Sådan omfavner du AI som leder

Natasha Yuen Christiansen
Senior Strategy Consultant, Knowit Experience

Når der sker teknologiske skift, bliver det tydeligt, hvor ødelæggende det er for en organisations konkurrenceevne, hvis ledelsen ikke følger med ændringerne og tager proaktivt ansvar. En sådan situation står næsten alle organisationer over for nu, hvor verden aldrig har set en teknologi, der er blevet indført så hurtigt, og med et så ufatteligt potentiale,…

Som leder har du et unikt ansvar – og en unik mulighed – for at vise handlekraft i din organisation eller afdeling, ved at gribe AI-mulighederne og omdanne dem til konkrete strategier.

Hvis du derimod tøver med at sætte stik til disse nye muligheder, så er der en reel risiko for, at du snart vil opdage, at dine konkurrenter, som har taget relevante AI-teknologier til sig, pludselig er mere effektive og ikke mindst mere attraktive for kunder og medarbejdere, end du er. 

Fremtiden er AI-drevet. Så hvis du vil holde din virksomhed konkurrencedygtig, gør du som leder klogt i at omfavne det allerede i dag. 

c

AI-frygt eller -entusiasme?

Hvis der er noget, vi har lært af 2020’erne, så er det behovet for transparent ledelse og fleksibel drift for at styre organisationen igennem usikkerhed. For uanset om I har været i gang med AI-teknologier længe, eller om I lige er startet rejsen, så sidder der helt sikkert kollegaer og jubler over nye værktøjer som chatGPT og Codex, mens andre er usikre på, hvad det betyder for fremtiden.

Uanset om det er frygt for at miste sit job eller frygt for et datalæk, så er det en reel frygt, der skal tages hånd om. Generativ AI har udviklet sig med hastige skridt de seneste par år, og i dag er værktøjet ikke længere kun forbeholdt data-afdelinger, hvilket gør det mere og mere udbredt at bruge. Derfor kommer AI i fremtiden til at udvikles endnu mere – og endnu hurtigere. 

Men lad ikke frygten fylde.

I stedet smider jeg en kliché på bordet, når jeg siger, at du skal fokusere på mulighederne. Lige nu ligger mulighederne bl.a. inden for automatisering af repetitive opgaver, kode-assistenter, klassificeringer af indhold (tekst/lyd/billeder) og content-generering. Her spår jeg, at AI i den nærmeste fremtid vil gøre mange tidskrævende opgaver overflødige, hvilket vil skabe rum og en kreativitet til at dine medarbejdere i stedet kan løse udfordringer, der i går virkede som gordiske knuder – uden at det er nødvendigt at øge investeringerne i personale eller udviklingskapacitet.

Et eksempel på denne anvendelse kan ses hos Carbon Health (USA), der har introduceret et transskriberingsværktøj bygget på GPT-4 og trænet på medicinske journaler. Deres hands-free charting hjælper læger med at transskribere til journalen under en konsultation, så lægen kan fokusere på at undersøge patienten frem for at få dokumenteret. Dette har skabt 40 pct. mere plads til den egentlige faglighed frem for det rutineprægede papirarbejde. 

Men inden du kaster dig ud i at implementere generativ AI bredt i organisationen, vil jeg gerne understrege, at risiko og etik ved brug af generativ AI bør være øverst på ledernes agenda.

image (21).png-2
Illustration genereret med simpel prompt i Midjourney

 

Etablér klare retningslinjer

For at komme nogen vegne, er du nødt til at mobilisere og engagere dine medarbejdere – men inden for visse grænser. Du ønsker at skabe en innovativ kultur uden at miste kontrollen over dine kerneopgaver. Det kræver, at du definerer nogle inspirerende retningslinjer, der sikrer, at dine medarbejdere ikke risikerer at gøre noget, der kompromitterer etiske normer, privatliv og datasikkerhed. 

Forslag til tiltag kan være

  1. Sikr governance om brug af nye teknologier: Udstik klare retningslinjer for hvilken data, der må deles med eksempelvis ChatGPT. OpenAI tilbyder ikke lagring af data inden for EU, så hvis du ønsker at anvende nye AI-teknologier på egne datasæt kan et forslag være at lave en pseudonymiseret eller anonymiseret kopi af dit datasæt for at undgå at komme til at anvende persondata på uhensigtsmæssige måder.
  2. Uddan din organisation i data-etik: Hvis generativ AI eksempelvis anvendes til content-generering, risikerer du at udkomme med indhold, der ikke lever op til jeres etiske retningslinjer om f.eks.  diversitet og inklusion. Træn dine medarbejdere i at gennemskue hvilke biases, der kan gemme sig bag resultaterne.
  3. Tydeliggør processer: Af ovenstående grunde er det netop vigtigt at sikre, præcis hvor de menneskelige øjne er til stede i processen, inden resultaterne udstilles for slutbrugerne. Ved at udkomme med AI-genereret indhold af lav kvalitet, risikerer I at skade jeres omdømme og ødelægge jeres kunders tillid til jer.
  4. Fordel ansvaret: I øjeblikket har EU en AI-lovgivning under behandling, og generelt må vi forvente en lovgivning i lige så stor udvikling som teknologien for dette emne. Sørg derfor for at fordele ansvaret – ikke kun for udviklingen af AI-løsninger, men også for opdatering om og implementering af fremtidige regler.

pexels-cottonbro-studio-5740515

Promover en eksperimentel tilgang

Når først retningslinjerne er sat, kan du skabe plads til AI-mødesteder. Sørg for at der er afsat tid i kalenderen til alle, der har lyst til at bidrage, og hjælp med at facilitere en struktureret proces for at gå eksperimentelt til værks, hvis dette ligger langt fra den daglige arbejdsgang. En eksperimentel tilgang opnås ved at basere idéer og use cases  på hypoteser og antagelser frem for facts og viden samt ved at definere klare succeskriterier undervejs, så projektet kan fejle tidligt og uden konsekvenser.

Dette kan f.eks.  gøres gennem strukturerede møder, hvor idéer bliver omsat til konkrete initiativer. Denne proces kan også ejes af R&D eller en innovationsafdeling, hvor du som leder i stedet opfordrer andre afdelinger til at samarbejde om at identificere opgaver, der er ideelle til at optimere eller automatisere ved brug af AI.

Husk at generativ AI-værktøjer, som Midjourney og ChatGPT, genererer indhold baseret på brugerinput. Det betyder, at dit output kun bliver så godt som din prompt. Som leder kan du vælge at investere i at uddanne dine medarbejdere i prompt design. Du kan også vælge at bygge egne produkter på eksempelvis GPT-motoren, for at få mere kontrol over outputtet. Dette kan f.eks. være ved at finetune en model til virksomhedens tone of voice for at sørge for, at denne altid overholdes, også når indhold genereres ved brug af AI.

Der skal med andre ord ikke meget til, før du som leder kan afmystificere og skabe positiv interesse for AI. Den største fejl du begår, er ikke at handle og sætte det på dagsordenen i din organisation. 

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning