Corona-påstand førte til politianmeldelse

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhed, der ikke havde dokumentation på plads i forhold til markedsføring af luftrenser.

Forbrugerombudsmanden har den 29. marts 2022 udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår at Forbrugerombudsmanden har politianmeldt selskabet Air-Tech ApS for vildledende markedsføring.

Selskabet har markedsført en luftrenser. Af selskabets markedsføring fremgik bl.a., at luftrenseren kunne fjerne corona-virus fra luft og overflader, samt at luftrenseren kunne forebygge og formindske corona-smitte.

Forbrugerombudsmanden har bedt selskabet om at dokumentere sine påstande. Miljøstyrelsen har bistået Forbrugerombudsmanden med at vurdere den af selskabet fremsendte dokumentation. Dokumentationen var efter styrelsens opfattelse ikke tilstrækkelig til at underbygge markedsføringen.

Det følger af markedsføringslovens § 13, at den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Kilde: Virksomhed politianmeldes for udokumenterede corona-påstande

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning