884 annoncører bedømmer bureauer: Imagekonge har sat sig bedre til rette

Finn Graversen,
journalist

Men kun lidt. Kampen om de tre øverste pladser i MyImage blandt reklamebureauer er blevet skærpet.

&Co. har for andet år i træk sat sig på imagetronen blandt reklamebureauer. Det er resultatet af årets MyImage Bureau, som MyResearch står bag.

I alt 884 annoncører har deltaget. Det svarer til en svarprocent på 30, og der er således tale om en ret solid analyse.

&Co. har ikke bare fastholdt tronen – bureauet har også styrket sin 1. plads. Det viser sig ved, at &Co.’s samlede score er gået op samtidig med, at Hjaltelin Stahl på 2. pladsen har oplevet et fald i den samlede score.

Den samlede imagescore fremkommer gennem en kombination af kvantitative og kvalitative parametre. De kvantitative parametre (Brand Strength) bygger bl.a. på kendskab og på hvor mange, der angiver at ville invitere bureauet til en pitch, mens de kvalitative (Brand Position) bygger på 9 udsagn, som respondenterne bliver bedt om at bedømme bureauer op mod.

&Co.’s fremgang bygger bl.a. på, at bureauet klarer sig bedre på de kvalitative parametre. Sidste år opnåede bureauet to andenpladser og en fjerdeplads på de 9 udsagn. I år er det blevet til to førstepladser, to andenpladser og en fjerdeplads.

At Hjaltelin Stahl har oplevet en faldende score ligger i forlængelse af en sivende tendens, der har stået på i flere år. Bureauet lå ellers ret solidt på førstepladsen tilbage i 2019. I 2020 var forspringet fortsat stort, men sidste år skete der et skred, og &Co. fik lige akkurat klemt sig forbi Hjaltelin Stahl og overtog 1. pladsen.

Den sivende tendens er sket sideløbende med, at Hjaltelin Stahl i 2019 blev solgt til Accenture, og det kan selvfølgelig rejse spørgsmålet, om det voksende internationale fokus har haft betydning for udviklingen i imageanalysen.

“Dykker man længere ned i tallene, så får man dog ikke noget entydigt svar. Der er ikke nogen enkeltstående markante udsving. Bureauet taber lidt både i Brand Strength og i Brand Position,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Samtidig har Kunde & Co på 3. pladsen også forbedret sin score, og det betyder for Hjaltelin Stahl, at bureauet nu åndes i nakken i kampen om 2. pladsen

Det er dette trekløver, der i flere år har domineret imageanalysen blandt reklamebureauer, og da der fortsat er et pænt hop ned til Nørgård Mikkelsen på 4. pladsen, så ligner det umiddelbart, at kampen om imagetronen fortsat kommer til at stå imellem disse tre bureauer.

“Og selvom &Co. har styrket sin 1. plads, så er forskellen i score ikke større end, at alle tre bureauer kan overtage 1. pladsen næste år,” siger Mogens Østergaard.

Kunde & Co har ligget ret stabilt på 3. pladsen i adskillige år, og bureauet er også stabilt på en anden parameter. Når det gælder den kvalitative parameter om, hvorvidt bureauet er “strategisk stærkt”, så topper Kunde & Co igen, igen, igen ….. Bureauet har indtaget førstepladsen her i så mange år, at det ligner et ejerskab til den position.

MyImage Bureau Reklamebureauer (sidste års placering i parentes)

Brand Power 

 1. (1) &Co.
 2. (2) Hjaltelin Stahl
 3. (3) Kunde & Co
 4. (4) Nørgård Mikkelsen
 5. (5) Advice

Brand Position, Kvalitative udsagn

God forståelse for kundernes forretning

 1. (1) Marketsquare
 2. (12) Advance
 3. (7) Advice

Gode til at skabe resultater

 1. (2) &Co.
 2. (1) Hjaltelin Stahl
 3. (5), Kunde & Co

Strategisk Stærke

 1. (1) Kunde & Co
 2. (3) Advice
 3. (2) Hjaltelin Stahl

Gode til at integrere kommunikation

 1. (1) Hjaltelin Stahl
 2. (5) &Co.
 3. (3) Advice

Kreativ stærke

 1. (2) &Co.
 2. (ny) Pong
 3. (1) Robert/Boisen

Gode til at analysere og anvende data

 1. (1) Nordlid
 2. (3) Kunde & Co
 3. (5) Advice

Gode digitale kompetencer

 1. (1) Nordlid
 2. (4) Zupa
 3. (3) Step

Gode til forbrugerindsigt

 1. (25) Step
 2. (7) &Co.
 3. (4) Marketsquare

Fleksible og Agile (ny)

 1. Pong
 2. Step
 3. Zupa

 

MyImage Bureau produceres af MyResearch, som desuden producerer en række tilsvarende imageanalyser på andre brancher.

884 annoncører har svaret, hvilket giver en svarprocent på 30

Den samlede imagescore (Brand Power) fremkommer gennem en kombination af kvantitative og kvalitative parametre. De kvantitative (Brand Strength) bygger bl.a. på kendskab og på hvor mange, der angiver at ville invitere bureauet til en pitch, mens de kvalitative (Brand Position) bygger på 9 udsagn, som respondenterne bliver bedt om at bedømme bureauer op mod.