Dom over Dansk Reklame Film og tre eks-medarbejdere

Peter Engholm,
journalist

Både Dansk Reklame Film og de tre eks-medarbejdere anklaget for millionbedrageri af annoncører blev kendt skyldige. Men selskabet straffes ikke, og medarbejderne får betingede domme.

Igennem fire år, 2013-2017, blev annoncører og mediabureauer snydt på vægtskålen hos Dansk Reklame Film. Via IT-manipulation blev kampagnemål rapporteret opnået, men det var de ikke, og bedrageriet bestod i differencen mellem dét, annoncørerne havde betalt for, og dét, de reelt havde fået.

Mandag afsagde Retten på Frederiksberg dom, og både Dansk Reklame Film og tre personer, der i førnævnte periode var medarbejdere ved Dansk Reklame Film, blev fundet skyldige i bedrageri.

Dansk Reklame Film anmeldte i sin tid selv sagen til politiet og sendte 95 mio. kr. retur i kompensation. Det forhindrede imidlertid ikke selskabet i at blive anmeldt selv – og nu altså dømt skyldig. Anklageren havde lagt op til en bøde på 57 mio. kr., men Dansk Reklame Film fik af retten ingen straf.

De tre personers domme lyder på betinget fængsel i hhv. 12, 12 og 9 måneder. De skal  betale sagsomkostninger, men der skal ikke betales bøder.

I Ritzaus omtale sætter dommen to beløb for bedrageri, hhv. 35 mio. kr. og 25 mio. kr.

Formildende omstændigheder har påvirket strafudmålingen:

Dansk Reklame Film har selv bidraget til at opklare sagen, og har ifølge Ritzau betalt annoncørerne mere tilbage, end der var bedraget for. Og de tre tiltalte personer har ikke selv opnået direkte økonomisk gevinst ved bedrageriet. Det handlede udelukkende om, at Dansk Reklame Film skulle leve op til sine salgsmål.

Parterne har to uger til at overveje at anke dommen, og så længe sagen ikke er endeligt afgjort, er personer omfattet af navneforbud.