DSA’en: Aftale på plads mellem Rådet og Parlamentet

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Juristens hjørne: Forordningen om et indre marked for digitale tjenester følger et princip om, at det der er ulovligt offline, også skal være ulovligt online. DSA’en regulerer digitale platformes pligter. DSA’en skal beskytte det digitale rum mod spredning af ulovligt indhold og sikre beskyttelsen af brugernes grundlæggende rettigheder.

Europa-Parlamentet og EU’s ministerråd blev lørdag den 23. april 2022 enige om en foreløbig aftale om EU-Kommissionens forslag til Digital Services Act (herefter ”DSA’en”) eller på dansk ”Forordningen om et indre marked for digitale tjenester”. Rådet beskriver selv aftalen som en verdensnyhed inden for digital regulering.

DSA’en følger et princip om, at det der er ulovligt offline, også skal være ulovligt online. DSA’en regulerer digitale platformes (fx markedspladser og søgemaskiner) pligter. DSA’en skal beskytte det digitale rum mod spredning af ulovligt indhold og sikre beskyttelsen af brugernes grundlæggende rettigheder.

DSA’en vil gælde for alle digitale platforme, der leverer tjenester i EU. Pligterne er differentieret efter platformens art og antallet af brugere, hvorfor meget store platforme (VLOP’er) og meget store onlinesøgemaskiner (VLOSE’er) vil være underlagt strengere krav. Tjenester med mere end 45 mio. månedlige aktive brugere i EU vil falde ind under kategorierne VLOP og VLOSE.

Tilsyn
For at sikre en effektiv og ensartet gennemførelse af kravene i henhold til DSA’en er det aftalt, at kommissionen får enekompetence til at føre tilsyn med VLOP’er og VLOSER’er (de meget store aktører) for de pligter, der specifikt gælder for disse aktører. De vil blive overvåget på europæisk plan i samarbejde med medlemslandene.

Online markedspladser
DSA’en pålægger online markedspladser en pligt til at udvise omhu over for sælgere, der sælger deres produkter eller tjenester på deres online platforme.

Markedspladser skal indsamle og vise oplysninger om de solgte produkter og tjenester for at sikre, at forbrugerne er korrekt informeret.

Systemiske risici
DSA’en indfører en pligt for meget store platforme og tjenester til at analysere de systemiske risici, de skaber, og til at udføre risikoreduktionsanalyser. Analysen skal udføres hvert år og har til formål at reducere risici forbundet med:

  • spredning af ulovligt indhold
  • negative følger for grundlæggende rettigheder
  • manipulation af tjenester, der har indvirkning på demokratiske processer og offentlig sikkerhed
  • negative virkninger på kønsbaseret vold og på mindreårige og
  • alvorlige konsekvenser for brugernes fysiske eller mentale sundhed

Mørke mønstre
DSA’en indfører et forbud mod vildledende grænseflader kendt som ”mørke mønstre” og praksis, der sigter mod at vildlede brugere.

Anbefalingssystemer
Der indføres krav om gennemsigtighed for parametrene for anbefalingssystemer for at forbedre informationen til brugerne og de valg, de træffer. De meget store aktører forpligtes til at tilbyde brugerne et system til at anbefale indhold, der ikke er baseret på brugerens profilering.

Krisemekanisme
Som en del af aftalen og med henvisning til den russiske aggression i Ukraine blev der aftalt en ny bestemmelse, der indfører en mekanisme, der i særlige krisesituationer giver kommissionen adgang til at analysere virkningen af de meget store aktørers aktiviteter på den pågældende krise og træffe beslutning om forholdsmæssige og effektive foranstaltninger, der skal iværksættes for at respektere de grundlæggende rettigheder.

Beskyttelse af mindreårige online
Platforme, der er tilgængelige for mindreårige, skal indføre særlige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre deres sikkerhed online, især når de er klar over, at en bruger er mindreårig. Platforme vil blive forbudt at præsentere målrettet annoncering baseret på brugen af mindreåriges personlige data.

Baggrund
I december 2020 præsenterede EU-kommissionen en pakke bestående af DSA’en og Digital Markets Act (DMA’en). Ifølge aftaleparterne udgør DSA’en og DMA’en en hidtil uset ramme for regulering af de udfordringer, som er opstået efter fremkomsten af digitale giganter. Reguleringen skal beskytte brugerne og samtidig opretholde en balance, der fremmer innovation i den digitale økonomi.

Parlamentet og Rådet indgik en foreløbig politisk aftale om DMA’en den 24. marts 2022.

Næste skridt
Aftalen skal nu godkendes af rådet og parlamentet.

Kilder:
(KOM(2020)825) Digital Services Act: Council and European Parliament provisional agreement for making the internet a safer space for European citizens – Consilium (europa.eu) (23.4.2022)
DSA: Commission welcomes political agreement (europa.eu) (23.4.2022)

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning