Imens vi alle sammen bliver fattigere

Hanne Feldthus,
strategisk planner

Kommentar: Erich Karlsholt fra TBWA taler om, hvordan man kan sove roligt om natten. Lad mig tilføje en kundestrategisk vinkel til den gode nattesøvn.

Den 9. juni kunne man her på Bureaubiz læse en artikel, hvor Erich Karlsholt udtalte besindige ord om at kunne sove roligt om natten som bureauejer.

Jeg kan følge hans tankegang om likviditetsstyring, samarbejder, behov for samtaler og eventuelt fusioner, men har lyst til at tilføje en betragtning om porteføljestyring. Det kommer jeg til lige om lidt.

Lige nu er vi mange, der bliver fattigere, og det eneste, vi ved, er, at vi ikke ved, hvor galt det kommer til at gå, for uanset hvor mange økonomiske stimuli-pakker, de vedtager på tinge, er det i sidste ende eksporten, som kommer til at afgøre vores fremtidige velstand.

Noget andet, vi bliver nødt til at tage med i regnestykket, er, hvad den helt nødvendige grønne omstilling kommer til at koste os. Det bliver for eksempel ikke gratis at energioptimere vores bygninger og boliger, som står for 40% af den nationale udledning af CO2.

Det kommer efter al sandsynlighed til at betyde, at landets mange boligejere skal bruge en betragtelig del af deres rådighedsbeløb på noget så usexet som isolering og nye vinduer samt udskiftning af olie- og naturgasfyr med varmepumper, jordvarmeanlæg og andet i den stil. Lejerne kommer heller ikke til at gå fri, da huslejen stiger, når boligen forbedres.

Det betyder færre penge til at shoppe for. Når vi dertil lægger, at vi må forvente en eller anden klimagas-afgift, der skal dirigere vores forbrug i en mere bæredygtig retning, bliver indkøbsturene endnu mere sparsomme.

Det kommer til at gå udover annoncebudgetterne hos de af vores kunder, der lever af at sælge alt muligt, som forbrugerne i virkeligheden godt kan undvære. Det er godt for vores børns fremtidige livsbetingelser, men skidt for bureau-økonomien på den korte bane.

Det er her, porteføljebetragtningen kommer ind. Som bureau gælder det om at arbejde på at få sig en kundeliste med virksomheder, som er resistente over for den udvikling. Eller endnu bedre som kommer til at leve godt af den udvikling.

Hvem ved? Måske kan vi bruge vores strategiske og kreative evner til at gøre alt det nødvendige mere sexet. Måske kan vi skubbe på en udvikling, hvor man ikke blærer sig med sit nye samtalekøkken overfor besøgende, men i stedet stolt viser sit nye jordvarmeanlæg frem, fordi det anlæg, man har valgt, er positioneret lige så potent som den BMW, man ikke har råd til at købe.

Det har altid været vigtigt for et bureau at have en liste med lækre kunder, men i fremtiden kommer vores syn på, hvem der er lækre efter al sandsynlighed til at ændre sig. Nye markeder vil vise sig.

Klummer på Bureaubiz er et udtryk for skribentens egen holdning.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning