Mindshares opskrift på et succesrigt bureau

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Unge medarbejdere er klart billigere i drift end seniorer. Det skulle man i hvert fald tro. Det er Martin Ove Rasmussen dog ikke enig i. Han fortæller her, at fokus på seniorer er med til både at sikre bureauet en god økonomi og til at fastholde kunderne.

I alle de år, Bureaubiz har lavet nøgletalsanalysen, er der én ting, der er gået igen. Mediabureauerne er altid vokset mere end reklamebureauerne. På nær i den seneste nøgletalsanalyse, der omhandler 2020.

Her blev mediabureauerne hårdt ramt og deres samlede bruttoavance faldt med 9,8 pct., mens reklamebureauernes bruttoavance kun faldt med 7,3 pct.

Et af de mediabureauer, der klarede sig bedre end de andre, var Mindshare, som havde en stigning i bruttoavancen på 5 pct, mens resultatet før skat steg med 36 pct.

Vi har taget en snak med CEO Martin Ove Rasmussen om hans opskrift for, hvordan man driver et succesrigt bureau.

Det kommer klokkeklart:

”Et succesrigt bureau kan kendes på kontinuiteten af seniorflokken.”

Startede med at udvide kompetencerne med seniorfolk
På baggrund af markedets udvikling, startede Mindshare sin ‘rejse’ med at udvide kompetencerne for seks-syv år siden, så man ikke længere kun tilbød mediabureauydelser, men begyndte at definere sig som et integrereret full-service bureau.

”Vi tager meget større ansvar for kunderejsen enten selv eller sammen med andre. Kunderne har brug for at reducere kompleksiteten,” siger Martin Ove Rasmussen og tilføjer:

”Det kræver erfarne fagfolk på alle de discipliner, vi udbyder. Kunderne vil have en, der forstår deres forretning, og det vil jeg vove at påstå, at man ikke kan, når man lige er dimitteret. Desuden er bureausamarbejder peoples business, og relationer er en af de vigtigste årsager til, at man bliver valgt som bureau.”

Den måde, Mindshare udvidede med andre kompetencer end mediabureauydelser, var bl.a. ved at købe reklamebureauet Wasabi. Dernæst gik man ind på PR-området ved at starte et samarbejde med Thomas Mark, der havde sit eget bureau, og som siden har ført til, at man er blevet repræsentant for Hill & Knowlton. I dag fylder PR 15-20 pct. af omsætningen.

For et par år siden ansatte man Patrick Isaak, der blandt andet har en fortid som nordic creative director hos Saatchi & Saatchi samt en lang årrække som selvstændig. I maj blev Katja Moesgaard CEO hos Brandr, som er Mindshares brand activation enhed. Hun har tidligere bl.a. været COO i Parken Sport & Entertainment samt CEO i DBU.  

Og for kort tid siden ansatte man Daniel Hofman, der er tidligere adm. direktør for Grey København.

Omvendt pyramide
Hos Mindshare er man også organiseret anderledes, nemlig i det MartinOve Rasmussen kalder en omvendt pyramide.

”Normalt har man få seniorer og mange yngre. Vi har rigtig mange seniorer, fordi vi tror på, at det er de tunge kompetencer, der rykker noget. Vi går også først ind og tilbyder en ny disciplin, når vi har nogle gode seniorfolk til det nye område.”

I disse år er det generelt en udfordring for bureauerne både at tiltrække og fastholde medarbejdere.

”Men vi taler meget om unge talenter, vi bør også tale om hvordan vi fastholder de erfarne medarbejdere.”

Ud af 49 ansatte er 20 af Mindshares medarbejdere, det som Martin Ove Rasmussen anser som seniorkræfter. De har en gennemsnitserfaring i branchen på 20,6 år, og har været på Mindshare i 6,75 år i gennemsnit.

Er det ikke dyrt at prioritere seniorfolk?

”Det behøver det ikke at være. Vi har en lav lønandel i forhold til bruttoavancen, men en høj gennemsnitsløn, fordi vores seniorer driver mere forretning end en junior,” siger Martin Ove Rasmussen og tilføjer:

”Bureauerne har generelt ansporet de ansatte ud fra, hvor mange ansatte de kan få under sig i stedet for, hvor meget forretning de kan drive.”

Selvfølgelig skal man også ansætte unge for at sikre fremtidens arbejdskraft, siger Martin Ove Rasmussen. På Mindshare foregår det ofte ved, at man sætter en nyuddannet sammen med en senior i en slags mesterlære.

”Vi skal udfordres af de unge, men der har i bureaubranchen været for mange unge til en billig løn sammen med for få erfarne. Jeg tror vi skal lære mere af konsulenter, advokater og revisorer, som lever af deres seniorlag.

Kunderne bliver også længere
Martin Ove Rasmussen vil gerne fremhæve endnu en fordel ved at have gode seniorkræfter.

”Når vores seniorfolk i gennemsnit bliver her så længe, har det også en positiv betydning for længden af vores kundesamarbejder. Vi har knap en snes kunder, vi har arbejdet sammen med i over 10 år, og en del af dem har vi genvundet pitch på flere gange.”