Af Nicolaj Taudorf Andersen, adm.dir. i Radius Kom. A/S

Det er godt med et kritisk blik på sin branche. Men det er svært at genkende Lotte Hnsens synspunkter, som blev fremført i et interview i Børsen.

Lotte Hansen fra Hansen Agenda retter i bl.a. Børsen en skarp kritik mod sin egen branche, hvor hun forsøger at argumentere for, at kommunikationsbranchen er for meget glasur og for lidt substans. Indkøberne står også for skud.

Kritisk stillingtagen til og diskussion af sit eget fag er både sundt og nødvendigt, hvis man som branche skal udvikle og forny sig.

Men her gør Lotte Hansen regning uden vært. Jeg kan simpelthen ikke genkende billedet, hun tegner af branchen og kunderne. Lad mig gennemgå Lotte Hansens hovedpointer:

Demokratisk fødselshjælper

Påstand 1: “Kommunikationsbranchen skal gå fra at være den, der lærer folk at pynte på deres indhold, til at være demokratiske fødselshjælpere.”

Ingen branche kan overleve ved at sælge “glasur” og sminkede lig. Det efterspørger kunderne heller ikke. De vil have kompetent og troværdig rådgivning, der gør en positiv forskel for virksomhedernes forretning. At levere netop dét – i fuld respekt for de demokratiske spilleregler – er vores hovedopgave. Ikke rollen som “demokratisk fødselshjælper”.

Virksomhedernes interesse

Påstand 2: “I et segmenteret samfund har alt for mange virksomheder glemt, hvorfor de er sat i verden, og hvad deres egentlige interesser er.”

Selvfølgelig har virksomhedslederne ikke det! Tværtimod har den økonomiske og finansielle krise skærpet sanserne hos alle. Og kommunikationsrådgiverne hjælper virksomhederne med at få oversat deres forretningsstrategi til situationsbestemt kommunikation, der virker i et komplekst mediebillede.

Ide med kommunikationen

Påstand 3: “Virksomhedsledere har ofte ikke en særlig ide om, hvad de vil kommunikere ud.”

Ingen regel uden undtagelse, men den oplevelse, jeg dagligt har, er at langt hovedparten af virksomhedslederne har ganske gode ideer om, hvad de vil kommunikere. Som kommunikationsrådgivere – uanset om der er tale om kommunikationsfolk i virksomheden eller konsulenter – medvirker vi til at sikre en effektiv tilrettelæggelse og udrulning af virksomhedens kommunikation, så hovedbudskaberne når frem til målgruppen. I den forbindelse har vi naturligvis også blik for, hvordan vi får gjort en historie så interessant som muligt. Men det har intet med glasur at gøre. Det handler om at forløse potentialet i virksomhedens fortælling.

Gedulgt lobbyarbejde

Påstand 4: “I min branche er der mange, der har gjort det til deres speciale at hjælpe med det der gedulgte lobbyarbejde, som om der var noget at være flov over, det synes jeg er dumt”.

Hvem er det, der er flov og opfatter lobbyarbejde som gedulgt? Set fra min stol er det hverken mine kollegaer i branchen eller vores kunder. Uanset hvem der bedriver lobbyisme, er det helt naturligt at forsøge at påvirke sine politiske bestemte rammevilkår. Det sker hele tiden, og det er en vigtig del af den demokratiske proces, så lang tid det sker på fair og gennemsigtig vis. Og det gør det. Uden ordentlige input fra alle parter, som bliver berørt at de nye regler, ville kvaliteten af den politiske proces blive væsentligt forringet. Det tror jeg, at alle i det politiske system er enige i.

Det er ikke altid festlige budskaber, der skal kommunikeres i dansk erhvervsliv p.t. Men ét er helt sikker – det giver ikke megen mening at “pynte på virkeligheden”. Det, der giver mening, er at forklare virkeligheden, så de relevante omgivelser forstår den. Og det er det, hovedparten af virksomhederne prøver på – og det er det, som kommunikationsbranchen hjælper til med.

Denne klumme er bragt som debatindlæg i Børsen i dag.

 

 

Kommentarer

 1. Nedenstående er Lotte Hansens replik til Nkolaj Andersens debatindlæg. Replikken er bragt i Børsen i dag den 24. februar 2012.

  Vi skal ikke være systembevarende
  Af Lotte Hansen,
  adm. direktør, Hansen Agenda

  Nikolaj Andersen kommenterede for nylig mit interview om kommunikation her i avisen.

  Jeg er enig i synspunkterne om, hvad der kendetegner god kommunikation. Jeg er bare ked af, at det centrale i min pointe åbenbart ikke er gået klart ind. Jeg ønskede at komme med et bud på en innovativ fornyelse af vores branche, ikke at skælde ud.

  Virksomheder i dag skal være mere ærlige omkring deres funktion i samfundet og ikke kun deres produktion “an sich”.

  Vil man sætte en dagsorden og få indflydelse, skal man have noget på hjerte, der gør en forskel for samfundet. Det betyder, at vi skal med et skridt længere ind i kundernes policy og strategiudvikling og ikke først kobles på, når der skal lobbyes eller kommunikeres.

  Den mest troværdige kommunikation, en virksomhed kan lave i dag, er ved at være en aktiv del af lokalsamfundet, nationen Danmark eller verdenssamfundet.

  Der har vores branche en udviklingsmulighed, efter at vi har lært virksomheder de basale kommunikationsfærdigheder og er kommet igennem med budskabet om, at kommunikation faktisk er en vigtig sag.

  Børsen har de seneste måneder bragt en række spændende bud på innovation i og af andre brancher. Men hvor skal kommunikationsbranchen udvikle sig hen?

  Velfærdsstaten har aldrig haft så mange udfordringer, som den har lige nu. Demokratiet er i en ledelseskrise i Europa, da for mange kræver for meget.

  Hvis politikerne ikke bare skal lefle for dem, som er flest, er det centralt at virksomhedernes stemme bliver klarere. Ikke bare i forhold til en snæver egeninteresse i forhold til en afgiftsændring i morgen, men som aktive spillere i samfundet.

  Demokrati og indflydelse

  Det, jeg vil, er at finde frem til firmaer og organisationers funktion i samfundet og udvikle den til stærke budskaber, der kan sætte agenda. Derfor har min butik netop skiftet navn til Hansen Agenda. Det er troværdighed i en krisetid, det gavner demokratiet og det giver virksomheden magt og indflydelse.

  Som en ny branche med nye stærke instrumenter i værktøjskassen skal vi ikke bare lære virksomheder at være sig selv nok, så bliver vi systembevarere. Som rådgivere skal vi deltage i udviklingen af samfundet og være med til at sikre at demokratiet virker i morgen.

  At vi så skal kommunikere ordentligt og stærkt til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, det er vores håndværk, og det er jeg lige som stolt af som Nikolaj Andersen.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club