Bureauledere er forsigtigt optimistiske

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Ca. 100 bureauledere har deltaget i den aktuelle udgave af Bureaubiz’ undersøgelse. Udover de sædvanlige faktorer, der begrænser væksten i bureauer, så er det blevet mere markant, at bureauerne godt kunne bruge nogle seniorkompetencer.

2022 var et af de bedste år nogensinde for bureauerne ifølge Bureaubiz’ nøgletalsanalyse, men sidst på året blev der talt meget om risikoen for recession, og det virkede som om bureauerne begyndte at mærke nedgangen i løbet af foråret. Blandt andet lød det i en overskrift på Bureaubiz, at branchen stod i et vadested.

Nu ser det ud til, at der er en forsigtig optimisme igen. I hvert fald siger 49 procent bureauledere i Bureaubiz’ undersøgelse – som vi har lavet for tredje gang – at de forventer en højere bruttoavance de kommende seks måneder i forhold til de foregående seks måneder. I marts var det tal 41 procent og i oktober sidste år var andelen 43 procent.

Øverste linje: Sådan vurderer bureaulederne udviklingen i bureauets egen ordretilgang de kommende 6 måneder ift de foregående 6 måneder.
Nederste linje: Sådan vurderer bureaulederne udviklingen i bureauets bruttoavance de kommende 6 måneder ift de foregående 6 måneder.


Optimismen bliver bestyrket af, at der også er markant færre, der tror, at deres bruttoavance vil blive lavere, nemlig 19 procent nu mod 35 procent i marts og 30 procent sidste efterår.

Samlet set forventer 43 procent en højere ordretilgang de næste seks måneder ift de foregående seks måneder. Tallet kan tåle en nuancering, for de mest optimistiske bureauledere finder vi i bureauer med over 20 ansatte: Her forventer 51 procent en højere ordretilgang, mens det er nede på 37 procent for bureauledere på bureauer med færre end 20 ansatte.

Hos digitalbureauet Cognito Digital er der også optimisme at spore. CEO Olivia Stokholm siger:

“Vi ser en forsigtig optimisme på den måde, at flere medium og store kundeprojekter allerede nu ønsker at lave en gentagen eller udvidet aftale på hele 2024. Tidligere så man måske kortere projekter eller mindre commitment, hvor der nu er bredere efterspørgsel på årsaftaler.”

Olivia Stokholm, CEO og partner i Cognito Digital. Foto: Thomas Steen Sørensen, Colorrange


Der skal gang i new bizz

Man kan også se ud af undersøgelsen, at selv om mangel på ordrer kontinuerligt er den største barriere for at vækste, er den faldet en anelse. Den er dog stadig relativ høj ift for to år siden. Også det at bruge for lang tid på kunderne er stadig et problem, mens nummer tre på listen over vækst-begrænsere er manglende proaktivitet over for kunder. Og det overrasker Oliva Stokholm.

“Det vidner om, at det må være et fokusområde for os alle og alle medarbejdere med kundekontakt. I og med at budgetterne bliver mindre, men antallet af bureauer er det samme, bliver proaktiviteten i 2024 blot endnu vigtigere.”

Udfordring med at skaffe seniorer

For to år siden var bureauledernes helt store udfordringer at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere.

Den udfordring er ikke helt løst, men er blevet lidt mindre presserende, i hvert fald hvad angår talenter, som det ses på figuren nedenfor. Til gengæld er rekrutteringen af seniorkompetencer steget markant fra dette forår til nu.

Også Olivia Stokholm oplever at få et større antal ansøgere pr. jobopslag, end hun gjorde tidligere, siger hun:

“Da det digitale opsving var på sit højeste her de seneste år, var der flere bureauer om kandidaterne. I takt med at økonomien er som den er, kommer der sandsynligvis færre projekter og dermed mindre budget til at hyre flere eller tungere profiler, så det er blevet nemmere at rekruttere.”

Samtidig forventer flere bureauledere end tidligere at ansætte yderligere medarbejdere (37 pct. i år, 32 pct. i foråret og 34 pct. for et år siden ). Her er det igen på bureauer med over 20 ansatte, at andelen er størst, nemlig 44 procent, der forventer at ansætte yderligere medarbejdere, mens det på bureauer med under 20 ansatte er 33 procent.

“Som det ser ud lige nu, forventer vi at også ansætte yderligere inden for de næste seks måneder. For nuværende skyldes det stigende ordretilgang, men da markedet fortsat er usikkert, kan tingene selvfølgelig nå at ændre sig,” lyder det fra Olivia Stokholm.

De følgende uger vil der komme flere artikler fra undersøgelsens resultater, bl.a. om bureauledernes svar på hvordan AI og ESG påvirker bureauet og branchen.

Om undersøgelsen: Undersøgelsen er sendt til 520 bureauer beskæftiget inden for bl.a. reklame, digital, media, kommunikation og public affairs.
93 har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til 18 pct.
Undersøgelsesperioden er november 2023.