Digitale bureauer løb fra alle andre i 2019. Specielt reklamebureauerne.

Finn Graversen,
journalist

Regnskaberne for 2019 viser en aftagende vækst og en faldende bundlinje. Et skidt udgangspunkt for bureaubranchen til at håndtere Corona-krisen i 2020. Se her, hvordan de forskellige grupper klarede sig.

Når en krise som Corona pludselig eksploderer, så er det godt at have noget at tære på. Anskuet på den måde, så havde bureaubranchen bredt set ikke et godt udgangspunkt for Corona-krisen, fordi regnskaberne for 2019 viser, at der tilsyneladende allerede var indtrådt en vis afmatning i markedet.

Regnskaberne viser nemlig en væsentlig lavere vækst end de foregående år samt et lille fald på bundlinjen. Antallet af ansatte er i 2019 kort sagt steget mere end aktiviteten.

Det fremgår af årets BureauTrends, der udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch, og som udkommer i slutningen af denne måned.

Rapporten rummer tre analyser: en CMO trendanalyse, en Bureaudirektør trendanalyse samt en Nøgletalsanalyse, der bygger på indleverede regnskaber for 2019.

Der er indsamlet lidt over 300 bureau-regnskaber til en samlet bruttoavance på ca. 6,9 mia. kr. og det er lidt mindre end sidste år. Det skyldes, at regeringen i forbindelse med Corona-hjælpepakkerne udsatte fristen for aflevering af regnskaber fra d. 31. maj til d. 31. august, og det har et antal bureauer benyttet sig af – heriblandt enkelte store. Analysen er dog fortsat absolut repræsentativ for markedet, og det er usandsynligt, at der kan rykkes nævneværdigt på de grundlæggende tendenser.

Facit blev en vækst på 3,5 pct., og selvom det lyder tilforladeligt, så er det dog en markant mindre vækst i forhold til de foregående år, hvor bureaubranchen voksede med 8,3 og 7,4 pct.

Kigger man på bundlinjen, så faldt Resultat før skat med 1,8 pct. og det skal ses i forhold til de foregående år, hvor bureauerne tjente henholdsvis 22,9 og 16,4 pct. mere.

Overskudsgraden landede i 2019 på 11,5, hvilket trods alt er et rimeligt niveau.

Ser man ned under de overordnede tal, så er de forskellige bureautyper kommet vidt forskelligt ud af året. Helt grundlæggende outperformer de digitale bureauer alle andre – og i særdeleshed reklamebureauerne, der er kommet ud af året med både et fald i bruttoavance og et fald på bundlinjen tæt på 20 pct.

Det er en udvikling, der har stået på i en årrække, men også mediabureauerne viser nu svaghedstegn i forhold til vækst. De har ellers fulgt ganske godt med i de senere år.

Eventbureauerne kom faktisk fornuftigt ud af 2019 med næsten en fordobling af bundlinjen. Til gengæld er de formentlig den hårdest ramte gruppe af Corona, og der har allerede været flere konkurser. Montdor trak tidligt en del opmærksomhed, mens Just Cruzin Productions gik konkurs i sommerens løb.

306 bureauer

 • Bruttoavance 6,83 mia. kr. +3,5 pct.
 • Resultat før skat 0,783 mia. kr. -1,7 pct.

132 reklamebureauer

 • Bruttoavance 2,064 mia. kr. -3,3
 • Resultat 0,195 mia. kr. -18,0 pct.

76 digitale bureauer

 • Bruttoavance 2,872 mia. kr. +10,7 pct.
 • Resultat før skat 0,445 mia. kr. +9,4 pct.

10 mediabureauer
Der er tale om koncerner, rapporten lister også de forskellige brands

 • Bruttoavance 0,863 mia. kr. +2,7 pct.
 • Resultat før skat 0,064 mia. kr. -11,8 pct.

46 PR-bureauer

 • Bruttoavance 0,608 mia. kr. +2,5 pct.
 • Resultat før skat 0,067 mia. kr. +15,6 pct.

20 designbureauer
Designgruppen er meget præget af Designit Danmarks resultat, som formentlig er influeret af internationale forhold

 • Bruttoavance 0,294 mia. kr. -5,9 pct.
 • Resultat før skat 0,005 mia. kr. -74,3 pct.

22 eventbureauer

 • Bruttoavance 0,128 mia. kr. +1,4 pct.
 • Resultat før skat 0,013 mia. kr. +96,1 pct.

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen og Bureaudirektør trendanalysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer ultimo august, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt. Bestil rapporten her.

Sponsorer på rapporten er: Isobar, Orchestra, Hjaltelin Stahl og Omnicom Media Group.