Bureaudirektør: Gør vi erhvervslivet en bjørnetjeneste?

Esben Lind,
Direktør og kommunikationsrådgiver, Publicity

Der er snarere brug for langsigtede løsninger end for kortsigtet hjælp til den brede del af erhvervslivet, skriver direktør for Publicity, Esben Lind.

I de seneste uger har det gang på gang slået mig, at der er en verden til forskel mellem det billede, der tegner sig af erhvervslivet hos det officielle Danmark vs. den virkelighed, jeg oplever. Man får nemlig let det indtryk, at erhvervslivet styrtbløder, og at stort set alle private jobs er i fare.

Men sådan forholder det sig jo slet ikke.

I virkeligheden klarer størstedelen af virksomhederne sig okay, mens der er nogle få brancher, der er ekstremt hårdt ramte. Det gælder eksempelvis Horesta-området og andre områder, der har været tvunget til at lukke ned.

Det er så vidt vides uden fortilfælde, at hele brancher ved lov har været lukket i flere måneder, og her er det naturligvis helt på sin plads, at staten træder til med massiv støtte.

”Danmark lukker ned”.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på det efterhånden udødelige pressemøde den 11. marts, og mange danskere går måske med opfattelsen af, at Danmark virkelig lukkede ned. Sådan gik det heldigvis ikke.

Langt størstedelen af erhvervslivet lukkede ikke ned – selv store industrivirksomheder kunne fortsætte deres produktion qua indførsel af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Byggesektoren, industrien, transportsektoren, erhvervsservices og andre liberale erhverv fortsatte enten på et lavere, højere eller samme niveau som før. Med andre ord: Langt størstedelen af dansk erhvervsliv har jo enten ikke været ramt eller kun ramt i mindre omfang.

Min vurdering er, at de cirka 100 private virksomheder, som vi arbejder for, ligger et sted imellem indeks 90 og 115 sammenlignet med sidste år.  Der er således også virksomheder og brancher, der har oplevet en betydelig vækst i årets første 4-5 måneder.

Det gælder eksempelvis dele af byggematerialeindustrien og byggesektoren, og generelt er der et stort tavst flertal af virksomheder, som har fundet gode løsninger, og som blot ser coronakrisen som et mindre eller større bump på vejen.

Den store udfordring for dansk erhvervsliv er efter min vurdering ikke coronakrisen. Det er snarere den usikkerhed, der følger i kølvandet på krisen. Hvordan bliver konjunkturerne efter coronakrisen? I hvor høj grad vil vi se et fravær af lyst til at forbruge – både fra private og virksomheder? Og hvordan går det internationalt? Mange danske virksomheder lever enten direkte af eksport eller indirekte som underleverandør til eksportvirksomheder.

Med dette in mente kan jeg godt blive bekymret for, om politikere og andre beslutningstagere har det rette beslutningsgrundlag.

Alskens interesseorganisationer og store erhvervsorganisationer som DI og Dansk Erhverv har haft den store kriseretorik i gang med henblik på at få politikerne til at udstede så store hjælpepakker som muligt. Herved varetager de dygtigt deres medlemmers interesser, men spørgsmålet er, om vi alle sammen gøres en bjørnetjeneste?

Måske træder politikerne ind i rollen som bjørnen, der ifølge La Fontaine’s historie, vil jage en flue væk fra sin sovende herres pande. Men i stedet for at beskytte, kommer bjørnen til at knuse herrens pande.

Måske skader hjælpepakkerne mere end de gavner ved at udskyde genåbningen og flytte fokus fra det, der er vigtigt.

Måske var det bedre at fokusere på perioden efter 8. juli, hvor hjælpepakkerne udløber, og hvor det for alvor kan begynde at gøre ondt på en bredere del af erhvervslivet.

I Danmark har vi et dygtigt, agilt, robust og handlekraftigt erhvervsliv, som er toptrænet i disciplinen at finde muligheder og løsninger.

Derfor skal vi have større tillid til virksomhederne og allerede nu flytte fokus over på at understøtte foretagsomhed, innovation og digitalisering hos flertallet af virksomhederne frem for udelukkende at snakke om krise.

Der er brug for kortsigtet hjælp for nogle få udvalgte brancher, men for langsigtede løsninger for den brede del af erhvervslivet.

Klummer på Bureaubiz er et udtryk for skribentens egen holdning.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning