Politisk kultur spiser fairplay til aftensmad

Timme Bisgaard Munk,
chefredaktør

Falcks amoralske smudskampagne var en kæmpe drengerøvsmanøvre. Med rette udskammes de ansvarlige folk og bureauer i medierne, og Bagmandspolitiet er på sagen. Det får man næppe meget ud af, for sagens kerne er moral – eller mangel på samme.

Det er sjældent, en dubiøs PA/PR-indsats bliver en national skandale. Så godt som aldrig udskammes PA/PR-konsulenter i de store landsdækkende medier. Vi skal helt tilbage til DSB Waterfront-sagen i 2013 for en sag af samme kaliber og samme grad af mediefolks forargelse

Dengang blev DSB afsløret i ufine og amoralske metoder. Den hæderkronede statsvirksomhed havde bevidst afsporet en kritisk journalist. I den aktuelle Falck-sag er det omvendt. Her har en gruppe håndplukkede konsulenter og en Falck-direktør, muligvis på kant med loven, ansporet til en større tilsmudsning af en konkurrent.

Falck har eksempelvis muligvis prøvet at astroturfe en regional folkebevægelse mod Bios’ drift af ambulancetjenesten.

Her et bud fra en insider, nemlig undertegnede, som kender Peter Goll, Jens Christiansen og Palle Smed. 

Det interessante spørgsmål er: Hvordan, hvornår og hvorfor tabte de involverede parter det moralske kompas? Og mit svar er ligeså enkelt, som spørgsmålet er kompliceret: Fordi deres politiske kultur og dannelse er forankret i et korrumperet ungdomspolitisk miljø.

Som ledelsesguruen Peter Drucker engang skrev: ‘Culture Eats Strategy For Breakfast’. Lad os efter Falck-skandalen tilføje: ‘Culture Eats Fair Play For Dinner’.


Den politiske operator Peter Goll. Foto: Scanpix/Steen Wrem

Hvilken rolle spillede Peter Goll?
Centralt i skandalen står kommunikationschef i Københavns Lufthavne Peter Goll. Han bliver i medierne udnævnt til “stjernerådgiver”, hvilket skyldes hans fortid som spindoktor for Morten Bødskov, hans direktørpost i ung alder for Geelmuyden Kiese, og fordi han jævnligt har optrådt på TV.

Peter Goll har arbejdet med politisk kommunikation i langt hovedparten af sin karriere. Peter Goll ville i de første dage efter, skandalen brød ud, ikke udtale sig, men her mandag var han så kommet på andre tanker. Nu har han lagt en meget lang og brødebetynget “undskyldning” på Facebook.


Her forklarer han først og fremmest, hvad han arbejdede med i Falck – det var nemlig slet ikke kommunikation, men “forretningsudvikling”. Men som han forklarer, måtte han på grund af sin særlige baggrund som PR-rådgiver hjælpe Falck, der stod i en meget kritisk situation med konkurrenceudsættelse af ambulancekørslen.

Her har “følelserne” så åbenbart taget overhånd, som han forklarer, for selvom han ikke mener, at han foretaget sig noget ulovligt, så var det nok alligevel moralsk grænseoverskridende.

Det står nemlig efter det oplyste klart, at den strategi, der har ført til den opsigtsvækkende afgørelse fra Konkurrencerådet, var udtænkt af Peter Goll.

Manglende etik er et tværgående træk ved den generation af politikere og deres spindoktorer, som har magten nu. Det er skandalens DNA og oprindelse.

Men det bliver bagatelliseret ved bl.a. at henvise til drengerøvstemningen i de fremsendte mails:

“Det er alle de værste e-mails, der kan findes ved en total ransagning af alle mails skrevet med de følelser og holdninger, man lægger i det, når man skriver til kolleger og samarbejdspartnere om en konfliktfyldt sag.”

Berlingske, der oprindeligt var de første til at pege på, hvilke kommunikationsrådgivere der var involverede i sagen, fangede hurtigt Peter Golls status og kontaktede CEO Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne, der nu offentligt måtte bakke kommunikationschefen op.

“Sagen mellem Falck og konkurrencemyndighederne var kendt og har naturligvis også været det, da vi ansatte Peter Goll i CPH. Vi har taget Peter Golls forklaring om sagen og hans rolle i den til efterretning og har tillid til den,« siger Thomas Woldbye.

»Peter Goll er naturligvis blevet ansat i CPH med en forudsætning om, at han lever op til de værdier, der gælder i CPH, og det bakker Peter Goll fuldt og helt op om,« lyder det videre fra Thomas Woldbye.

Man kan så spørge, hvilke værdier det er, CPH står for, for det står efterhånden klart, at de værdier, som Peter Goll arbejdede efter i Falck, var kritisable. Her et godt bud på hvilke værdier og hvorfor.


Jens Christiansen, den tidligere DSU-formand og partisekretær i Socialdemokratiet, som spillede en afgørende rolle i Falcks PA-indsats sammen med Palle Smed, tidligere 3F. Foto: Scanpix/Steen Wreen.

Næsten alle de involverede konsulenter har deres rod i fagbevægelsen, spindoktoriet og de politiske ungdomsorganisationer fra Socialdemokratiet og mod knaldrødt.

Politik handler om at vinde for enhver pris i disse miljøer. De, som kom op i de unge år og bliver til noget, er dem, som ville gøre alt for magten. Ud fra moralen om jo mere skruppelløs du er, jo mere er du en rigtig lovende kommende politiker.

Tænk blot på tidligere ungdomspolitikere som Lars Løkke, Peter Brixtofte og Henrik Sass. Brixtofte og Løkke er selvindlysende medlemmer af den småkorrupte drengerøvskultur.

Ditto Sass, som ikke kunne sikkerhedsgodkendes af PET, som ellers har ry for at være large. Og Sass er her særlig relevant, for de andre primære håndlangere for Falck Jens Christiansen, tidligere Advice, og Palle Smed, tidligere 3F, er i den grad en del af hans drengerøvsnetværk.


Palle Smed. Foto: Avisen.dk 

Jens Christiansen har ikke udtalt sig i sagen og er ikke set siden, han i hast forlod Advice, mens Palle Smed i Markedsføring nærmest virker, som om han er stolt af sagen. Og det er, hvad man kan forvente fra den kant.

Manglende etik er et tværgående træk ved den generation af politikere og deres spindoktorer, som har magten nu. Det er skandalens DNA og oprindelse.

Hvis du kommer ud af den kultur, og tager du den med over i den pæne kommunikationsbranche, opstår der let et moralsk problem.

Deres tilgang er nemlig den rene gift for kommunikationsbranchens renomme, faglighed og moralske selvforståelse, hvilken ellers er fyldt med gamle litterater og pæne piger, som har læst nordisk filologi og andre smukke og rene kulturstudier.

Her kom de ungdomspolitiske gangstere med en street fight-tilgang til både PR og PA, som slår hårdt. For dem er kommunikation en kontaktsport, som vi også kender det fra Roger Stone, Nixon, Putin og ikke mindst Cambridge Analytica.

I den socialdemokratiske kultur er igennem mange årtier opbygget et målet-helliger-midlet-mindset. Altså, at når det gjaldt kampen mod privatisering af kernevelfærd eller kritisk infrastruktur, gjaldt alle tricks

Her helliger målet midlet, hvor det er omvendt for de pæne humanister fra storbyens universiteter. Her er midlet budskabet.

For de pæne piger og kloge drenge er procesfacilitering, historiefortælling eller den antropologiske indsigt det store budskab om en bedre kommunikeret multikulturel verden.

Det er dette, som gør en forskel og forandrer samfund og organisation frem mod en bedre verden af bæredygtige SDG-mål. Det er her kommunikationsbranchens moral og mission er for de frelste. Sådan ser street fighter-konsulenterne det bare slet ikke.

En bedre verden er at vinde, og de, som vinder, bestemmer, hvordan historien skal fortælles.

Verden er en kamp mod de onde, hvor det var sejr eller død i en konfliktfyldt ond verden som dengang i SFU, DSU eller i Socialdemokratiet, hvor man kæmpede mod de onde kapitalister og liberalister. Men i praksis især mod KU og VU.

Forskellen er bare, at nu arbejder drengerøvene for private virksomheder i en konkurrencesag i virkeligheden, hvor ting er virkelige i deres konsekvenser, modsat intriger og udnævnelser i en ungdomsorganisation.

Det moralske kollaps i de politiske ungdomsorganisationer er så blevet forstærket af et moralsk kollaps i fagbevægelsen og Socialdemokratiet samlet. For hvis man kæmper for retfærdighed, er fairplay ikke et krav.

I den socialdemokratiske kultur er igennem mange årtier opbygget et målet-helliger-midlet-mindset. Altså, at når det gjaldt kampen mod privatisering af kernevelfærd eller kritisk infrastruktur, gjaldt alle tricks.

Lad derfor være med at snyde. Hvor svært kan det være, som dronningen sagde i sin nytårstale. Meget svært for de gamle ungdomspolitikere, tydeligvis.

Hver gang en privat virksomhed eller kapitalfond ønskede at løfte samfundets opgaver eller disrupte brancher med høj faglig organisering, måtte man i bogstavelig og symbolsk forstand godt kaste med sten.

Derfor fik Arriva knust busruderne, Uber blev skamløst chikaneret, og Goldman Sachs blev lagt for had. I Falck-skandalen har hele fagbevægelsen som altid set en ond kapitalfond underbyde den gode danske Falck-virksomhed til fare for borgernes liv og lemmer.

For Bios var objektivt en dybt problematisk virksomhed med store økonomiske udfordringer og en næsten ikkeeksisterende erfaring til at løfte ambulancedrift; hvorfor virksomheden også gik konkurs i 2016. 

Sjovt nok ville den bedste strategi derfor blot have været at se på og lade stå til. Det kunne man dog ikke vente på, fordi man førte en hellig krig på samfundet, fagbevægelsen og borgernes side mod de onde neoliberale udenlandske kapitalfonde, som ville slå uskyldige ihjel. Det må man bare ikke i den virkelige verden.

En god sag er kun en god sag, hvis man kæmper for den på en god og fair måde. En god moral er at holde fast i sit moralske kompas, selv når man er omgivet af uretfærdighed og uret.

Lad derfor være med at snyde. Hvor svært kan det være, som dronningen sagde i sin nytårstale. Meget svært for de gamle ungdomspolitikere, tydeligvis.

Denne gang var de fra DSU, sidste gang ved DSB/Waterfront-sagen var de fra VU/KU. For alle klienter er de den rene gift. Lad os håbe det varer længe, før vi ser næste tilfælde. For heldigvis er kommunikation meget mere og meget andet end den slags drengestreger fra en flok drengerøve.

Disclaimer: Ejeren af Bureaubiz havde i 1991 stiftet Advice A/S, hvor artiklens forfatter arbejdede i slut-90’erne som konsulent og kender de nævnte involverede personer i sagen.

Interesseret i mere indhold som dette? skriv dig op til vores nyhedsbrev her.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning