Bureaubranchen er tilbage på niveau i 2022

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Det mener de mest optimistiske bureauledere, men spørgsmålet er om det er alt for optimistisk. Selv før corona, var de danske bureauledere mere optimistiske i forhold til, hvor bureaumarkedet ville ende økonomisk.

Om to år – dvs. medio 2022 – så er bureaubranchen tilbage på niveauet før Covid-19. Det svarer bureaulederne i den årlige Bureaudirektør trendanalyse, der indgår i Bureaubiz’ og MyResearch’ rapport BureauTrends.

En type bureauledere er lidt mere pessimistiske end andre. Nemlig PR-bureauledere. De tror, at der vil gå over tre år – dvs. at vi skal hen til 2023 – før alt igen er ’som det plejer’. Lederne af digitale bureauer er klart de mest optimistiske. Og generelt er de store bureauer – uanset type – mere optimistiske end de mindre bureauer.

”Det er super positivt for den danske bureaubranche med de optimistiske toner. Det er dog vigtigt, at det eikke er det som Stockdale-paradokset ville karakterisere som naiv optimisme. At der er for meget ønsketænkning på kort sigt. De såkaldte realistiske optimister kommer til at klare sig bedst,” siger Henrik Jensen, adm. direktør i Brandse & Co.

Hver fjerde bureau eksisterede ikke efter finanskrisen
Brandse & Co har analyseret 142 bureauer, før, under og efter finanskrisen. 25 pct. af dem fandtes ikke mere tre år efter finanskrisen.

”Recessioner har store konsekvenser for bureauvirksomheder. Spørgsmålet er om det samme sker på bagkant af coronakrisen,” siger Henrik Jensen.

Der er dog ingen tvivl om, at bureauerne generelt bliver ramt af Covid-19. Det fortalte Henrik Jensen bl.a. til 25 bureauledere på Creative Clubs bureaulederseminar, som også var ramt af restriktioner i forhold til antal deltagere.

Det kan bl.a. ses ud af Bureauleder trendanalysen i BureauTrends, hvor halvdelen af bureaulederne mener, at de i høj grad eller i meget høj grad er blevet ramt af Covid-19.

Det er dog meget skævt fordelt afhængig af bureautype. F.eks. er det 4 ud af 5 mediabureauer, der er mærket af coronakrisen. Og som tidligere har skrevet på Bureaubiz, er eventbureauer i sagens natur også hårdt ramt, mens digitalbureauer som udgangspunkt har klaret sig rigtig fint.

Der er flere elementer, der er med til at afgøre, hvilke bureauer, der kommer til at klare sig bedst:

”Udover bureauets positionering og segmentering vil de ledelsesmæssige kompetencer også afgøre, hvordan bureauet formår at komme igennem coronakrisen. Hvor hurtigt formår ledelsen at tilpasse bureauet til forandringerne i omgivelserne,” sagde Henrik Jensen på bureaulederseminaret.

Bureauledere ikke tilfredse
Coronakrisen har givet udfordringer på kort og måske også lang sigt og allerede i juni, da MyResearch gennemførte Bureauleder trendanalysen, meldte bureaulederne ud om, at de bestemt ikke var tilfredse med bureauets økonomiske udvikling.

Bureauledernes forventninger til den økonomiske udvikling ligger i år på, at bureauernes bruttoavance vil falde med 4 pct. – til sammenligning forventede bureaulederne i 2019, at den ville vokse med 8 pct.

Det gjorde den dog ikke. Den blev kun på 3,5 pct.

Henrik Jensen vil på et webinar den 22. september komme ind på de udfordringer, coronakrisen kommer til at betyde for bureauernes forretning. 

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt. Bestil rapporten her.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.