Sket i ugen: Besynderlig udmelding fra Kreakom

Finn Graversen,
journalist

KreaKom fortæller om analyse af Corona-konsekvenser – før analysen er færdig. Et bureau er gået konkurs, mens Amazons monopol giver nogle firmaer problemer. Endelig blandede Coop sig i Corona-krisen med en varm annonce.

Overskriften var dramatisk på Markedsføring, da de i en artikel fortalte om en analyse, som Kreakom har lavet om potentielle konsekvenser for bureaubranchen af Corona-krisen.

”Bureauerne forventer kæmpe omsætningsfald og fyringerne vil tage til i styrke,” lød det.

Baggrunden var, at 51 bureauer ud af 160 medlemmer havde svaret, at de forventede et omsætningsfald på 30 pct., hvilket svarer til 2,8 mia. kr.

Den analyse ville jeg gerne se, og derfor efterspurgte jeg en pressemeddelelse og meget gerne nogle tabeller, så jeg kunne se spørgsmålene og mere om, hvordan forventningerne fordeler sig f.eks. på forskellige bureautyper.

Svaret var dog, at der ikke er udsendt nogen pressemeddelelse endnu, fordi analysen ikke er helt færdig.

Udmeldingen fremkommer alene på basis af et interview med Kreakoms direktør, Tine Aurvig-Huggenberger.

Det stiller den i et besynderligt lys. Ikke at der umiddelbart er noget galt med 51 besvarelser ud af 160 – den svarprocent er fornuftig nok – men det er lidt sært at lave udmeldinger og bombastiske overskrifter på en analyse, der ikke er færdig endnu.

Sandsynligheden for, at grundbudskabet om, at bureaubranchen bliver ramt og kommer til at skære ned som følge af Corona-krisen er ikke bare stor men næsten grænsende til vished – det behøver man dårligt nok en analyse for at konstatere.

Så en analyse bør bidrage med klarhed, overblik og en mere nuanceret tilgang til, hvad der bliver konsekvenserne – i det omfang man overhovedet kan sige noget om det på nuværende tidspunkt.

Her rejser udmeldingen dog flere spørgsmål, som man må forvente ville stå mere klart, hvis den kom på basis af en færdigbearbejdet analyse.

Når man taler om et omsætningsfald på 2,8 mia. kr. gælder det så det helt overordnede omsætningstal – d.v.s. incl. indkøb på kundernes vegne med mediabureauernes medieindkøb som den største del – så kan man ikke overføre det direkte til bureauernes bruttoavance, der er nøgletallet i forhold til drift. Det er bruttoavancen, der skal betale løn og husleje.

I den årlige Trendrapport fra MyReseaarch havde 327 bureauer en samlet bruttoavance på knap 7,6 mia. kr., og skulle den falde med 30 pct., så vil bureauerne helt sikkert ikke kunne nøjes med de personalereduktioner på 10-15 pct., der tales om i analysen.

I den seneste Trendrapport havde de 327 bureauer en gennemsnitlig lønandel på 65,5 pct. Det giver ikke meget plads til at beholde medarbejdere, hvis aktiviteten falder med 30 pct.

Endelig er der spørgsmålet om bureautyper. Ifølge Tine Aurvig-Huggenberger, så ser det hos mediabureauerne ud til lige nu mest at handle om en udskydelse af projekter.

Er det kampagne-aktiviteter, så rammer det her og nu medierne, mens det hos bureauerne handler mere om projekterne bliver udskudt eller aflyst.

Og så er der selvfølgelig nogle bureauer, der bliver hårdere ramt end andre. Det gælder f.eks. eventbureauerne, hvor Tine Aurvig-Huggenberger fortæller til Mediawatch, at der forventes et “omsætnings” fald på 50 pct. eller mere.

De udgør dog en ret lille del af bureaubranchen, så derfor bør et meget stort fald i bruttoavance her ikke slå voldsomt ud på de samlede branchetal.

Endelig er der de digitale bureauer. Bliver de ramt lige som de andre bureautyper eller vil Corona-krisen øge fokus på de digitale aktiviteter?

Der er masser af spørgsmål og nuancer – som man må forvente, at der ligger svar på, når analysen er færdig og kan præsenteres i sin helhed.

Bureau gået konkurs – men næppe grundet Corona

Addition/+ Consulting gik konkurs i sidste uge, og så tænker man straks, at det er det første offer for Corona-krisen. Det er der dog ikke noget, der tyder på.

Konkursen sker som følge af en anmodning om tvangsopløsning. Selskabet afleverede regnskab for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 d. 2. januar, og det fortalte godt nok om et fald i bruttoresultatet fra ca. 20 til 17 mio. kr., men bundlinjen lød på et plus på ca. 1,5 mio. kr. mod 0,15 mio. året før og egenkapitalen blev opgjort til 3,67 mio. kr.

Ikke tal der lægger op til en dyb krise, og årsberetningen noterede da heller ikke nogen problemstillinger. Heller ikke fra revisor. Tværtimod udtrykkes en forventning om et overskud på 2-3 mio. kr. i indeværende regnskabsår.

Men der var helt andre toner, da selskabets ejer, Addisolv, afleverede regnskab for samme periode d. 18. februar. Her medfulgte en såkaldt afkræftende konklusion, fordi revisor anfægtede værdien af datterselskabet Addition/+ Consulting.

Det noteres af selskabet under overskriften “usikker ved going concern,” at kapitalandelen er optaget til en værdi på 4,1 mio. kr. og tilgodehavendet er indregnet til 2,6 mio. kr. Årsagen til problemerne angives til svigtende salg i de seneste måneder

Forudsætningen for going concern er, at der tilføres likviditet, og at der opnås en aftale med selskabets kreditorer, men det anser revisor ikke for realistisk.

Oven i det konstaterer revisor en række uregelmæssigheder så som ulovligt lån til kapitalejer og manglende indeholdelse af kildeskat af udbetalinger til kapitalejer.

Addisolv – og dermed Addtion/+ Consulting ejes af Kenn Petersen, der bor i USA. Udover Addisolv/Addition ejer han nogle ejendomsselskaber samt Bee Lee.

Indtil starten af året havde Addition navne som Schultz-direktør, Simon Svarrer (formand) og Christoffer Spangenberg i bestyrelsen. De fratrådte i begyndelsen af februar.

Corona-problemer hos Amazon?

Næppe nogen virksomheder vil være upåvirkede af Corona-krisen – og det gælder også det helt store dyr i den globale nethandel, Amazon.

Ikke at man behøver bekymre sig for selskabet – de har formentlig rigtig gode forudsætninger for at håndtere krisen – men det amerikanske medie AdAge skriver om, at krisen har afsløret nogle problemstillinger med platformen.

Det handler om de mange firmaer, som har satset alt for entydigt på Amazon som deres distributionskanal.

Amazon har meddelt alle udbydere af ikke-essentielle produkter, at de ikke tager nye leverancer før d. 5. april, fordi de vil skabe plads i deres varehuse til essentielle produkter som fødevarer, medicin og hygiejne.

Amazon vurderes at fylde omkring 40 pct. af den amerikanske nethandel, og har man satset entydigt på den distributionskanal, så siger det sig selv, at konsekvenserne er betydelige.

Derfor fremføres det, at firmaer bør overveje at have en mere diversificeret distributions-strategi.

Samtidig er der også produkter, der står som udsolgt. Det gælder f.eks. store brands som Clorox og Lysol.

I stedet dukker der nu ukendte brands op, og derfor skal brands også overveje deres indmelding i Amazon med henblik på, hvad der sker i søgninger, hvis de er udsolgt.

En anden problemstilling er, at der er produkter, der bruger Corona-krisen til ret massive prisstigninger. Det er noget Amazon arbejder med.

Ifølge AdAge har firmaet dedikeret et team til at holde øje med unfair prizing af produkter, der er i høj efterspørgsel, og de har allerede suspenderet 4000 såkaldte seller accounts.

Tak for varm Coop-annonce

Kampagner lukkes helt naturligt ned, når lande lukker og aktiviteten lukkes ned. Men det bremser ikke nødvendigvis al markedsføring.

Der vil være eksempler på firmaer og produkter, der har et reelt tilbud på en ny efterspørgsel i den situation, som mange forbrugere befinder sig i.

Og så er der de firmaer, som på en eller anden måde blander sig i samtalen. Markedsføring omtaler f.eks. at Coca-Cola på Times Square har fiflet med logoet og skabt lidt større afstand i det. Det samme har McDonalds gjort, mens Guinness og Nike byder ind på de stærke opfordringer til at blive hjemme.

Gode ideer? Det kan sikkert diskuteres meget og der kan være mange forskellige holdninger.

“Brands kan på den måde møde forbrugerne ved at deltage i det, livet handler om lige nu. Samtidig signalerer man, at også brandets eget liv handler om dette,” siger Gry Høgsmark Knudsen bl.a. til Markedsføring. Hun er er Ph.D. og forskningschef for Anvendt Erhvervsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Jeg faldt selv over en Coop-annonce i Jyllands-Posten lørdag, som gjorde et godt indtryk. I stedet for løftede pegefingre og opfordringer, så sagde Coop tak til alle dem, der gør alt det rigtige og optræder positivt.

Får de fat i dem, der ikke gør, hvad de skal? Nok ikke ret mange. Men personligt synes jeg, at annoncen varmede.

Klummer på Bureaubiz er et udtryk for skribentens egen holdning.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning