Rundspørge: 27 bureauer har skilt sig af med 325 ansatte

Peter Engholm,
journalist

Niels Heilberg og hans bureau satte sig for at samle både bekymringer og erfaringer ind fra bureaumedarbejdere. En rundspørge, som nu vækker bekymring.

Det begyndte kort efter Covid-19-lukningen af Danmark den 11. marts. Da fik Niels Heilberg – stifter af bureauet Heilbergs – henvendelser fra personer, der var fyret eller på anden vis påvirket af deres jobsituation.

Det blev til en klumme på Markedsføring om vigtigheden af, at virksomhederne holder deres medarbejdere i hånden – også i krisetider. Men hverken tanker eller bekymringer stoppede her.

”Vi rakte ud til branchen og bad folk om at beskrive deres situation både med følelser og fakta. Næsten 100 personer responderede på vores henvendelse, hvoraf ca. 60 besvarede et spørgeskema” siger Niels Heilberg.

Besvarelserne er tankevækkende, men ikke ligefrem munter læsning:

”Spørgerammen er anonym, men vi vurderer, at de 60 svar kommer fra minimum 27 forskellige bureauer, og vi har fjernet tal, der indikerer overlap af information fra samme bureau. På de 27 bureauer er der opsagt minimum 325 medarbejdere under coronakrisen. Nogle har været hårdere ramt end andre; visse steder er der fyret 40, andre steder nogle få,” siger Niels Heilberg og tilføjer:

”Hvor meget der kan overføres til hele branchen, er naturligvis usikkert. Men indikationerne er interessante – og bekymrende. For der er formodentligt et stort mørketal for de reelt påvirkede i branchen.”

9 ud af 10 er utrygge
Næsten 2/3 af besvarelserne kommer fra personer, der er blevet fyret, mens 1/3 har fået ændret lønnen grundet krisen. Hver fjerde er blevet bedt om at afholde ferie, mens hver syvende har fået ny kontrakt. Krisen har, konkluderer Niels Heilberg, haft store konsekvenser for medarbejdernes ansættelsesvilkår på de fleste bureauer.

”Næsten 9 ud af 10 af de adspurgte er mindre eller meget utrygge, mens kun godt hver tiende er tryg eller meget tryg. Med andre ord har utrygheden bidt sig grundigt fast,” siger Niels Heilberg og tilføjer:

”Hver tredje anser det for sandsynligt eller meget sandsynligt at finde et nyt job inden for de kommende 6 måneder. Mens godt halvdelen ser det som mindre eller meget lidt sandsynligt, at de finder et job inden for det næste halve år.”

Ledelser inddelt i to lige store grupper
Heilbergs undersøgelse viser, at halvdelen af de adspurgte mener, at ledelsen i den aktuelle krise har håndteret medarbejderne godt eller forbilledligt. Den anden halvdel synes, at ledelsen har håndteret det mindre godt eller dårligt.

”Det er interessant, at halvdelen af bureauerne har deres medarbejdere med sig og bag sig og har tacklet situation flot. Andre har skuffet, hvilket kan have betydning, når man igen skal ansætte. Det er vigtigt, at kulturen kan bære svære tider,” siger Niels Heilberg.

Netværket er vigtigste base
Stort set alle vil bruge deres netværk til at søge nyt job, og netop netværket angives som det vigtigste sted at prioritere sin indsats. Herefter følger – i faldende rækkefølge –  jobopslag, jobportaler, uopfordrede ansøgninger og sociale medier. Hver tredje – og dermed sidstepladsen blandt jobsøgningsmulighederne – vil kontakte en headhunter.

”Fælles for alle, uanset om de er i job, er blevet fyret eller er free agents, er bekymringen. ”Jeg er meget bekymret” er en sætning, der går igen. Og den bekymring forstærkes naturligvis, hvis man er blevet fyret, måske endda på en utryg måde. Og hvis ens kæreste eller ægtefælle også er blevet fyret, kan man pludselig stå i situation med lovlig mange ubekendte,” siger Niels Heilberg.

Niels Heilberg og Kitta Petersen fra Heilbergs har på baggrund af undersøgelsen taget initiativ til en jobbase, der skal bidrage til at få de mange påvirkede godt videre; The People Bank, som beskrives selvstændigt her.