Markant vækst i Accenture Song

Finn Graversen,
journalist

Udviklingen står på fortsat integration i Accenture for det tidligere Hjaltelin Stahl, og det gør det svært at bedømme bureauets udvikling igennem regnskabet.

Det nye regnskab fra Accenture Song (det tidligere Hjaltelin Stahl) er ikke specielt let at læse. Kigger man ét sted, viser regnskabet markant vækst – kigger man et andet sted står der markant tilbagegang.

Det meste tyder dog på, at det er væksthistorien, der er den rigtige.

Man får dog ikke meget hjælp fra bureauet, fordi man nu er en del af den store Accenture-koncern og her er der en company policy om, at man ikke udtaler sig om regnskaber for enkelte dele i den globale koncern, der har en samlet omsætning på lidt over 60 mia. USD. Så at skrive om regnskabet, kommer til at bygge på, hvad der står i beretningerne og hvordan man på den baggrund kan tolke tallene.

En af de centrale pointer i forhold til at læse regnskaberne fra Accenture Song og Accenture Song Production (tidl. Pegasus) er dog, at der er en integrationsproces i gang i forhold til Accenture. Det nævnes både i beretningerne og har også været udmeldt i forbindelse med koncernens mange opkøb. Det gør regnskaberne svære at læse og spørgsmålet bliver om man på et tidspunkt vil se Accenture Song og Accenture Song Production forsvinde som selvstændige selskaber i det danske cvr-register således, at der kun vil være Accenture Danmark tilbage.

Men her og nu afleveres der altså fortsat regnskaber for selskaberne.

Hos Accenture Song oplyses der en nettoomsætning på 159,748 mio. kr., hvilket er en fordobling. Den udvikling underbygges yderligere af, at det gennemsnitlige antal medarbejdere er steget med ca. 7 pct. til 123.

Der, hvor regnskabet bliver forvirrende i forhold til vækstbudskabet er, at bruttofortjenesten viser et fald på næsten 40 pct. til 49,696 mio. kr., mens bundlinjen (resultat før skat) viser et underskud på 57,449 mio. kr. mod et minus på 13,564 mio. kr. året før. Underskuddet er dog påvirket af goodwill-afskrivninger på over 20 mio. kr., der formentlig hidrører fra koncern-interne posteringer i forhold til købsprisen på Hjaltelin Stahl. Også i 2021 var underskuddet påvirket af goodwill-afskrivninger, og korrigeret for det havde bureauet et overskud. 

Det er en usædvanlig udvikling at se en markant vækst i nettoomsætning samtidig med et markant fald i bruttofortjeneste. Men samtidig vil det være usædvanligt for en koncern som Accenture, hvis et selskab får lov at øge medarbejdertallet, uden at der er dækning for det i aktiviteterne, hvilket kan underbygge, at der er tale om en reel vækst.

Beretningen omtaler ikke udviklingen i nettoomsætning, men fokuserer primært på integrationens betydning for faldet i bruttofortjeneste. Til gengæld kan man få lidt mere at vide i Accentures regnskab. Her står der, at “Accentures digitale services oplever en væsentlig stigning i efterspørgslen samtidig med, at Consulting-markedet vokser inden for både Management Consulting og Technology Consulting.”

Accenture Song nævnes godt nok ikke specifikt, men det må være rimeligt at antage, at disse aktiviteter er en del af den udvikling – også selvom man ikke som sådan har et koncernregnskab i Danmark, der omfatter både Accenture og Accenture Song. Pointen er mere, at man arbejder integreret, og at kunderne kan faktureres fra begge selskaber uanset hvilke medarbejdere, der er på projekterne.

Sidste år kunne managing director, Lotte Jakobsen fortsat udtale sig, og her sagde hun til Bureaubiz:

“Vi skal byde ind på opgaverne på tværs, og vi bliver bedømt på vores bidrag hertil. Hvor godt vi gør det, kan man ikke læse ud af vores trykte regnskab,” sagde Lotte Jakobsen og tilføjede:

“Vi følger først og fremmest vores performance i forhold til de interne opgørelser. Det er ikke noget, jeg kan gå særligt meget ind i, men jeg kan dog sige så meget, at vi fra start har haft en tilfredsstillende udvikling.”

Accenture Danmark havde i øvrigt en omsætningsfremgang på 11 pct. til 2,182 mia. kr.

Accenture Song Production oplevede et fald i bruttofortjeneste på ca. en tredjedel til 11,877 mio. kr. og en bundlinje på +4,109 mio. kr. før skat. Året før var overskuddet +7,059 mio. kr.

Accenture Song udtrykker sig positivt om det indeværende år. Det konstateres kortfattet, at året er startet med kundetilgang, og at nye tiltag i driftsmodellen vil have en positiv effekt på det økonomiske resultat.