Mød den nye ledelse for en enestående bureau-succes

Peter Engholm,
journalist

Isobar Danmark – det tidligere Magnetix – har både økonomi og et image i særklasse. Respekten for forretningen og kulturen er tydelig hos den nye chefduo. Vi tegner et portræt af Jimmi Eriksen og Wendy Petersen.

Et portræt-interview lægger sædvanligvis op til, at journalisten bænker sig sammen med den portrætterede – eller de portrætterede, hvis der er flere. I denne coronatid ligger denne løsning imidlertid ikke ligefor. Derfor er portrættet af den nye chefduo i Isobar Danmark håndteret telefonisk. I den anden ende af røret læner Wendy Wiese Petersen og Jimmi Eriksen sig på skift sig ind over mobilen og taler.

Og når nye chefer tiltræder, så er et vanligt syn, at de gerne vil træde i karakter. Heller ikke på denne vis kører portrættet efter sædvanen, for en times samtale med Jimmi Eriksen og Wendy Petersen understreger, at duoen først og fremmest er bevidst om at træde i bureaustifteren Martin Bochinecks fodspor. Og snarere end at vise, hvem der har indtaget posterne, så fokuseres der på at bevise, at de kan føre bureauet sikkert videre.

Det er i udtalt grad bureauets folk, der er udnævnt – og deres fokus er ganske forståelig, for Jimmi Eriksen og Wendy Petersen har overtaget roret på en helt enestående dansk bureausucces. Økonomisk i særklasse – og digitalbureauets position blandt annoncørerne? Ligeledes i særklasse.

Jimmi Eriksen er ny adm. direktør og Wendy Petersen ny bureauchef for Isobar Danmarks 240 medarbejdere fordelt på kontorer i Meldahlsgade i København og Aaboulevarden i Aarhus. Pladsen blev ledig, da Martin Bochineck blev forfremmet til global president for Isobar-brandet og -bureauerne.

Martin Bochineck bliver global president for Isobar

”Hvis vi om et år eller halvandet ligger på nogenlunde på niveau med det, Martin Bochineck har skabt, så er det en succes,” siger Jimmi Eriksen og fortsætter:

”Det er business as usual. Så vidt mulig bør ingen bemærke ændringen. Vi har øvet os på transaktionen i et år, så på den måde er skiftet ikke sket fra den ene dag til den anden. Det lyder måske lidt corny, når nu det er et digitalbureau, men også ledelsesmæssigt vil vi benytte os af tweaks – altså løbende justere og tilpasse. Fundamentalt er bureauet jo i orden.”

Wendy Petersen tilføjer:

”Jeg har været her i 14 år, og Jimmi har været her i 8 år. Jeg har arbejdet tæt sammen med Martin Bochineck i mange år, og jeg fornemmer, at det har været et udtalt ønske fra hans side at sætte et hold, der kan føre det, han har bygget, videre i samme ånd. Målet har ikke været at hente en person udefra, som ikke kender til forretningen og til kulturen.”

Ledelses-teamet piller heller ikke med den organisation, der blev lanceret i 2018, og som består af fire business-teams. Jimmi Eriksen og Wendy Petersen var – og er uforandret – leder af hver sit team.

Bureauet – der hed Magnetix, indtil Isobar købte det i 2016 – er 20 år gammelt, og har ikke kun økonomisk været en solid succes. For syvende år i træk topper Magnetix/Isobar listen over digitalbureauer i den store image-analyse, som MyResearch udfører blandt annoncører.

Som adm. direktør skal Jimmi Eriksen fokusere på forretningsudvikling, mens Wendy Petersen som bureauchef skal holde styr på den daglige drift.

Både rollerne og deres uddannelser er forskellige, men deres bureau-karriere begyndte samme sted: Hos Kunde & Co. Her var Wendy Petersen projektkoordinator 2003-2005, og Jimmi Eriksen var Media Advisor 2005-2010. De nåede – så vidt de husker – ikke at hilse på hinanden.

Om sin uddannelse og tilgang siger Wendy Petersen:

”Jeg er uddannet fra Grafisk Højskole. Ikke i design, men i medieproduktion og ledelse. Mit fokus har hele vejen igennem været ledelse. Jeg leder gennem mennesker og går op i, hvordan teams fungerer, og hvordan personer bedst muligt udvikles – både internt og eksternt. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder – så tæt, at flere af dem har adgangskort til bureauet. Jeg er også fokuseret på at udvikle kompetencerne hos kunderne”.

Jimmi Eriksen, der er kandidat i økonomisk marketing fra CBS, kom til bureauet i 2012 – efter et ansættelsesforløb, der nåede at vare et halvt år. Forløbet var samtidig en øjenåbner:

”Det tog tid, for jeg stod lige for at skulle være far for første gang – og jeg havde egentlig sagt nej til jobbet. Det var en hård tid, og netop her fremstod Martin sympatisk og behagelig. Dét fik mig overbevist. Enhver kan være munter, når det går godt. Ens sande ansigt kommer frem i modgang – og det er flot at have overskud, når der er bølgegang,” siger Jimmi Eriksen og erkender, at han selv og Wendy Petersen er på tilsvarende prøve under den aktuelle coronavirus.

Hvad er det for et Isobar Danmark, I gerne vil tegne?

Det er karakteriseret ved tre ting: En god arbejdsplads, hvor man kan og har lyst til at være i lang tid. Tilfredse kunder, fordi vi formår at skabe forretningsmæssige resultater. Og gode løsninger – ikke i forhold til at vinde priser, men i forhold til kundens forretning,” siger Jimmi Eriksen.

Det formoder jeg, at de fleste bureaudirektører vil være med på …

”Så supplerer jeg med kulturen og kompetencerne,” siger Wendy Petersen.

”Folk, der kommer ind på bureauet, bemærker, at vi arbejder 9-17 – og at vi så til gengæld når rigtigt meget på den tid. Der er ikke så meget chit-chat. Det ligger uden for arbejdstiden, hvor vi bl.a. har vinklubben, løbeklubben, strikkeklubben, festerne. Kompetencerne bliver også bemærket – at her simpelthen er mange dygtige medarbejdere. Vi skal styrke de mennesker, vi har hos os, og vi har en person ansat, der udelukkende rekrutterer. Det er nu engang people’s business.”

Martin Bochineck er blevet forforemmet til ”den højest placerede dansker i den internationale marketingbranche”, som pressemeddelelsen nævnte. Men han er der i udtalt grad i ånden hos den nye danske ledelse, og respekten er stor:

”Han har leveret en kæmpeindsats, og det er ikke tilfældigt, at der skal tre personer til at overtage hans job – udover Wendy og mig er det Bobby Hollingsworth (ny nordisk CEO, red.). Vi tre arbejder bestemt hårdt, men det arbejdspres, som Martin Bochineck lagde på sig selv er enormt. Og jeg kan ikke forestille mig, at det bliver mindre som global president,” siger Jimmi Eriksen.

De nytiltrådtes tilgang til ledelse tager afsæt i bureauet og ikke i den internationale kæde:

”Da Isobar købte Magnetix, var jeg bekymret for, om vi blev kvalt i den store organisation. Men vi har fået udstrakt hjælp med kunder og samarbejder, og der har været meget lidt indblanding. Vi har ledet det på vores egen måde, og det fortsætter. Jeg forventer ikke, at den nye globale chef vil være negativ, hvis Isobar Danmark fortsætter på samme måde som hidtil,” siger Jimmi Eriksen og formår den svære kunst at aflevere en morsomhed telefonisk.

Ledelsen af bureauet er ikke fordelt på flere personer. Med den relativt nye reorganisering fulgte også flere fora:

”Det er ikke os alene, der tegner bureauet. Vi har et ledelsesforum på 12 personer fra alle dele af bureauet. Dertil kommer to andre fora – Agency Now, der kigger på driften, og Agency Future, der har de længere briller på. Wendy er med i Now, og jeg sidder i Future, uden at det dog er mig, der leder løjerne. Her identificerer vi, hvad kunderne snart vil efterspørge,” siger Jimmi Eriksen.

Hvad skal I bruge disse fora til?

”At lytte. Vi skal være gode til at lytte,” siger Wendy Petersen.

”Isobar Danmark er en velsmurt maskine, som justeres løbende. Det bør være sådan, at vi – fremfor at reagere reaktivt – træffer beslutninger på forkant.”

Selv om Martin Bochineck er fratrådt som direktør på dansk og nordisk plan, vil han fortsat være til stede. Lige nu leder han de godt 6500 medarbejdere fordelt på 45 lande fra sit kontor i København – hos Isobar Danmark. På længere sigt er det planen at være i København en gang om ugen. Isobars nordiske CEO, Bobby Hollingsworth, har sin base i København.