Skrappere regler om miljøpåstande på vej

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

EU-Kommissionen har netop fremlagt et forslag til et nyt direktiv, der vil stramme reglerne for brug af miljpåstande samt give sanktioner til de, der overtræder reglerne. Baggrunden er, at de påstande, der bliver fremført i dag vildleder forbrugerne. Direktivet vil løfte bureaubranchen, mener direktør for Grakom.

EU’s udkast til det kommende direktiv om grøn markedsføring, også kaldet ‘Green Claims’, blev offentliggjort i sidste uge.

Det nye direktiv, som har til hensigt at styrke det indre marked i relation til erhvervsdrivendes brug af grønne påstande over for forbrugere, i daglig tale kaldet bekæmpelse af greenwashing, omfavner på en gang alle de væsentlige områder om dokumentation af miljøpåstande, som vi kender fra de danske eksisterende vejledninger. Direktivet kommer til at sætte blus under kedlerne på en måde, vi aldrig før har set, siger direktør for ESG & bæredygtig udvikling Carsten Bøg fra Grakom.

”Internationalt hilses dette nye direktiv også velkommen. Vi får nu slået fast, at miljøpåstande skal følges af solide vurderinger af påstandene og baseres på en bred anerkendt videnskabelig dokumentation. De miljøpåvirkninger, der knytter sig til de fremsatte påstande, skal være vægtet og prioriteret i et livscyklusperspektiv, der dækker alle relevante produkt- og produktionsfaser.”

Ifølge direktivet vil de enkelte lande skulle oprette procedurer til at verificere og certificere dokumentationen af miljøpåstandene. Direktivet indeholder også krav til miljømærker, som også vil blive verificeret på nationalt niveau. Det skriver Intergraf i en pressemeddelelse.

Sanktioner til de virksomheder, der overtræder reglerne

Ifølge forslaget til det nye direktiv vil der desuden blive pålagt nationale sanktioner for virksomheder, der overtræder reglerne. Sanktionerne skal være ”effektive, proportionale og afskrækkende,” skriver EU-Kommissionen i direktivet.

Klimarelaterede påstande har vist sig at vildlede forbrugerne

EU-Kommissionen mener, at klimarelaterede påstande ”har vist sig at være særligt tilbøjelige til at være uklare og utvetydige og at vildlede forbrugerne. Og det er det som man ifølge Intergrafs pressemeddelelse vil forsøge at imødegå med det nye direktiv.

Udkastet til det nye direktiv gør også klart, at kompensationer for CO2-udledninger bør holdes helt adskilt fra produktets og virksomhedens CO2-udledning, ligesom sådanne skal kunne dokumenteres eksakt i forhold til anvendt beregningsmetode og oprindelse.

Nyt direktiv bliver et løft for bureaubranchen

”Jeg ser direktivets meget klare præciseringer af krav og ansvar som en værktøjskasse til brug for bureauerne til vejledning af kunder og afgrænsning af eget ansvar fremover. Dertil kommer, at vi også for vores medlemmer, der producerer grafiske produkter er topklar,” siger Carsten Bøg.

Sammen med Intergraf har Grakom gennem årene udviklet flere værktøjer til at beregne grafiske virksomheders CO2-aftryk ligeom, at man har udviklet et kodeks for den grafiske branche for flere år siden. Nu er man via Creative Club, som er en del af GRAKOM, også gået i gang med at udvikle et ESG kodeks for bureaubranchen ligesom, at man i Creative Club regi er ved at udvikle en uddannelse inden for bæredygtighed, kaldet Creative Club ESG Academy.

På webinaret Greenwashing og Dokumentation vil Carsten Bøg og Grakoms advokat Christian Jensen fortælle om de markedsføringsretlige regler om miljøudsagn og kravene til dokumentation.

Se mere og tilmeld dig her.