Majregnskaber fra A til J

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Regnskabssæsonen rullede videre i maj, og vi bringer et overblik over de 28 senest aflagte bureauregnskaber – fra &Co og Creuna over det tidligere Very Patchwork og til We Are AM. Her er de første 15.

&Co

2018 blev endnu et fint år for award-magneten &Co, hvis bundlinje trods en godt 17 pct. højere indtjening dog ikke helt kunne holde trit med de foregående års opadgående formkurve.

Markant øgede personaleudgifter åd i sagens natur en del af overskuddet, og både resultat af primær drift og årets resultat landede på niveau med 2017.

&Co er en del af norskbaserede The North Alliance (NoA), som ikke er underlagt Årsregnskabsloven og ikke aflægger selvstændigt regnskab.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 137,542 mio. kr. (117,095)
Bruttofortjeneste: 53,166 mio. kr. (43,963)
Driftsresultat: 8,924 mio. kr. (9,051)
Årets resultat: 6,688 mio. kr. (6,983)
Gns. antal ansatte: 61 (50)


Agenda Group

Overtagelsen af You Agency og de heraf følgende omkostninger påvirkede 2018-resultatet for Agenda, der dog holdt skindet på næsen og sorte tal på bundlinjen.

Ledelsen budgetterer med et ”væsentligt forbedret nettooverskud” i 2019, blandt andet fordi bureauet, der har oplevelsesbaseret kommunikation som sit speciale, er lykkedes med at forbedre sit salg og indtjeningen på selv samme.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 14,374 mio. kr. (9,813)
Driftsresultat: 147.585 kr. (710.000)
Årets resultat: 26.213 kr. (495.000)
Gns. antal ansatte: 22 (15)


AKQA Danmark

WPP-selskabet AKQA trådte med opkøbet af DIS/Play i 2017 ind på det danske marked og har altså nu aflagt sit første hele årsregnskab hertillands.

DIS/Play bliver en del af AKQA

På indtjeningssiden holdt digitalbureauet niveauet fra 2017, men måtte alligevel afslutte 2018 med et mindre overskud end året før.

Det skyldes både personalemæssige investeringer og ditto i forbindelse med indlemmelsen i AKQA-netværket, og ledelsen erklærer sig i det lys tilfreds med regnskabsåret 2018 og nærer positiv forventning til 2019.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 120,335 mio. kr. (110,354)
Bruttofortjeneste: 96,121 mio. kr. (96,639)
Driftsresultat: 20,088 mio. kr. (25,595)
Årets resultat: 15,478 mio. kr. (18,009)
Gns. antal ansatte: 116 (106)


Aros Kommunikation

En sløj tilgang af nye kunder, investeringer i egen markedsføring og i et nyt administrativt system samt omkostninger i forbindelse med afvikling af partner og indkøring af en ny gjorde samlet set 2018 til endnu et utilfredsstillende år for Aros Kommunikation

Ligesom året før kom kommunikationsbureauet ud af året med røde tal på bundlinjen og holder igen med omkostningerne for at nå budgettet for 2019.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 6,707 mio. kr. (7,383)
Dækningsbidrag: 5,551 mio. kr. (5,434))
Driftsresultat: -57.000 kr. (-137.000)
Årets resultat: -92.000 kr. (-322.000)
Gns. antal ansatte: 9 (8)


Artefact Denmark

2018 blev et utilfredsstillende år for Artefact, der på det nærmeste fordoblede det foregående års underskud og realiserede et tab på mere end 4,6 mio. kr.

Foruden strukturelle ændringer har digitalbureauets ledelse iværksat tiltag for at nedbringe omkostningerne og øge væksten, og sammen med opbakning fra det franske moderselskab er forventningerne til de kommende år på den baggrund positive.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 17.147 mio. kr. (17,782)
Driftsresultat: -5,071 mio. kr. (-3,724)
Årets resultat: -4,630 mio. kr. (-2,813)
Gns. antal ansatte: 45 (45)


Belong

Det fusionerede Very Patchwork blev i 2018 til Belong, som under dette navn nu har aflagt sit første regnskab.

Og det blev ik ke et kønt et af slagsen, al den stund bureauet gik fra et lille plus til et stort minus og endvidere tabte mere end halvdelen af sin selskabskapital.

Very Patchwork skifter navn til Belong

For 2019 forventes en forbedring af resultatet.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 23,397 mio. kr. (19,471)
Driftsresultat: -1,560 mio. kr. (0,450)
Årets resultat: -1,185 mio. kr. (0,396)
Gns. antal ansatte: 42 (34)


Clay

For Clay blev 2018 et godt år, hvor en markant øget indtjening sikrede NoA-bureauet en resultatfremgang på 77 pct.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 7,909 mio. kr. (5,919)
Driftsresultat: 2,446 mio. kr. (0,554)
Årets resultat: 1,892 mio. kr. (0,429)
Gns. antal ansatte: 7 (6)


Cosmic People

Det går ikke godt for Cosmic People, der heller ikke i 2018 formåede at høste overskud.

Crowdsourcing-bureauet, der er en del af People Group, har nu tabt sin egenkapital, hvilket ifølge selskabsloven betyder, at ejerne skal tage stilling til virksomhedens fortsættelse.

Inden for det seneste halve år har den hidtidige ledelse i skikkelse af grundlæggerne Peter Stenbæk og Pernille Simmelkiær begge forladt Cosmic People.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 4,085 mio. kr. (8,753)
Bruttofortjeneste: 1.053.612 2.973
Driftsresultat: -2,812 mio. kr. (-1.201)
Årets resultat: -2,367 (-1,057)
Gns. antal ansatte: 4 (5)


Creuna Danmark

Roar Nissen & co. vendte i 2017 flere års bragende underskud til et ditto overskud, og selv om niveauet ikke helt holdt, blev også 2018 et godt år for Creuna Danmark.

Creuna tordner i plus efter kontorlukning

Det danske digitalbureau kom ud af året med et overskud på godt 4,2 mio. kr. og gør altså sit til at spæde til regnskabet hos koncernen under holdingselskabet Creuna A/S, der leverer underskud på underskud.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 56,304 mio. kr. (58,069)
Bruttofortjeneste: 34,146 mio. kr. (35,832)
Driftsresultat: 3,493 mio. kr. (5,778)
Årets resultat: 4,244 mio. kr. (6,700)
Gns. antal ansatte: 48 (46)


Crispin Porter + Bogusky Denmark

Susanne Lund har som ny adm. direktør for Crispin Porter + Bogusky Denmark en yderst vigtig opgave på agendaen. Den tidligere Republica-direktør skal nemlig have vendt skuden for kommunikationsbureauet efter et skidt 2018.

En dalende indtjening og et underskud på mere end 2 mio. kr. var resultatet af det forgangne år, der endvidere efterlod CP+B med en negativ egenkapital.

Bureauet har siden reetableret egenkapitalen med et kapitaltilskud og eftergivelse af gælden til såkaldt tilknyttede virksomheder, og ledelsen hæfter sig ved en positiv indtjening i 2019.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 3,042 mio. kr. (4,064)
Driftsresultat: -2,260 mio. kr. (336.722 kr.)
Årets resultat: -2,294 mio. kr. (314.288 kr.)
Gns. antal ansatte: 9 (6)


Fingerspitz

Det fynske reklamebureau Fingerspitz kom ud af 2018 med skindet på næsen og sorte tal på bundlinjen. Et overskud på 985 kr. blev det til efter et år, hvor indtjeningen ellers lå pænt, men personaleomkostningerne blev større.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 11.395.564 kr. (11.563.564)
Driftsresultat: 96.817 kr. (1.732.738)
Årets resultat: 985 kr. (1.207.763)
Gns. antal ansatte: 23 (21)


Hello Great Works

Hello Group og Great Works Copenhagen har aflagt det første fælles regnskab som Hello Great Works.

De to NoA-bureauer fusionerede i 2017 og har nu præsenteret resultaterne af hele 18 måneders arbejde, nemlig fra den 1. juli 2017 til og med den 31. december 2018.

Og det er på papiret lidt af en gyser.

Et stort omsætningsdyk fra en stor kunde var medvirkende til et gebommerligt underskud og en negativ egenkapital hos bureauet, der dog nu efter ledelsens udsagn er tilbage i god gænge med en forventet overskudsgrad på minimum 10 pct. i 2019.

Nøgletal for 2017/2018* (i parentes 2016/2017**)
Bruttofortjeneste: 40.797.474 kr. (43.067.669)
Driftsresultat: -6.921.930 kr. (4.434.739)
Årets resultat: -5.602.181 kr. (3.403.870)
Gns. antal ansatte: 53 (41)
*18 mdr.
** 12 mdr.


Hello Monday

På indtjeningssiden var 2018 business as usual for Hello Monday, der dog måtte se højere personaleomkostninger æde en del af overskuddet.

Bureauet, der i 2017 udvidede newyorkerkontoret med et i San Francisco, kom ud af 2018 med et overskud på knap 1,9 mio. kr.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 15.966.863 (15.822.717)
Driftsresultat: 2.649.248 kr. (3.610.625)
Årets resultat: 1.872.066 kr. (2.715.527)
Gns. antal ansatte: 24 (24)


Help PR & Kommunikation

For Help var 2018 et tilfredsstillende år i både top og bund, om end sidstnævnte skrumpede sammenlignet med året før.

Bureauet har boostet forretningsområder som influencer marketing, videoproduktion og digitale services og har endvidere etableret en ny kreativ afdeling, Help Create. Set i det lys er et fald på bundlinjen ifølge ledelsen ”både forventeligt og efter planen”, og man venter en styrket bundlinje ved udgangen af 2019.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 24.986.663 kr. (24.262.549)
Driftsresultat: 11.299.362 kr. (13.780.863)
Årets resultat: 9.049.337 kr. (10.946.579)
Gns. antal ansatte: 18 (14)


JCP Arena

Med et underskud på en lille million sluttede JCP Arena sig med 2018-regnskabet til kredsen af bureauer med en negativ egenkapital.

Anpartsselskabets norske ejer har dog ”afgivet en stærk støtteerklæring, hvori der er givet tilsagn om at tilføre selskabet den nødvendige likviditet til brug for den løbende drift gældende til 31. december 2019”, ligesom en forventet positiv udvikling i 2019 skal få JCP Arena på fode igen.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 307.591 kr. (1.735.592)
Driftsresultat: -1.106.533 kr. (336.945)
Årets resultat: -991.836 kr. (257.067)
Gns. antal ansatte: 1 (1)

 

Majregnskaber fra K til W

Interesseret i mere indhold som dette? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.