Ny tendens? Annoncører vil have flere bureauer

Finn Graversen,
journalist

MyImage 2022 Bureau: Et voksende antal annoncører ser ud til at satse på flere bureauer frem for one-stop shopping.

I årene frem mod 2020 var der en bevægelse imod en indskrænkning af antallet af bureausamarbejder, når annoncørerne i den årlige MyImage analyse skulle tilkendegive, om de foretrak ét bureau frem for flere samarbejdspartnere.

Sidste år stoppede bevægelsen dog, og dette års MyImage Bureau synes at bekræfte den ændrede tendens.

I 2020 svarede 46 pct., at de foretrak ét bureau. I år lyder svaret således på 43 pct., mens det i 2021 var 44 pct.

Samtidig er andelen, der foretrækker flere bureauer gået fra 38 pct. i 2020 til 43 pct. i år. De tal betyder også, at andelen, der er indifferente, er gået lidt ned.

“Der er selvfølgelig ikke tale om store udsving, men at der er en tendens synes at blive underbygget af den årlige CMO trendanalyse, der blev offentliggjort lige efter sommerferien. Heri er der en lidt anden tilgang til spørgsmålet, men konklusionen var dog ikke desto mindre, at annoncørerne som gennemsnitsbetragtning udvider antallet af bureausamarbejder,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Annoncørerne bliver i analysen også bedt om at tilkendegive, hvilken bureautype, der er virksomhedens vigtigste samarbejdspartner. Her har de digitale bureauer igennem en årrække vundet frem primært på bekostning af reklamebureauerne.

Her ser årets tal ud til måske at markere et skift. I hvert falder de digitale bureauer lidt tilbage – fra 40 til 38 pct. – mens reklamebureauerne stiger lidt – fra 31 til 33 pct.

Mediabureauerne angives ret stabilt af 16-17 pct.

“Man skal nok være varsom med at konkludere for voldsomt på tallene, når der er tale om en udvikling i et enkelt år. Reklamebureauerne har dog oplevet en ret betydelig tilbagegang på spørgsmålet i de seneste tre år, og det er ikke mere end tre år siden, at de digitale bureauer overhalede reklamebureauerne som den vigtigste samarbejdspartner. Så der er trods alt tale om lidt opmuntring til denne bureautype, og det vil blive spændende at se, hvordan tallene udvikler sig næste år,” siger Mogens Østergaard.

Annoncørerne i analysen bliver også bedt om at fortælle, hvad der er deres vigtigste kilde til information om bureauerne. Her er der en alt dominerende kilde – nemlig det personlige netværk. Næsten dobbelt så mange navngiver denne kilde i forhold til nummer to på listen, der er artikler på faglige medier.

Et par pladser længere nede finder man cases, og de kan jo ret beset kombineres med omtale.

Men for bureaudirektører må der være en primær lære – det er godt at have et stærkt netværk med mange fra kundesiden.

MyImage Bureau produceres af MyResearch, som desuden producerer en række tilsvarende imageanalyser på andre brancher.

884 annoncører har svaret, hvilket giver en svarprocent på 30

Den samlede imagescore (Brand Power) fremkommer gennem en kombination af kvantitative og kvalitative parametre. De kvantitative (Brand Strength) bygger bl.a. på kendskab og på hvor mange, der angiver at ville invitere bureauet til en pitch, mens de kvalitative (Brand Position) bygger på 9 udsagn, som respondenterne bliver bedt om at bedømme bureauer op mod.