Bæredygtighedsuddannelse på vej til bureauer

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Creative Club ESG Academy er navnet på et nyt uddannelsesforløb inden for bæredygtighed rettet mod bureauer. Projektet, som har fået støtte fra Erhvervsstyrelsen kommer desuden til at indeholde et nyudviklet ESG-kodeks til bureaubranchen.

Bureauerne spiller en væsentlig rolle, når det kommer til at rådgive virksomhederne om at undgå greenwashing i kommunikationen.

Det bliver derfor stadig mere aktuelt for bureauerne at forholde sig til ansvarlighed: Ikke blot i forhold til kundernes kommunikation, men også set i lyset af, at flere virksomheder stiller krav til deres leverandører om at leve op til bæredygtighedskrav.

På den baggrund har Creative Club taget initiativ til at udvikle et uddannelsesforløb inden for bæredygtighed, samt et ESG-kodeks – begge dele direkte udviklet til bureaubranchen. 

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen med 300.000 kroner fra en pulje på 2,5 mio. kroner, der skal gå til at ’fremme danske virksomheders arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd og due diligence for bæredygtighed’. 

”Vi oplever en meget stor vilje blandt bureauerne til at tage ansvar og holde en høj etisk standard. Men der mangler konkrete værktøjer og viden om, hvordan man griber det an – også når man skal kunne redegøre for det overfor kunderne. Derfor er vores projekt vigtigt for branchen, og vi er ret stolte af, at Erhvervsstyrelsen har villet støtte vores projekt med over 10 pct. af den samlede pulje, så vi nu kan etablere et ESG-kodeks og løfte kompetenceniveauet og den etiske standard i bureaubranchen,” siger adm. direktør i Creative Club/Grakom, Thomas Torp.  

Projektet gennemføres i regi af Creative Club, der er en forening under Grakom KommunikationIndustrien, og arbejdet er allerede kommet godt fra start. 

”Allerede til maj lancerer vi ESG-kodekset, ligesom vi nu tager kontakt til en række bureauer, som får tilbudt at være med i en pilotudgave af Academy-forløbet,” siger Creative Club/Grakoms direktør for ESG & bæredygtig udvikling, Carsten Bøg, og tilføjer: 

”Udover, at uddannelsen skal kunne lægge flere lag på bureauets viden om ESG-rapportering og markedsføring, skal den også helt konkret kunne løfte bureauets egen service og produkter på ESG-siden.” 

Forløbet kaldes Creative Club ESG Academy og målet er, at Creative Club fra næste år kan udbyde uddannelsen til hele branchen. Den er åben for alle, uanset om man er medlem af Creative Club eller ej.  

”Vi vil gerne påtage os det ansvar at løfte hele bureaubranchen,” siger Carsten Bøg. 

Og fra formand for Creative Club, Anders Juel, lyder det:

” Vi har i Creative Club en vision om at udvikle stærke danske bureauer og skabe branchens foretrukne netværk gennem værdiskabende aktiviteter. I det lys kommer vi naturligvis ikke uden om at forholde os til ESG og bæredygtig udvikling, som allerede fylder en del, og fremadrettet  kommer til at fylde endnu mere.”

Han tilføjer:

“Vi sidder som bureauer på alle mulige adresser i landet, men har mange af de samme udfordringer, møder, spørgsmål og muligheder. Derfor er det helt naturligt for Creative Club at byde ind med et fælles fundament og håndgribelige produkter og værktøjer, der kan implementeres på tværs, til glæde for mange på én gang.”