Offentlige udbud giver dårlige kreative løsninger

Daniel Møller Jensen
Politisk konsulent hos Dansk Erhverv

KLUMME: Ny rapport peger på udfordringer med offentlige udbud af kreative rådgivningsopgaver. Ifølge Dansk Erhverv er den store synder omkostningerne, som kan nå op på næsten halvdelen af kontraktværdien.

Der er blevet talt om det i lang tid, men nu har en række forskere slået det fast: Omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud er markante for især de kreative rådgivere.

Det er vi nødt til at tage alvorligt, for det hæmmer kreativiteten og innovationen. Ja faktisk ender det med dårlige løsninger for det offentlige – og dermed os alle sammen.

En forskergruppe for Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS) har netop fremlagt en rapport, hvor de gennemgår private virksomheders omkostninger ved at byde på offentlige opgaver – de såkaldte transaktionsomkostninger.

Rapporten dokumenterer, at omkostninger for blandt andre PR-, kommunikations- og reklamebureauerne er høje, når der skal bydes på offentlige opgaver. Inden for netop rådgivning ligger de samlede transaktionsomkostninger nemlig på op til 45 pct. af kontraktværdien.

Går ud over kvaliteten
Det er helt ude af proportioner, når specielt kreative rådgivere skal bruge så betragtelig en del af kontraktsummen på at udforme et tilbud. Det er det, fordi der jo på den måde er tale om et klart misforhold, som går ud over kvaliteten. Vi skal huske på, at de ressourcer, der bliver brugt på at udfærdige tilbud, er ressourcer, der ikke kan bruges på at løse selve rådgivningsopgaven.

Det betyder, at der er tale om et betydeligt samfundsmæssigt spild – både for bureauerne og for den offentlige sektor.

Det er egentlig ikke så overraskende, at rapporten konkluderer, at specielt de kreative bureauer har det allersværest, hvad angår offentlige udbud. Tænk engang på, hvor stor en forskel, der er, når der skal udformes et tilbud på blyanter til en skole og på for eksempel en ny informationskampagne. En ny informationskampagne kræver et meget stort forarbejde – og det tager de offentlige udbud ikke højde for.

Hvad kan man gøre?
Der er ingen tvivl om, at omkostningerne ved at afgive tilbud på det kreative område skal nedbringes. Ressourcerne skal anvendes, der hvor det giver mening og mest mulig værdi for bureauerne og ikke mindst for samfundet.

Et sted at starte er dialogen. Den seneste udbudslov giver gode muligheder for, at det offentlige kan gå i dialog med markedet – de såkaldte dialogbaserede udbud.

Hvis den offentlige myndighed, der skal forberede et udbud, går i dialog med bureauerne, der potentielt skal levere kreativ eller strategisk rådgivning, vil det give et bedre indblik i, hvilke muligheder og løsninger der findes i branchen. Den viden og markedsindsigt, som dialogen giver, kan bruges til at kvalificere udbuddet og dermed også tilbuddene.

Ud over dialogen ser vi i Dansk Erhverv også gerne, at der simpelthen fastsættes et loft over transaktionsomkostningerne. Som rapporten også konkluderer, er problemet med høje transaktionsomkostninger specielt udtalt for rådgivningsvirksomhederne, og det vil et loft kunne afhjælpe.

Som udbuddene fungerer nu, vil det offentlige på sigt komme til at betale en højere pris for løsninger af kreative rådgivningsopgaver, så et loft må også være i det offentliges interesse.

Se rapporten fra COPS her.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning