Sådan bruger reklamebureauer AI-værktøjerne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Hvordan har bureauerne konkret taget bl.a ChatGPT og Midjourney til sig? Det svarer forskellige bureautyper på i denne serie. Vi indleder med AI-redskaberne hos Robert/Boisen og Nørgård Mikkelsen.

ChatGPT og andre generative kunstige intelligens-værktøjer har først været tilgængelig for menigmand siden slutningen af 2022.

For stort set alle er det derfor helt nyt land at betræde, når man prøver at skrive en brief med ChatGPT, lave en illustration med Midjourney eller billedgenerere med Adobe Firefly.

Men allerede nu er man på de to store reklamebureauer Robert/Boisen og Nørgård Mikkelsen godt i gang med at udforske og prøve sig frem med de nye AI-muligheder.

Robert/Boisen: Delegation til SXSW og brug af eksterne eksperter

Hos Robert/Boisen har man både været ude i verden for at lade sig inspirere og kaldt eksperter ind til bureauet.

Seks medarbejdere blev sendt afsted til årets SXSW, hvor AI var det helt store samtaleemne, og flere kreative har været ude på eksterne seminarer, hvor konkret brug af de nye værktøjer var omdrejningspunktet.

Desuden har man inviteret eksperter ind på bureauet, og brugen af AI er allerede blevet en integreret del af bureauet, fortæller strategy director & partner Søren Christensen.

”Vi har haft en ekspert til at komme med indlæg for hele bureauet, hvor han viste os, hvordan man laver prompts til Midjourney. Vi er slet ikke i tvivl om, at de forskellige AI-værktøjer kommer til at blive en integreret del af vores måde at arbejde på.”

Medarbejderne hos Robert/Boisen eksperimenterer dagligt med ChatGPT, Midjourney og Adobe Firefly, og man har desuden oprettet en intern gruppe, hvor man udveksler tips og tricks til de bedste prompts.

Eksempler på, hvad man bruger værktøjerne til, giver Søren Christensen her:

”Det kan være alt lige fra tankestartere på nye processer, generering af indsigter, finde argumenter i forhold til præsentationer, korrektur og grammatik, og bare for sjov se, hvad man kan vride ud af maskinen ved at give den skæve vinkler på ting.”

Indtil videre bliver Midjourney primært brugt til at illustrere præsentationer, fortæller han:

”Det kan gøres mere præcist og hurtigere end at finde Google-billeder i dårlig opløsning. Og det kan gøres både billigere og hurtigere end at bruge illustratorer til samme opgave.”

Nørgård Mikkelsen: Fast AI-praksis og en dedikeret styregruppe

Hos Nørgård Mikkelsen er det også blevet en fast praksis at integrere en bred vifte af AI-værktøjer i arbejdsprocesserne. Lige fra de indledende researchprocesser over kreative processer og til produktion og implementering af kampagner.

Ydermere har Nørgård Mikkelsen nedsat en styregruppe med en repræsentation fra de forskellige fagområder på bureauet – uden ledere i, så medarbejderne selv styrer, hvad man prøver af.

”Styregruppen er ansvarlig for at følge med i, hvad der sker på AI-området generelt, og i hvilket omfang de enkelte AI-værktøjer kan skabe værdi i processerne på de enkelte fagområder,” siger CEO hos Nørgård Mikkelsen, Kasper Kjærsgaard Jensen, og tilføjer:

”Gruppen har også til formål at sikre, at der sker en bred vidensdeling på hele bureauet, så vi udnytter mulighederne bredt, og ikke blot hos den eller dem, der er længst fremme og nysgerrige.”

Et eksempel på et AI-værktøj, der har vist sig enorm tidsbesparende, er tale-til-tekst-teknologien, fortæller Kasper Kjærsgaard Jensen:

”Det værktøj hjælper os med hurtigt at opsummere møder og strukturere indhold fra interviews, hvilket forbedrer vores evne til at behandle og udnytte information.”

Også ChatGPT har man taget til sig på bureauet, men ikke kun som tekst-til-tekst-værktøj, som de fleste måske bruger det til.

”ChatGPT kan også flere programmeringssprog som Java og C# samt sprog anvendt i animationer via After Effects. Værktøjer, der bidrager til at optimere vores arbejdsprocesser,” siger Kasper Kjærsgaard Jensen.

”Senest er vi gået i gang med at teste ChatGPT i forhold til Powerpoint, da den kan skrive VBA-kode for os. ChatGPt er ekseptionel god til at samle løse tanker i nogle overskuelige strukturer.”

Visuelle AI-værktøjer

Runaway, Midjourney og Photoshop Beta er værktøjer som Nørgård Mikkelsen har taget til sig i sådan en grad, at Kasper Kjærsgaard Jensen kalder dem afgørende.

”Photoshop Beta er ekstremt potent, især til slutjusteringer, fx til billedforlængelse eller -ændringer. Midjourney forbliver vores stærkeste billedgenerator. Når vi skaber et billede fra bunden, kan vi initiere i Midjourney og derefter overføre det til Photoshop Beta for at justere dimensionerne.”

Og så kan AI-værktøjer assistere med at lave mange forskellige formater til lancering af kampagner, så det er dem, der gør det meste af arbejdet.

”Selvom de ikke fuldstændig løser opgaven, kan værktøjerne stage sig af 60-80 pct. af arbejdet, så vi kun skal foikusere på de finjusteringer, der gør forskellen.”

Forventning om at værktøjerne gør arbejdet hurtigere

Der er ikke direkte forventninger fra kunderne til de to bureauer, om at man bruger AI-værktøjerne, men indirekte er det formodentlig ved at blive et konkurrenceparameter i forhold til, at man kan øge produktiviteten.

Men der er stor interesse for at vide mere om AI, siger Søren Christensen:

”Vi holdt indlæg med vores findings omkring generativ AI fra SXSW og havde huset fuldt af interesserede kunder. En af disse findings var at good creative will beat AI, but AI will beat shit creative. Det er sikkert rigtigt, men jeg tror også, at good creative plus AI will beat good creative, så det er vigtigt, at vi selv bruger værktøjerne og tager dem ind i vores processer der, hvor det kan hjælpe os hurtigere frem til endnu skarpere idéer. Og det sidste efterspørger vores kunder helt sikkert,” siger Søren Christensen.

Og fra Kasper Kjærsgaard Jensen lyder det:

”Det er stadig menneskene bag opgaverne, der er afgørende og som sikrer, at vi laver noget udover det generiske, som nu er blevet mere tilgængeligt med AI og vi må aldrig blive middelmådige.”

Creative Club holder et bureaulederseminar den 21. september, hvor man også kommer ind på, hvordan AI påvirker og transformerer bureaubranchen. Se mere og tilmeld dig her