Juristens hjørne: Er det rimeligt, at sager om greenwashing behandles af Fødevarestyrelsen?

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Vi bringer fremover updates på Bureaubiz, om hvad der sker inden for markedsføringsretten.

Børsen bragte den 21. januar 2022 en artikel med overskriften “Politikere og advokat mistænker dansk klagebehandling af greenwashing for at være ulovlig”. 

I artiklen rejses spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med direktivet om urimelig handelspraksis, at danske sager om vildledning (greenwashing) på fødevareområdet, hverken behandles efter markedsføringsloven eller af Forbrugerombudsmanden, idet sagerne behandles af Fødevarestyrelsen i henhold til fødevarelovgivningen.

Medlem af Europa-Parlamentet Nikolaj Willumsen forholder sig kritisk til den danske praksis og regulering og har anmodet EU-Kommissionen om at kigge på sagen.

Advokat Jane Frederikke Land er af den opfattelse, at der er begrundet risiko for, at Danmark ikke lever op til EU-retten.

Medlem af Folketinget Signe Munk, klimaordfører for SF, anfører at det bør være Danmark selv, der intensiverer tilsynet på området.

Medlem af Folketinget Mona Juul, klimaordfører for De Konservative, anfører at man bør fokusere på at lette kompleksiteten af reglerne om grøn markedsføring og er ikke afvisende for, at man kan indrette tilsynet på en anden måde. 

Se artiklen her

Christian Jensen er advokat i Creative Club og GRAKOM.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning