966 annoncører bedømmer reklamebureauer: &Co. er suveræn

Finn Graversen,
journalist

966 annoncører har deltaget i årets MyImage Bureau, og de efterlader ingen tvivl om hvilket reklamebureau, der lige nu står stærkest i deres bevidsthed.

&Co. ser ud til at indtage en stadigt mere dominerende position på det danske reklamebureaumarked. Bureauet har i flere år domineret Bureaubiz’ liste over de mest vindende bureauer, i 2021 voksede man markant til en bruttoavance tæt på 100 mio. kr. og nu kan man så tilføje 1. pladsen i MyImage Bureau for tredje år i træk.

Og ikke bare det. &Co. har i dette års udgave cementeret sin førsteplads, idet bureauet både har løftet sin score samtidig med, at de to nærmeste konkurrenter – Accenture Song og Kunde & Co – er gået tilbage. Accenture Song lidt mere og derfor bytter de to bureauer plads, således at Kunde & Co nu er nr. 2. Men de to ligger meget tæt.

I 2011 var &Co. det bureau, der vippede Wibroe, Duckert & Partners af tronen efter mange års dominans, men siden kom Hjaltelin Stahl (nu Accenture Song) til og tog førstepladsen fem år i træk. Konkurrencen har dog altid været tæt mellem Hjaltelin Stahl, &Co. og Kunde & Co, men med årets resultat ser &Co. ud til mere og mere at indtage positionen som reklamebureauernes ukronede konge.

Dog er der et lille forbehold. I år er første gang, hvor der bliver spurgt til Accenture Song. Det sker dog med en parentes, der henviser til, at det er det tidligere Hjaltelin Stahl, men uanset det, så kan et navneskift koste på kendskab, og det er også tilfældet her, hvilket kan forklare noget af forskellen. Accenture Song har dog samlet set tabt på BrandStrength, der er de kvantitative parametre.

“Til gengæld har bureauet fastholdt en stærk score på de kvalitative parametre (BrandPosition), og det kan være et godt udgangspunkt for et muligt comeback,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

&Co. er rent faktisk sevet en anelse på BrandPosition – dog ikke så meget, at der for nærværende kan lægges ret meget i det. Og desuden scorer bureauet fortsat højt på BrandPosition. Til gengæld er bureauet gået markant frem på BrandStrength og derigennem cementeret sin klare førsteplads.

Situationen for Kunde & Co er en generelt lidt mere sivende score.

På et af de ni kvalitative parametre ser &Co. dog ud til yderligere at have styrket sin profil. Det gælder spørgsmålet om dem, der kender bureauet, ser det som kreativt stærkt. Den parameter så Robert/Boisen & Likeminded ud til at eje i en årrække – indtil &Co. sidste år vippede dem fra førstepladsen. I år har &Co. ikke bare beholdt førstepladsen men også cementeret den idet en større andel end sidste år af dem, der kender bureauet, nu vurderer &Co. som Kreativ stærke.

I øvrigt er der stort stabilitet på denne parameter. Det er de samme fem bureauer, der indtager de fem øverste pladser som sidste år.

Årets højdespringer blev Pong, der gik fra en 18. til en 9. plads, mens Nørgård Mikkelsen og Advice gled ud af Top 5 og blev erstattet af Robert/Boisen & Likeminded og Brandhouse/Subsero. Sidstnævnte er gået frem de sidste to år, mens Robert/Boisen er gået mere op og ned. Bureauet var nr. 4 for to år siden.

Endelig er det værd at bemærke Wibroe, Duckert & Partners udvikling. Den engang ukronede konge har været helt ud af Top 10, men er i årets analyse gået frem og indtager nu en 8. plads.

“Vi kan flere steder i analysen se indikationer på, at bureauet har fremgang. Spørgsmålet er, om det er i gang med et comeback,” siger Mogens Østergaard.

 

Top 5 MyImage Bureau
Reklamebureauer – sidste år i parentes

 1. &Co. (1)
 2. Kunde & Co (3)
 3. Accenture Song (2)
 4. Robert/Boisen & Likeminded (7)
 5. Brandhouse/Subsero (5)

Top 5 kvalitative parametre
Respondenter er dem, der kender mindst lidt til bureauet.
Sidste års placering i parentes.

God forståelse for kundernes forretning

 1. Kunde & Co (5)
 2. Marketsquare (1)
 3. Accenture Song (7)
 4. Nørgård Mikkelsen (4)
 5. Pong (12)

Gode til at skabe resultater

 1. &Co. (1)
 2. Accenture Song (2)
 3. Pong (15)
 4. Robert/Boisen (4)
 5. Boye & Spellerberg (16)

Strategisk stærke

 1. Kunde & Co (1)
 2. Twenty (8)
 3. Accenture Song (3)
 4. Advice (2)
 5. &Co. (4)

Gode til at integrere kommunikation

 1. Marketsquare (23)
 2. Advance (4)
 3. &Co. (2)
 4. Advice (3)
 5. Accenture Song (1)

Kreativ stærke

 1. &Co. (1)
 2. Pong (2)
 3. Robert/Boisen (3)
 4. Boye Spellerberg (4)
 5. Uncle Grey (5)

Gode til at analysere og anvende data

 1. Nordlid (1)
 2. Kunde & Co (2)
 3. Step (5)
 4. Accenture Song (9)
 5. Advice (3)

Gode digitale kompetencer

 1. Nordlid (1)
 2. Zupa (2)
 3. Marvelous (4)
 4. Accenture Song 6
 5. Step (3)

Gode til forbrugerindsigt

 1. Brandhouse/Subsero (6)
 2. Twenty (11)
 3. Accenture Song (9)
 4. Marketsquare (3)
 5. Envision (8)

Fleksible og agile

 1. Drum Cph (6)
 2. Pong (1)
 3. Step (2)
 4. Marketsquare (4)
 5. Zupa (3)

MyImage Bureau produceres af MyResearch og der spørges til 24 reklamebureauer, 23 digitale bureauer og 13 mediabureauer. Data er indsamlet i uge 40-46 og 966 marketingansvarlige har gennemført analysen. Det er en responsprocent på 32.

Analysen måler BrandStrength, der er en række kvantitative parametre som Kendskab, om man vil invitere til pitch og Momentum, der sammenholder lysten til at invitere til pitch med hvor mange af et bureaus kunder, der er blandt respondenterne.

BrandPosition bygger på 9 kvalitative udsagn, hvor dem, der har et vist kendskab til bureauet, svarer på, om de mener, udsagnet passer på bureauet.

BrandPower er en sammenregning af BrandStrength og BrandPosition.