En vanvittig historie om madspild

Hanne Feldthus,
brandingekspert

Klumme: Tror du, at vi er ved at komme madspildet til livs, så tro om igen. Kun 1,5 pct. af madspildet bliver reduceret igennem ‘Too good to go’ og lignende. I en tid med krig, sult og stigende priser er madspild det rene og skære vanvid. Få et overblik her. Vær forberedt på at blive…

De siger, at verden står over for en fødevarekrise, men de fortæller ikke, at 40 pct. af al mad bliver smidt ud et eller andet sted i de globale forsyningskæder fra jord til bord.

De siger, at endnu flere af verdens fattigste kommer til at sulte som følge af mangel på hvede og generelt stigende priser, men de fortæller ikke, at den mad, som af den ene eller anden grund går til spilde, kunne brødføde 3 mia. mennesker.

De siger, at ny og endnu ukendt teknologi skal bringe os frem imod Paris-målsætningen om max 2 graders temperaturstigning, men de fortæller os ikke, at alene produktionen af den mad, som vi smider ud, står for 10 pct. af den samlede udledning af drivhusgasser. De fortæller slet ikke, at det svarer til EU og Ruslands samlede udledning af drivhusgasser.

Den danske detailhandel beklager i disse dage, at de er nødt til at sætte priserne op, men de fortæller ikke, at vi i Danmark smider 840.000 tons mad ud, og at danske forbrugere derfor betaler alt for meget for mad i forvejen.

Butikkerne lader som om, de gør noget ved spildet ved at opstille kølemontre med mad, som er tæt på datoudløb; ved at udbyde poser med mad, som er ‘Too good to go’, og ved at lade frivillige hente overskudsmad til herberger, men de fortæller os ikke, at det kun drejer som 12.480 tons mad i alt. Altså 1,5 pct. af det samlede danske spild.

De bilder os ind, at det kan betale sig at købe mad på tilbud, hvor man sparer 2,5 kroner ved at købe to i stedet for en, men de fortæller os ikke, at vi husholdninger til sammen står for 30 pct. af det danske madspild. Vi køber hvert år alt for meget mad. Miljøstyrelsen estimerer mere præcist 247.000 tons for meget mad, som ender i skraldespanden.

De taler i det hele taget ikke ret meget om madspild, fordi det er en integreret del af forretningsmodellen. Det kan ganske enkelt bedre betale sig at smide mad ud end at lade være.

Selvom enhver idiot kan sige sig selv, at det både er dumt og amoralsk, kan vi ikke gøre noget ved det, for ingen ved helt nøjagtigt, hvem der smider hvad ud, hvornår, hvorfor og hvorhenne. Altså bortset fra det vi smider ud derhjemme. Det er vi selv herre over. Med stigende fødevarepriser kan det være, at vi får øjnene op for at stoppe med det frås.

Men der skal og må gøres noget ved forsyningskædernes madspild, desværre kan vi ikke bare forbyde det. Vi er nødt til at forstå, hvad der foregår, før vi kan ændre på vanviddet.

Lige nu ligger der et borgerforslag på Borgerforslag.dk, som tvinger politikerne på Christiansborg til at debattere problemet, når det har opnået 50.000 stemmer Det er første skridt på vej mod en løsning.

Lad mig derfor opfordre alle Bureaubiz’s læsere til at gå ind og stemme. I kan gøre det her

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning