Det er let at købe en illusion

Rasmus Luckow-Nielsen,
Adm. direktør i Reload

I skal have et nyt website, og lysten er stor til at få styr på alle detaljer og ikke mindst prisen. Men I kan hurtigt gøre jer selv en bjørnetjeneste.

Hvad koster et nyt website?
Det spørgsmål får vi næsten altid fra nye kunder. Og det er jo et relevant spørgsmål. De siger: “I har da bygget masser af hjemmesider før, I må da kunne sige, hvad det koster?” Nok ud fra en tro på, at det er relativt enkelt. Men det er det sjældent. At skabe det helt rigtige, skræddersyede digitale univers er langt fra simpelt.

Estimering er svært. Spørg dig selv: “Hvor lang tid tager det at gå fra Bangkok til København?” Du går jo hver dag, så du er jo ekspert i at gå. Du kan selvfølgelig plotte begge locations ind på Google Maps og få en beregning. Men tænk på, hvor mange usikkerheder der er.

Google giver dig den ‘perfekte rute’, men tager ikke højde for, at du skal sove, spise og restituere. Den tager ikke højde for, at du bliver syg, at der er uvejr undervejs, omlagte veje eller den der dag, hvor du forstuver foden. 

Så hvilke faktorer skal du lægge ind i estimatet? Hvilke antagelser skal du gøre? Det er det, der gør det svært at estimere.

Web er ikke en afkoblet størrelse. IT spiller organisatorisk sammen med så mange andre aspekter, at et hav af afhængigheder spiller ind.

Selve det at udvikle en løsning er faktisk den nemme del. Men man kan løbe utroligt hurtigt den forkerte vej, hvis man ikke ved, hvad man vil opnå.

Og den forretningstransformation, der næsten altid skal til i forbindelse med større digitale projekter, er den svære del. En organisations (skjulte) vaner og politiske virkelighed er tunge at danse med.

Derfor kræver vellykkede IT-projekter forankring helt i toppen af organisationen. For IT-projekter er i dag forandringsprojekter.

Det er let at købe en illusion
Vi er i en virkelighed, hvor der desværre ofte bliver arbejdet med faste budgetter defineret årligt, fx til ‘IT-udvikling’. Dette er i vores optik ikke optimalt, men det giver altid mening at definere en budgetramme for projektet – eller endnu bedre for specifikke delmål, som er koblet direkte til forretningsværdi.

Men jf. ovenstående gåtur fra Bangkok, så kan det være svært på forhånd at vide, hvor vi kommer til at bruge tiden og pengene. Det kunne jo være, man fik et lift undervejs, hoppede på en færge eller købte et par fantastiske nye sko.

Hvilken vej man vælger, er nok mindre afgørende – det handler sandsynligvis om at komme hurtigst og bedst muligt til den destination, du har valgt, og det er mindre vigtigt, om du går ad den ene eller anden vej. Det er nok ikke smart at forsøge at detailplanlægge helt fra første dag.

Den generelle retning er vigtigst – og at du har planlagt ruten den nærmeste tid frem. Herefter er der for mange parametre, som du ikke kan styre eller overskue i begyndelsen.

Det er en rejse. Omfavn, at du ikke kan kontrollere virkeligheden – men at du skal reagere på den, efterhånden som den sker. Og hav altid retning og formål for øje.

Hvis du tvinger en leverandør ned i en ‘fast leverance og fast pris’-model på et kompliceret projekt, så er risikoen for at få et resultat, du ikke kan bruge, meget høj. Det er der mange offentlige eksempler på.

Eller du får et resultat, hvor alle checkbokse er ‘done’, men hvor åbenlyse ting mangler, eller kvaliteten viser sig at være virkelig ringe, når du skal bygge videre på dit projekt.

Derfor er det i vores øjne bedre at finde en leverandør, du stoler på, og som er motiveret for at levere kvalitet, ikke bare sælge et produkt – kort sagt, som vil det samme som dig. Gå efter hudløs ærlighed frem for at få stukket blår i øjnene.

Få øje på hele isbjerget
Det, der er vigtigt at have for øje, er projektets totale pris. Jo, det kan godt være, du får sikkerhed for, at en opgave bliver leveret og ikke overskrider estimatet. Men tro os, det er ikke den sikkerhed, I vil have.

Den sikkerhed, I vil have, er, at løsningen er levedygtig og kan vedligeholdes på en fornuftig måde. Det er der, kvaliteten kommer ind. For du kan sagtens få noget, som virker på overfladen. Men kode er et isbjerg, og på et eller andet tidspunkt kan du fornemme, at der er et eller andet galt, selv om du måske ikke kan sætte fingeren på det.

Det scenarie er der mange derude, der vil nikke genkendende til. De får deres leverance, de godkender det, og det virker fint. Men så krakelerer det. Vær meget mere bange for det, end for at din leverandør har mulighed for at ringe og sige: “Den opgave, jeg regnede med tog fem timer, kan jeg se kommer til at tage 10 timer, skal vi fortsætte eller lade være? For hvis vi skal lukke den på fem timer, bliver det noget møg.”

Dermed ikke være sagt, at der ikke kan være brug for en quick and dirty løsning, som ikke har en lang levetid. Nogle gange har Time to Market mere værdi. Men her bliver det en åben og tillidsfuld samtale omkring, hvordan vi balancerer det.

Gå efter et partnerskab
Selvfølgelig forventer vi ikke at modtage en blankocheck. Vi arbejder næsten altid op imod faste budgetter. Men det vi ikke gør, er at love specifikke funktionaliteter. Det er en del af vores rådgivning at finde de rigtige løsninger sammen med jer. Herefter estimerer og prioriterer vi løbende opgaverne, og vi siger til, hvis der er en antagelse i vores estimat, som ikke holder. Måske virkede det open source-modul ikke som beskrevet? Måske har vi fundet et andet, som kan klare det meste for os – næsten gratis.

Hvis både pris og funktionalitet er fastlåste, så er vi nødt til enten at slække kraftigt på kvaliteten, hvis vi møder udfordringer, eller lægge en buffer ind i prisen, som gør, at vi får incitament til at klappe opgaven af hurtigt.

Vi har i stedet valgt at sætte os på samme side af bordet som vores kunder. Det gør, at vores eneste interesse i samarbejdet er at levere noget, som giver jer maksimal værdi og som gør, at vi kan bevare et godt og langvarigt partnerskab, hvor vi arbejder sammen mod samme mål. Måske var det alligevel slet ikke fra Bangkok til København, vi skulle? Måske finder vi ud af, at guldet rent faktisk befinder sig i Berlin? 

Dét er måden at skabe succesfulde IT-projekter på.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning