper med at bryde igennem det kreative dødvande ved at foreslå friske vinkler og uforudsete spørgsmål, der kan dykke dybere ned i dit emne og udvide din horisont.

Spørg for eksempel ChatGPT eller Bard: “Hvordan kan jeg dykke dybere ned i emnet grøn energi i min næste podcast? Hvem kan være oplagt at interviewe? Hvad har vedkommende tidligere sagt om emnet?”

AI’s svar kan åbne op for nye perspektiver og vinkler, som du måske ikke havde overvejet, eller som du ikke har en jordisk chance for at kunne researche dig frem til på grund af mangel på den knappe ressource – tid.

AI er som at have en brainstorm-partner, der er udstyret med en enorm database af viden og kan generere idéer ud fra de seneste trends og historiske data.

Jo bedre, du er til at spørge – altså prompte – jo mere kvalificerede svar får du tilbage. Ofte skal du skrive flere prompts for at ramme den rette formulering. Et komma fra eller til kan have betydning for, hvilket svar du får.

Feedback på indhold

Når du har udformet et manuskript eller en spørgeguide, kan AI’s feedback være uvurderlig. Det kan identificere områder, hvor der mangler klarhed, eller hvor der kunne tilføjes yderligere dybde.

AI er i princippet ubelastet af forudindtagethed, fordi AI faktisk ikke er intelligent. ChatGPT og andre generative AI-programmer fungerer på den måde, at det udregner sandsynligheden for en ordrække på baggrund af det data, den er trænet med – og det input, du fodrer den med.

AI kan være trænet med forudindtaget data, og det bør du være opmærksom på, men til gengæld kan AI være rigtig god til at spille djævlens advokat og komme med input, du på grund af din personlige bias kan have svært ved selv at tænke dig til.

Hjælp til research

AI kan spare dig for værdifuld tid i researchfasen. Ved at stille specifikke spørgsmål til AI om trends, historiske data eller niché-emner inden for podcasting, kan du hurtigt få et overblik over vigtige informationer. Men vær opmærksom på, at AI’s viden er begrænset til dens træningsdata, og det er vigtigt at supplere dens input med opdateret research fra pålidelige kilder.

AI kan ikke erstatte grundig research, men det kan være et effektivt springbræt. Det giver et solidt fundament baseret på omfattende datakilder, hvilket sparer tid og giver nye perspektiver.

Show notes

AI kan være et kraftfuldt værktøj til at skrive show notes, fordi det er et virkelig godt værktøj til at destillere essensen af lange interviews til skarpe, præcise resuméer.

Dette kan omfatte nøglepunkter, højdepunkter og resuméer, som ikke alene er nyttige for lytterne, men også forbedrer din podcasts SEO.

Brug programmer som Happyscribe eller Zetlands goodtape.io til at transskribere dine interviews, og kør det igennem ChatGPT, så får du nogle brugbare show notes.

Design af podcast-logo

Kreativitet i visuelt design er et andet område, hvor AI kan spille en stor rolle. Med AI-baserede billedgenereringsværktøjer som Microsoft Bings Image Creator, der er gratis, eller DALL-E 2, som er indbygget i ChatGPT 4.0, kan du skabe et unikt og fedt logo til din podcastserie.

Enten kan du beskrive, hvad der skal være på billedet, men du kan også blot indsætte dit manuskript og bede AI bruge ‘sin fantasi’ og generere et logo ud fra dette. Det er ret smart.

AI’s begrænsninger

Integration af AI i din podcastproduktionsproces kan være en game-changer. Ved at udnytte AI’s evner til idégenerering, feedback, researchassistance, udvikling af show notes og visuelt design, kan du forbedre kvaliteten af dit endelige produkt.

MEN!

Selv om AI kan være en formidabel assistent, er det vigtigt at anerkende dets grænser. AI er endnu ikke i stand til at levere fuldt udviklede spørgeguides eller manuskripter uden menneskelig indblanding – der er stadig i den grad brug for dig til at vurdere, hvad der er godt og skidt.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning