Influent måtte ikke vise tatovering

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Markedsføringsloven blev strammet i januar i år, således at forbuddet mod markedsføring rettet mod børn og unge blev udvidet. Udvidelsen omfattede ‘andre produkter’ – hermed også tatoveringer.

Med virkning fra 1. januar 2022 blev markedsføringsloven strammet på en række punkter. En af stramningerne var, at forbuddet i forhold til markedsføring rettet mod børn og unge blev udvidet. Udvidelsen omfattede ”andre produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år”, hvorefter forbuddet omfatter rusmidler, herunder alkohol samt disse uegnede produkter.

Forbrugerombudsmanden har den 22. april 2022 udsendt en pressemeddelelse, hvori det tilkendes, at Forbrugerombudsmanden har fundet et opslag fra 2022 på Instagram for at være i strid med det nye forbud om uegnede produkter.

I opslaget havde en influent vist et foto af en tatovering og henvist til skaberne bag værket, tatovøren. Influenten havde korrekt markeret opslaget som reklame og havde anført, at opslaget var ”for mine følgere over 18”.

Influenten havde overfor Forbrugerombudsmanden efterfølgende oplyst, at 12 procent af influentens følgere på Instagram var under 18 år.

Forbrugerombudsmanden fandt, at opslaget rettede sig mod ”børn og unge”, da 12 procent udgør en ”ikke ubetydelig del” af influentens følgere og da disse kunne se opslaget, selv om influenten havde skrevet i opslaget, at det var for følgere over 18 år. Influenten lagde efterfølgende et aldersfilter på sine opslag med tatoveringer, så de ikke længere var synlige for børn og unge.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil markedsføring på sociale medier være at anse som rettet mod børn og unge i markedsføringslovens forstand, selvom kun en lige andel af ens følgere er under 18 år og markedsføringen ikke ”primært” retter sig mod børn og unge. Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at influenter skal forhindre at børn og unge under 18 år kan se influenters opslag om uegnede produkter, fx ved at anvende aldersfilter.

Det fremgår af forarbejderne til den nævnte opstramning af markedsføringsloven, at tatoveringer, kosmetiske indgreb, energidrikke, slankeprodukter og ydelser af seksuel karakter mod betaling er eksempler på uegnede produkter for børn og unge under 18 år.

Kilde: Forbrugerombudspressemeddelelse af 22. april 2022 (link)

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning