Greenwashing – nyt direktiv på vej

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Sortlisten (det som altid er forbudt) udvides med et forbud mod bæredygtighedsmærker.

EU-kommissionen har den 30. marts 2022 fremsat forslag til direktiv, der bl.a. har til formål at beskytte forbrugere mod greenwashing. Forslaget indeholder en definition af miljøpåstande samt et eksplicit forbud mod greenwashing. Forslaget indeholder også et forbud mod fremtidige miljømæssige præstationer uden klare, objektive og verificerbare forpligtelser og mål, som skal understøttes og monitoreres af et uafhængigt overvågningssystem. Sortlisten (det som altid er forbudt) udvides med et forbud mod bæredygtighedsmærker, der ikke er baseret på en certificeringsordning eller ikke er etableret af offentlige myndigheder. Endvidere skal forbrugeren oplyses om produktets garanterede holdbarhed samt om reparationsmuligheder.

Kilde:  Pressemeddelelsen: link Forslaget: COM (2022) 143 af 30.3.2022 link (engelsk version)

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning