Af Zandra Damsgaard zandra@bureaubiz.dk
DDB-ledelsen består af Anders Wik, Thomas Fabricius og Thomas Erichsen.

Investeringer, omstruktureringer og ekstraordinær husleje gjorde det svært for DDB at drage nytte af en ellers stigende indtjening i 2016.

De sidste 2016-årsregnskaber drypper ind op til sommerferien, og DDB’s netop afgivne af slagsen adskiller sig overordnet set ikke nævneværdigt fra mange af konkurrenternes.

Vi har nemlig hørt det før: Selv om reklamebureauets omsætning i det forgangne år blev større, fik man ikke helt så meget ud i den anden ende.

Ganske som hos blandt andre senest Blackwood Seven peger den nye DDB-ledelse på investeringer som den væsentligste forklaring på resultatet. Man har rustet op og rokeret om, og det koster på bundlinjen.

Så selv om indtjeningen voksede med 18 pct. i 2016, præsterede DDB i 2016 et samlet resultat på niveau med 2015.

Fremgang på kundesiden
Årsagen til den voksende indtjening skal findes på kundesiden, hvor blandt andre DFDS og Falck Global Assistance er kommet til.

Herudover har et øget fokus på digitale leverancer og kompetencer bidraget til en større omsætning i det forgangne år.

“Vi har taget nogle ubange valg i løbet af året, som har vist sig at være rigtige, og vi kan mærke, at vores tro på, at kreativitet kan løse forretningsproblemer, ræsonnerer godt hos eksisterende og nye kunder,” siger adm. direktør Anders Wik ifølge en pressemeddelelse.

Lys for enden af tunnelen
Regnskabet er desuden belastet af en huslejeforpligtelse tilbage fra 2003, hvor DDB skiftede lokalerne i Shellhuset ud med Bredgade. I den forbindelse er der dog lys for enden af tunnelen:

“Vores bundlinje er stadig påvirket af en ekstraordinært høj husleje, som vi ser frem til at komme af med ved udgangen af 2017,” fortæller managing director Thomas Erichsen, der samtidig glæder sig over en højere bruttoavance pr. medarbejder trods større personaleomkostninger.

2017 lover altså på flere områder godt for DDB, der også forventer ”en markant forbedring af resultatet”. Det ‘ubange bureau’ vægrer sig ved at sætte tal på forventningerne til bruttoavance og resultat, men går efter et resultat før skat på 10 mio. kr.


Nøgletal for 2016 (i parentes 2015)
incl. Spoiled Productions

Nettomsætning: 54,563 mio. kr. (55,170)
Bruttoavance: 38,528 mio. kr. (32,663)
Bruttoavance pr. medarbejder 963.200 kr. (859.553)
Antal medarbejdere: 39 (38)
Lønandel: 67 (58,6)
Resultat af primær drift: 0,311 mio. kr. (0,124)
Årets resultat: 8,264 mio. kr. (8,472) *

* inkluderer indtægter fra associeret virksomhed

DDB er en del af Omnicom Media Group.

Opgradér til BureaubizPro og bring dig og dine kollegaer i front med vigtig viden om bureaubranchen.

Med Bureaubiz Pro får du:

  • Bureaurapporten trykt og digitalt
  • Bureaubot
  • Bureaubattle
  • Bureaukalenderen
  • Brancheanalyser
  • Udbudsvagten
  • Fuld adgang til Bureaubiz.dk
  • To årlige gå-hjem-møder
Køb nu

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ daglige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev