Kommunal branding er spild af penge

CEO Jesper Bo Jensen,
Fremforsk – Centre For Futures Studies

Mange politikere i kommunerne forsøger i denne valgtid at tage æren for flere tilflyttere ved at have støttet mere eller mindre begavede slogans og brændt kommunale kroner af på reklamebureauer, som kunne være gået til pædagoger, lærere og nye veje. Sådan skriver Jesper Bo Jensen i dagens klumme. Han er CEO på Fremforsk – Centre…

Vi ved, at folk flytter efter dagligdagen. Vi har foretaget en række bosætningsundersøgelser med det samme resultat: Det er hverdagen, der bestemmer, hvor vi vil bo. Det er gode skoler og daginstitutioner, der lokker børnefamilier til.

Det er infrastruktur og adgang til at kunne hurtigt fra og til arbejde, der lokker.

Det er indkøb i nærheden af boligen, der lokker og det er natur, skov og strand i nærheden, der lokker tilflyttere til et bosætningsområde.

Men det er IKKE reklamekroner spildt på temmelig dumme slogans, der får børnefamilierne til at strømme ud fra storbyerne og til de omgivende bosætningsområder beliggende i andre kommuner.

Der skal naturligvis være en god og passende bolig – både i størrelse og pris. Det er første forudsætning.

Dertil kommer alle de andre forhold, samt at børnefamilier flytter efter deres arbejde og familie.

Når det er nødvendigt at sige igen og igen, er det fordi vi er gået i gang med valgkampen op til kommunalvalget.

Mange politikere i kommunerne forsøger i denne tid at tage æren for flere tilflyttere ved at have støttet mere eller mindre begavede slogans og brændt kommunale kroner af på reklamebureauer, som kunne være gået til pædagoger, lærere og nye veje. Omring 200 mio. kr. i alt i seneste valgperiode anslår Jyllands-Posten den 30.10.2017.

Samtidig viser undersøgelser af professor Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet, at kommunal branding heller ikke trækker virksomheder til, da virksomhederne som reglen højst flytter op til 15 km, når de reallokerer sig.

Så kommunal branding er heller ikke en fordel i forhold til at tiltrække virksomheder.

Hvorfor bliver kommunerne så ved at bruge penge på området?

Er det i virkeligheden indirekte valgkamp for partier og borgmestre, der ved at markedsføre kommunen får mulighed for at bruge borgernes penge på at fremhæve egne fortrækkeligheder.

Det håber jeg bestemt ikke, men da fornuften har svært ved at sive ind, og jeg ikke tror, kommunalpolitikere er dårligt begavede, kan forklaringen ikke udelukkes.

Alternativet er, at kommuners embedsmænd og politikere simpelthen falder for smarte reklamefolks tricks. Skal vi ikke for vores sjælefreds skyld antage, at dette ikke er tilfældet.

Det håber jeg ikke bliver modbevist i de kommende 4 år, hvor pengene helst skulle gå til det, kommuner er skabt til. Nemlig ansvaret for infrastruktur lokalt og den borgernære service. Giv penge til gavn for borgerne – ikke til uvirksomme slagsmål om tilflyttere.

Klummen er bragt som indlæg på LinkedIn i sidste uge.

 

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning