Robuste bureauer kommer bedst ud af coronakrisen

Michael Brochmann Nielsen,
branchechef i Creative Club

Klumme: Den amerikanske brancheforening 4A’s konkluderer i et nyt white paper, at robuste bureauer kommer bedst ud af coronakrisen. Michael Brochmann ser nærmere på, hvad der ifølge 4A’s kan gøre bureauerne robuste.

Hvordan ser udsigterne ud for bureauerne, når coronakrisen er ovre, og hvad skal der til for at det enkelte bureau kommer godt ud på den anden side? Det giver 4A’s et bud på i en guideline, som bygger på studier fra tidligere kriser og en række betragtninger baseret på deres branche- og medlemserfaringer.

Selv om guidelinen er udarbejdet med udgangspunkt i amerikanske virksomheder, så er der ingen tvivl om, at der er problemstillinger, der også er relevante for det danske marked.

De fokuserer på to kerneområder:

  • Økonomisk og operationel platform til sikring af bureauets overlevelse her og nu
  • Strategi for fremtiden så bureauet også har en berettigelse og vækstmulighed fremover

Økonomisk og operationel platform
Et bureau kan være nok så kreativt og vinde awards på stribe, men det vil ikke kunne overleve uden en finansiel bund og operationelt lederskab.

Det vigtigste finansielle parameter er derfor cash management. For uden styr på likviditeten og de fremtidige pengestrømme er bureauet sårbart og kan hurtigt blive truet økonomisk.

4A’s anbefaler derfor i deres white paper, at bureauerne fokuserer benhårdt på alle omkostninger, der ikke er direkte relateret til værdiskabelse for kunderne, udvikling af medarbejderkompetencer og forretningsudvikling.

Bureauet skal med andre ord undgå økonomiske bindinger med lange tidshorisonter, have styr på og nøje overvåge udestående fordringer og undgå pres fra kunder om forøgede betalingsfrister. I stedet skal man vende tankegangen og tænke som en professionel indkøber i forholdet til egne leverandører, så man kan genforhandle forretningsvilkår.

Det er vigtigt at have de rigtige instrumenter, så overblikket over økonomien og igangværende projekter er til stede. Fokusér på eksisterende kunder, hvis bureauet ellers har en kundeportefølje, der ikke er blevet for hårdt ramt af krisen. For tiden er ikke inde til at være utilfreds med egne kunder og yde en større indsats for at skaffe nye kunder.

Derimod skal man bistå eksisterende kunder i, hvordan de kan udvikle deres forretning og samtidig reducere deres marketingomkostninger uden at det går ud over bureauets indtjening. Afdæk hvilke af dine kunder, der bruger de enkelte ydelser, og identificer mulige indsalgsområder.

Strategi for fremtiden
4A’s mener også, at det er nu, kundelisten skal gennemgås, for der skal tages stilling til om sammensætningen er den rigtige set i lyset af hvilke brancher, der er hårdt ramt af krisen.

Det er her også vigtigt at se på produktporteføljen. De virksomheder, har haft en diversificeret produktportefølje, er erfaringsmæssigt kommet bedst ud af tidligere kriser. Se derfor på, om kunderne outsourcer opgaver til andre bureauer, om der mangler kompetencer og produkter inhouse og om der kan skrues op for den digitale del af forretningen.

Al erfaring siger, at markedsføringen ikke skal gå i sort under en krise. Det er dét, bureauerne fortæller deres kunder. Nu skal bureauerne tage deres egen medicin, for erfaringer fra finanskrisen har vist, at det faktisk virker.

Det viser sig også, at man skal være mere selektiv i forhold til, hvad der pitches på. Dette hænger sammen med den stramme omkostningsstyring, så der skal laves en model for ‘must win-pitches’, så der ikke spildes ressourcer på opgaver, hvor chancen for at vinde dem er minimal.

Rådet er, at man skal arbejde med en klar positionering i markedet, så kunderne ved, hvad bureauet står for – og sørge for at underbygge denne position med de rigtige og gode cases.

Man skal se på, om der er ydelser, bureauet ikke skal tilbyde, og om der skal lægges ekstra vægt på nogle andre. Stort set al personlig interaktion er blevet digital, så e-commerce samt kunderejsen og -erfaringen er områder, man ikke kan sidde overhørig i fremtiden. Sidst – men ikke mindst, understreger 4A’s – er værdiskabende kreativitet altid en vinder.

Hele deres white paper kan fås ved henvendelse til undertegnede på mbn@creativeclub.dk eller på 4A’s hjemmeside.

Nysgerrig på, hvad danske bureauer har gjort for at få styr på krisen og hvad man skal gøre, for at sikre at bureauet er sundt? Tilmeld dig Creative Clubs webinar om corona-hjælpepakker d. 19. august og om optimering af KPI’er i bureauet d. 27. august

4A’s er USA’s største brancheforening for reklamebureauer og dækker 85 % af annoncemarkedet, svarende til 600 bureaumedlemmer, der omfatter 160.000 ansatte.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning