Næsten alle bureauer bruger AI, men kun 38 pct. har en strategi

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Bureaulederne omfavner i Bureaubiz’ undersøgelse kunstig intelligens: Det er en forretningsmæssig mulighed, og hvis AI fører til lukninger, så er det de andre bureauer – ikke mit.

Der er ingen tvivl om, at bureauerne har taget AI til sig. Det viser den nye undersøgelse blandt bureauledere, som Bureaubiz foretog i sidste måned.

83 pct. bruger AI i opgaveløsningen, og 84 pct. af respondenterne i undersøgelsen, som omkring 100 bureauer har deltaget i, mener, at AI er en forretningsmæssig mulighed.

Bureaulederne udtrykker en stor optimisme i holdningen til AI – og udtrykt med omvendt fortegn: Blot 11 pct. mener, at AI vil presse bureauets kerneforretning.

Spørgsmål: Hvordan påvirker AI bureauets drift og strategi i forhold til ovenstående faktorer? Svarene er et gennemsnit for alle bureauer, der har svaret enig eller meget enig. Skalaen går fra 0-100 pct.

På den anden side mener en betydelig del af de adspurgte bureauledere – 39 pct. – at AI vil føre til bureaulukninger. De tal kan udtrykke tiltro til evnerne på eget bureau, og en forventing om, at bureaulukningerne vil ramme andre.

Det er i hvert fald sådan, John Herup, CEO i mediabureauet Orchestra, tolker det:

“Umiddelbart virker det som om, at bureaulederne er optimister i forhold til egen forretning. Her vil der være et mulighedsrum. Men omvendt er der en pessimisme i forhold til andre. Det er interessant. Ikke fordi det behøver at være forkert med optimisme på egen forretning – bare man ikke undervurderer de potentielle skadelige virkninger.”

John Herup, adm. direktør i Orchestra

John Herups udtalelse deles formodentlig af andre mediabureauer. I hvert fald mener 25 pct. af mediabureaulederne i undersøgelsen, at AI vil presse bureauets kerneforretning mod altså kun 11 pct. som helhed for bureaulederne.

Fra CEO i det digitale bureau 29x, Kim Dolleris, lyder det i forhold til risikoen for bureaulukninger:

“Min fornemmelse er klart, at alle former for røre i andedammen kan føre til, at virksomheder lukker. Mit bud er dog, at den givne virksomhed var lukningstruet i forvejen, hvis det er tilfældet. Så jeg tror ikke på, at AI vil være eneste årsag til en given lukning. Det kan dog være det sidste søm i kisten.”

Kim Dolleris, CEO i digitalbureauet 29X

Andelen af dem, der mener, at AI vil skabe nye bureautyper, er til gengæld pænt stor: 76 pct. og hos digitalbureauerne er den endda lidt højere, nemlig 81 pct. Det er Kim Dolleris dog i tvivl om:

“Jeg er ikke helt færdig i mit hoved omkring, hvordan jeg tror, begrebet kommer til at lande, når hypen har endeligt lagt sig. Og om den ‘nye bureautype’ som sådan kommer til at hedde ‘AI bureau’, eller om det mere bliver former for ‘Brand <indsæt behov> Selfservice’, eller man kommer til at kunne bodyshoppe promptere. Hvis prompting, som vi har lært at kende det, overhovedet bliver interfacingen mod en given AI.”

Spørgsmål: Hvordan påvirker AI bureauets drift og strategi i forhold til ovenstående faktorer? Procenterne er for dem, der har enig eller meget enig. Skalaen går fra 0-100 pct. Der har været meget få respondenter for public affairs- og eventbureauer, så her er svarene usikre.

Der mangler AI-strategier

Kigger man på de forskellige bureautyper, er der flere forskelle. Kun 24 pct. af reklamebureauerne har – selv om de generelt er enige i de positive udsagn om AI – en klar AI-strategi. Blandt digitalbureauerne har næsten halvdelen en klar strategi for brugen af AI, og det er også her, at der er den største andel, der bruger AI.

Hos både Orchestra og 29X har man en strategi for AI. Først John Herup:

“Vi bruger AI, hvor det giver mening i forhold til at øge produktiviteten. Vores strategi på området er en smule afventende i forhold til de generelle og bredere systemer. Her er vi faktisk ret opmærksomme på den etiske brug af især kundedata. Vi diskuterer en del hvilke data, vi anvender i hvilke sammenhænge, og ikke mindst hvem deler vi dem med.”

Hos 29x er strategien at “udvide tool-stacken, hvor det giver mening,” siger Kim Dolleris og tilføjer:

“Vi følger med og tester af. Præcis som vi plejer. Som man, i mine øjne, er nødt til i bureaubranchen. Lige nu virker det lidt som om, at vi snakker mere metode frem for mål. Målet er vel stadig i sidste ende at få fx en ‘kreativ og velperformende kampagne’. Ikke en ‘AI genereret kampagne’.”

Etik fylder mindre, men dog stadig noget

Det etiske element fylder ikke så meget som det forretningsmæssige, men er stadig vigtigt for næsten to tredjedel af bureaudirektørerne (63 pct.) med netop mediabureauerne som dem, der går højest op i udfordringer med etikken (88 pct.).

Med forbehold for små tal hos public affairs-bureauerne er det ikke noget, der fylder meget, og hos digitalbureauerne fylder det også mindre.

Om undersøgelsen: Undersøgelsen er sendt til 520 bureauer beskæftiget inden for reklame, digital, media, kommunikation, design, public affairs og event.
93 har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til 18 pct.
Undersøgelsesperioden er november 2023.

Se flere resultater fra bureaulederundersøgelsen her