Brandhouse i pænt plus trods Netto-tab

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brandhouses regnskab viser et lille fald på toplinjen og et større fald på bundlinjen, men har dog stadig et overskud på over 4 mio. før skat. En af årsagerne er tabet af Netto. Brandhouses ejer overvejer desuden at tage flere partnere ind.

I Bureaubiz’ Bureaurapport 2017, hvor man kan se 2016-regnskaberne for 252 bureauer, noteres Brandhouse for en bruttofortjeneste på godt 27 mio. kr.

Rapporten burde dog have medtaget hele Brandhouse Gruppen og ikke blot Brandhouse reklamebureau.

For hele Brandhouse Gruppen – der udover Brandhouse også udgør Bessermachen, der udvikler packaging design og Outhouse, der udvikler digital og grafisk produktion – havde i 2016 en bruttofortjeneste på 42 mio. kr.

Og det havde rykket bureauet op fra en 13. plads til en 10. plads på listen over de største reklamebureauer i rapporten.

Fald i det nye regnskab, dog stadig flot overskud
Det nyeste regnskab, der for nylig blev offentliggjort viser et fald på 6% til 39 mio. kr. i bruttofortjeneste, mens resultatet før skat faldt med 37%.

Bureauet kommer dog stadig ud med et flot overskud på 4,2 mio. før skat og har bortset fra regnskabet 2014/2015 skabt overskud på 4 til 7 mio. kr. i en række år.

En af forklaringerne på faldet i overskudet er formodentlig, at Brandhouse ved indgangen til det nye regnskabsår mistede Netto som kunde. Men så konkret, vil Stiig Helgens Binggeli ikke være:

”Det er en af forklaringerne, men der er flere ting, der spiller ind,” siger Stig Helgens Binggeli. ”Vi har bl.a. flyttet rundt på nogle kompetencer og investeret i dygtige digitale folk.”

Forbrugeranalyse til en mio. kr.
Brandhouse holder fast i at investeree 1 mio. kr. årligt på deres forbrugeranalyse, som de har gjort siden 2013 i samarbejde med analysefirmaet Yougov.

”Vi udkommer igen til september med vores Customer Centric analyse, hvor vi måler forbrugernes tilfredshed med 267 brands. Det giver os en masse viden og indsigt i forbrugeradfærd – også på de digitale medier – og det skaber god værdi for vores kunder,” siger Stiig Helgens Binggeli.

Nye partnere?
Brandhouse, der har eksisteret i 27 år, har Stiig Helgens Binggeli som eneejer, efter at medstifter Morten Angelo forlod bureauet og branchen i 2014.

Skal du fortsætte som eneejer af Brandhouse?

”Jeg savner at have nogle partnere, så det kunne jeg sagtens overveje,” siger Stiig Helgens Binggeli, men vil ikke nærmere definere om det skal være nogle fra bureauet eller nogle udefra.

I Bessermachen er Kristin Brandt medpartner og i Outhouse er Malene Stockendahl medpartner.

Nøgletal 2017 (2016)
Bruttofortjeneste: 39 mio. kr. (42 mio.)
Overskud før skat: 4,2 mio kr. (6,8)
Årets resultat: 3,2 mio. kr. (5,2)
DB pr. medarbejder: 905.000 kr. (930.000)
Antal medarbejdere: 54 (57)