Kreativitet skal formes i fællesskabet – ikke i kløfterne

Erica Atalia Hansen,
cand.soc. i virksomhedsstudier og performance-design

Klumme: De bedste kreative organisationer er ofte sammensat af personer med forskellige faglige kompetencer. Men hvorfor sidder de kreative på mange danske bureauer så i et rum for sig selv, mens konsulenterne tager imod briefen fra kunderne?

Gode kreative løsninger er ikke bare kreative – de skal også skabe en effekt på bundlinjen. De skal skabe værdi. I forbindelse med vores speciale interviewede Emilie Drifte og jeg danske virksomheder og bureauer, der alle er anerkendt for deres kreative arbejde.

Resultaterne er tydelige: Værdiskabende kreativitet bliver ikke skabt af enkelte personer. Kreativitet bliver derimod skabt i tværfaglige samarbejder, hvor folk gør brug af hinandens kompetencer for at opnå et fælles mål. Forståelse og respekt for kollegaernes arbejde er essentielt, når nye opgaver skal løses.

Kreativitet er en fælles opgave, der skal løftes i samhørighed.

Gode løsninger kræver forståelse
På flere danske bureauer sidder de kreative i en afdeling for sig selv, iført deres farverige og skæve tøj og med højtflyvende tanker. Konsulenterne og account-teamet sidder i den anden afdeling iført mørke jakkesæt og er lidt mere afdæmpede. De kreative går op i selve idéen, mens konsulenterne går op i kundernes behov.

De to typer medarbejdere har mange antagelser og fordomme om hinanden, men reelt ved de ikke, hvad hinandens job indeholder. Det skaber store barrierer, når det kommer til at skulle lave den bedste, mest effektive og kreative løsning. De mangler simpelthen en grundlæggende forståelse for hinandens proces og arbejde.

En god kreativ medarbejder har sans for forretningen, mens en god konsulent har forståelse for kreativitetens magi og procesen frem til den kreative løsning. Men de færreste kreative bliver undervist i strategi, økonomi og forbrugeradfærd, mens de strategisk uddannede sjældent hører om kreativitetens muligheder, eller hvilke metoder der bedst former kreativ problemløsning.

Frem for at mene, at de kreative er for flyvske og konsulenterne for grå, så lad os bruge hinandens kompetencer og skabe de bedste løsninger, der ikke bare er kreative, men faktisk skaber værdi for forbrugerne og på bundlinjen.

Det er nemmere at trække på din kollegas kompetencer, når du reelt ved, hvad vedkommende laver.

Klare rammer udvikler kreativiteten
De kreative, jeg har afholdt interviews med, vil mod gængs opfattelse faktisk gerne have faste rammer. Derimod berettede konsulenterne, at det var vigtigt at give kreative så åbne rammer som muligt!

Ikke alle skal arbejde kreativt, men alle i organisationen skal have en forståelse for vigtigheden af kreativitet. Hvis der ikke skabes plads til kreativiteten fra strategens side, er det ikke muligt at skabe værdi i løsningerne.

Samtidig skal de kreative have en dybere forståelse for forretningsstrategierne og huske at indtænke kundernes behov frem for at tænke på prisuddelinger og anerkendelse.

Den manglende forståelse for hinandens arbejde dræber kreativiteten, fordi man ender med at holde på informationer, der kan give den kreative idé reel værdi. Derfor er en tværfaglig arbejdsgruppe mere værdifuld end arbejdsgrupper, som altid er enige og aldrig udfordrer hinanden på deres faglighed.

Lån fra hinandens værktøjskasser
Vi er alle uddannet forskelligt med hver vores erfaring, og vi har derfor forskellige værktøjer med i værktøjskassen. Lad os nu bruge hinandens værktøjer!

Måske er der noget vi kan låne af hinanden, så vi kan skabe de bedste løsninger for kunderne. For det er kunderne, der kommer i første række, og ikke eget ego og intern konkurrence.

Lad os ikke modarbejde hinanden, men arbejde sammen og tale det samme sprog på tværs af afdelingerne, så vi kan opnå det bedste resultat.

De kreative skal ikke være konsulenter, og konsulenterne skal ikke være kreative, men der skal bygges bro mellem de to og skabes fælles forståelse med en kreativ nerve, som kan afføde de effektive løsninger.

Ved at have forståelse for hinandens arbejde kan medarbejderne og samarbejdspartnere lettere trække på hinandens kompetencer og i højere grad nå det fælles mål.

Erica Atalia Hansen er nyuddannet cand.soc. i virksomhedsstudier og performance-design fra Roskilde Universitet.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning