For og imod de forkætrede anonyme kommentarer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stop de anonyme kommentarer ved artiklerne, lyder det jævnligt. De skader mediet. Men der kan faktisk siges både for og imod anonyme kommentarer.

Vi hører det igen og igen – irritation over anonyme kommentarer. Der er dem, som mener, at de ligefrem er skadelige for vores medie.

Lad os slå det fast med det samme. Vi er heller ikke vilde med de anonyme kommentarer – specielt ikke, når de er perfide, dumme og uforståelige.

Jamen hvorfor stopper I dem så ikke, vil den hurtige replik lyde.

Måske fordi, det ikke er helt så ligetil at indtage en så konsekvent holdning – ja, der kan faktisk være argumenter for, at anonyme kommentarer spiller en rolle, og at de derfor skal være der.

Vi har været gennem diskussionen en del gange, og lad det være sagt med det samme. Vi mener at anonyme kommentarer er en del af virkeligheden på et medie som Bureaubiz. Men herefter bliver vi lidt radikale i vores tilgang, for vi kan godt se, at de rummer problemer – vi tror bare ikke på, at der kan opstilles klare regler for, hvornår de er ok, og hvornår de ikke er.

Derfor er dette en gennemgang af vores overvejelser – uden en klar konklusion.

For det første må man slå fast, at kommentarerne er en del af nettets natur. Man ser det på alle medier – og debatten er ikke mere barsk på Bureaubiz end andre steder. Måske snarere tværtimod.

Der er dem, som med lidt store ord vil tale om, at nettet har demokratiseret informations-strømmene. Alle kan komme til orde uden at skulle igennem en gatekeeper.

Ser man det på den måde, så er det jo faktisk en positiv udvikling, og så må man leve med, at der følger noget med, som man måske godt kunne undvære.

Det er det samme med pressen. De fleste kan være enige om, at en fri, uafhængig og kritisk presse er noget fundamentalt for et frit og demokratisk samfund.

Men man kan stille spørgsmål ved om de værste og mest aggressive tabloid-aviser også et aktiv for demokratiet.

Det ene følger dog det andet. Vil man have en fri og uafhængig presse, så kan man ikke detailregulere på en måde, hvor man skærer den del fra, som man ikke kan lide.

Noget andet med de anonyme kommentarer er, at de i praksis er svære at forhindre. Enhver kan oprette en adresse under et opdigtet navn, så en kommentar ikke ser anonym ud. Eneste sikre bolværk er en gatekeeper-rolle lige som de praktiseres i trykte dagblade.

Jamen kan vi så ikke bare efterfølgende slette dem, som går over stregen?

Jo – men hvor går stregen?

Vi har sat den ved injurier – det er vi rent faktisk pligtige til – og vi forbeholder os til enhver tid retten til at slette kommentarer. Men vi mener, at vi skal være meget påpasselige med at blive smagsdommere.

Og rent faktisk kan der jo være situationer, hvor relevante ting ikke ville komme frem, hvis ikke det skete anonymt.

Det er let at sige, at tidligere medarbejdere f.eks. hos Adtomic ikke behøver at dække sig bag anonymitet. Men det er kun let for folk i lederroller eller med en sådan status, at de kan tillade sig at sige, hvad de mener. Der er mange andre ansatte, som næppe risikofrit kan udtrykke sig. Heller ikke om deres tidligere arbejdsplads.

Så her er nettet blevet en mulighed for at komme ud med sine ting.

Store virksomheder og store brands er ved at lære, at forbrugerne har taget magten. De kan ikke mere styre kommunikationen.

I Bureaubiz-sammenhæng kan det oversættes til, at bureaudirektører skal lære, at de heller ikke kan styre kommunikationen. De risikerer at få udstillet deres handlinger. Er det skidt?

Der kan herudover være andre rent faglige debatter, hvor tonen bliver hård – og ubehagelig for nogen. F.eks. i form af barske kommentarer om en film eller et design.

Hvis sådan en diskussion foregår omkring et bord, så vil debatten næsten altid være mere seriøs og saglig. Vi taler anderledes til hinanden, når det er ansigt til ansigt end, hvis vi sidder i en bil og råber af andre bilister.

Vi kan hurtigt blive enige om, hvad der er det bedste og mest givende, og vi ville da ønske, at debatter på Bureaubiz altid foregik på den måde.

Men sådan er virkeligheden ikke.

Vi kan se det samme på trafik-tallene. Det er ikke de mest saglige, seriøse og fagligt tungeste historier, der trækker størst opmærksomhed.

Lidt rabalder, skandale, konflikt eller sexchikane trækker væsentligt flere læsere – Bureaubiz’ læsere er ikke anderledes end alle andre mediers læsere.

Og det ser man altså også i kommentarerne.

Vi overvåger kommentarerne, og bruger tid på at diskutere det hver gang, det bliver kontroversielt. Men vi tror som sagt, at anonyme kommentarer er en del af nettets virkelighed.

Og så må vi fra sag til sag tage stilling til, om vi skal skride ind – eller ej.

Måske ikke en særlig klar holdning – men efter vores opfattelse den eneste realistiske.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning