Prisuddelinger har værdi – også for PR-branchen

Mathias Holm Pedersen,
managing partner i Holm Kommunikation

Hvis der er en kamp mellem PR- og reklamebranchen, så er der ét slag, hvor PR-branchen ifølge Mathias Holm Pedersen må se sig slået noget så eftertrykkeligt: Prisuddelinger.

For nogle år siden introducerede Public Relations Branchen PR-tigeren, og med fem årlige uddelinger i træk har prisen udviklet sig til ikke bare den eneste, men også den vigtigste rene PR-pris i Danmark.

Med den nylige fusion med Kreativitet & Kommunikation bliver PR-tigeren i år ikke sluppet løs som vanligt i slutningen af året. Og det er rigtigt dårlige nyheder.

Kritiske røster – ikke mindst inden for PR-branchen selv – mener, at sådanne prisuddelinger er ligegyldige, overfladiske, intet siger om kvalitet, og i det hele taget er ubrugelige.

Men de tager fejl. Af fem grunde.

1. Prisuddelinger skærper kreativiteten
PR-priser gør, at vi som branche skærper kreativiteten og stræber efter at gøre noget ekstraordinært. Selv om vi hver dag arbejder hårdt på at gøre det godt for vores kunder, bagland, chefer og organisationer, så er det ikke hver dag, vi satser på at sprænge rammerne for, hvad godt PR-arbejde er.

Er vindere af en PR-pris automatisk det bedste PR-arbejde i branchen? Naturligvis ikke. Men en pris fra branchen fremhæver netop det særligt gode, og derfor kan priser være med til få os alle til at sigte højere, når vi i det daglige siger til hinanden, at “den her kampagne kunne godt få en PR-tiger”.

2. PR-priser udvikler branchen
Priser er også med til at udvikle vores branche.

Det er ved uddelingerne, at de bedste arbejder vises frem, diskuteres, deles og belønnes. Det er her, nye tendenser kommer frem, ikke mindst når danske PR-arbejder deltager i internationale prisuddelinger, hvor innovationen og kreativiteten ofte er endnu større.

Mange – især dem, der ikke prioriterer prisuddelinger – vil nok sætte spørgsmålstegn ved denne påstand og sige, at udviklingen sker ved videreuddannelse og i samarbejdet mellem kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Men se bare på, hvad reklamebranchen har med Cannes Lions, som vel anses som stedet, hvor branchen virkelig kommer sammen, lærer nyt og tager erfaringer med hjem. Det er med til at rykke en branche fremad.

3. Priser sætter fokus på faglighed
For at sejre til en prisuddeling er du nødt til meget præcist at beskrive din strategi, taktik og resultaterne. Dermed kommer der fokus på kernen af det hele: vores kommunikationsmæssige faglighed.

Prisuddelinger viser altså meget klart, hvordan kommunikation kan ændre en forretning, en holdning, en politisk beslutning eller samfundet. Klare resultater, som det i dagligdagen faktisk kan være en udfordring at få omverdenen til at forstå.

Desuden er priser med til at skabe synlighed for vores branche, hvor vi historisk altid har stået utroligt svagt. I Sverige er situationen en anden. Her er kommunikation og PR takket være blandt andet synlighed langt mere efterspurgt, hvilket også giver større og stærkere bureauer og mere kreative og nytænkende løsninger.

4. Stolthed og tiltrækning af medarbejdere
Nomineringer og priser er også med til at skabe stolthed hos medarbejderne og på arbejdspladsen. Man skal ikke have været med til mange prisuddelinger for at se, hvor glade vores kollegaer i branchen bliver for at vinde – og hvor skuffende et nederlag kan føles.

Stolthed er godt for den enkelte arbejdsplads, for at lokke nye talenter til og for branchen som helhed.

5. PR-priser er god kommunikation
Sidst men ikke mindst er det at vinde eller deltage i konkurrencen om en PR-pris slet og ret god PR. Det kan bruges proaktivt i kommunikationen, det kan bruges til at vinde nye kunder for bureauerne, og det kan bruges af organisationerne til intern positionering.

Så bak op om din PR-prisuddeling, deltag og tal den op. Det gavner både dig selv og den branche, du er en del af.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning