Nordisk direktør fratrådt efter reklamefilmsvindel

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Sagen om svindel for 95 mio. kr. trækker efter alt at dømme tråde til toppen af Dansk Reklame Film, hvor blandt andre selskabets tidligere direktør, som sidste år blev forfremmet til direktør for hele Nordisk Films medieforretning, er fratrådt.

Det var en veritabel bombe, som Dansk Reklame Film forleden lod springe over dansk erhvervsliv generelt og mediebranchen specifikt: Ansatte i reklamefilmselskabet har igennem fem år svindlet for 95 mio. kr. og er nu afskediget.

Dansk Reklame Films bestyrelsesformand Asger Flygare sagde samme dag til Bureaubiz, at en ledende medarbejder var blandt de nu fratrådte, men ønskede ikke sætte navn på vedkommende.

Afløseren anede uråd
Af CVR-registret fremgår ikke desto mindre, at chefen for Nordisk Films samlede medieforretning Theis Hector den 30. januar – altså på dagen for svindelsagens offentliggørelse – er fratrådt sin stilling, og samme Hector har endvidere bekræftet dette på sin Linkedin-profil.

Theis Hector var direktør for Nordisk Film-ejede Dansk Reklame Film i den pågældende periode, men blev sidste år forfremmet og pr. 1. december 2017 erstattet på posten af Carsten Ellemo fra MTG.

Angivelig var det netop Ellemo, der kort efter sin tiltræden begyndte at granske de sager, der altså nu har ført til politianmeldelser af de enkelte og en krise af dimensioner for Dansk Reklame Film.

Muligvis flere fratrådte
Hvad fratrædelsen konkret måtte have med svindelsagen at gøre, står hen i det uvisse, eftersom parterne ikke ønsker at udtale sig.

Dansk Reklame Film oplyser, at man ikke har yderligere at føje til sagen og henviser til bestyrelsesformandens udtalelser til blandt andre Bureaubiz og Finans.

Samme Finans mener at vide, at yderligere to lederskikkelser er fratrådt som følge af svindelsagen. Det drejer sig om salgschef Niclas Nybjerg og chefen for analyse, kommunikation og IT. Ingen af de pågældende er længere at finde på Dansk Reklame Films hjemmeside.

Dansk Reklame Film har efter eget udsagn bortvist to og afskediget en enkelt, fordi de fra 2013 til 2017 manipulerede med data i selskabets IT-system. Ved at oplyse kunderne om, at kampagner havde nået mål, som de ikke havde nået, snød man derved annoncører og mediabureauer for samlet set 95 mio. kr.

Ingen personlig vinding
Ifølge Asger Flygare har de pågældende ikke haft en nævneværdig personlig vinding ved svindlen.

”For mig er det her totalt uforståeligt, for vi havde formentlig nået de samme mål. Jeg kan simpelthen ikke forklare det,” sagde han således tirsdag til Bureaubiz.

Den omfattende svindel er en svidende økonomisk lussing ikke alene for Dansk Reklame Film, men for selskabets ejer, Egmont-ejede Nordisk Film, som nu skal lappe hullet.

De 95 mio. kr., som Dansk Reklame Film betaler tilbage til de berørte kunder, overstiger langt selskabets årlige overskud, der i 2016 udgjorde godt 15,5 mio. kr.

Theis Hector har efterfølgende ifølge Finans varslet krav mod Dansk Reklame Film for uretmæssig bortvisning. Navnet på af de fratrådte lederskikkelser er senere blevet fjernet af Bureaubiz efter henvendelse.