Af Christian Jensen, advokat i Creative Club og GRAKOM
Værdien af samarbejdet med influencere og medarbejderambassadør kan ifølge Katrine Emme Thielke og Rikke Damgaard bedst omsættes, hvis man forstår samarbejdet med dem, som man ville gøre med andre medier. Foto: Getty Images.

Juristens hjørne: Influencer Mathilde Gøhler fik bøde for en reklame for en tandlæge og for yderligere 15 opslag på Instagram.

Den 30-årige model og influencer Mathilde Gøhler er af Retten i Lyngby idømt en bøde på 40.000 kr. for en række tilfælde af skjult reklame.

Influenceren var bl.a. tiltalt for i november 2018 at have opslået en historie på Instagram med reklame for en tandlæge og for 15 yderligere opslag i perioden fra august 2018 til december 2019, hvortil kom et nyere forhold.

Forbrugerombudsmanden havde på baggrund af to klager fået kendskab til opslagene og fandt opslagene i strid med markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden fandt, at influenceren foretog opslagene som erhvervsdrivende og uden at oplyse den kommercielle hensigt med opslagene. Opslagene indeholdt ifølge Forbrugerombudsmanden alene tags med virksomhedernes navne. Forbrugerombudsmanden politi­an­meld­te influenceren i maj 2020. Et trekvart år senere rejste anklagemyndigheden tiltale.

Influenceren forklarede i retten, at hun nu har 1,3 mio. følgere på Instagram, og at hun dengang havde over 0,5 mio. følgere. Hun havde ikke fået penge for opslagene. Hun havde dog ikke betalt for tand­behand­lingen, ligesom hun har fået en cykel, en skitur, adgang til Disneyland med hotel, børnesko og lov til at låne tøj og en yderligere cykel. Hun havde straks skrevet ”Reklame” på alle opslag, da hun fik brev fra Forbrugerombudsmanden.

Retten fandt, at influenceren var erhvervsdrivende samt at Instagramopslagene havde kommerciel hensigt. Retten fandt endvidere, at influenceren havde fået økonomisk gevinst ud af opslagene. På det grundlag fandt retten, at markedsføringslovens § 6, stk. 4, sammenholdt med § 8, stk. 1 var overtrådt. Da influenceren selv havde lavet opslagene, kendte hun til de faktiske omstændigheder og var skyldig trods sit ukendskab til reglerne. Retten fandt ikke, at der var udvist retsfortabende passivitet i sagens behandling, men at dele af gerningsperioder og forhold var forældede.

Forbrugerombudsmanden havde indstillet en bøde på 85.000 kr. Retten fandt, at en bøde i den størrelsesorden ville være passende henset til overtrædelsernes omfang, herunder tiltaltes mange følgere og de økonomiske fordele, influenceren havde opnået. På grund af den lange sagsbehandlingstid fandt retten en bøde på 40.000 kr. for passende.

Ifølge Forbrugerombudsmanden kan influenceren stadig anke dommen.

Kilder: Retten i Lyngbys hjemmeside om dom afsagt 4. oktober 2022 i sagsnummer SS 1-685/2022 hentet 5. oktober 2022. Pres­semeddelelse på Forbrugerombudsmandens hjemmeside hentet 5. oktober 2022 og artikel på Ekstra Bladets hjemmeside dateret 27. september 2022 hentet 5. oktober 2022.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club